Co dělat, když se utápíte v dluzích?

21.10. 2013 • Tipy a radyExekuce Oddlužení

Dluhová past je složitá věc, ale všechno se dá řešit. Ještě než se rozhodnete oslovit nějakou finanční společnost, tak  si veškeré půjčky a úvěry dobře promyslete. Je nesmírně těžké získat zpět ztracenou finanční rovnováhu, pokud vám dluhy přerostou přes hlavu.

Všichni víme, jak by měla vypadat ideální situace. Rodina má všechny své dluhy pod kontrolou, má vytvořeny dostatečné finanční rezervy a výdaje odpovídají příjmům. Bohužel, někde se prostě nedaří důsledně plánovat finance, což je základním předpokladem, jak se neocitnout v případné dluhové  pasti. V dnešní době se málokterá rodina vyhne zadlužení, byť relativně malého. Většina lidí si není schopna pořídit například bydlení za hotové peníze. Mnozí lidé ale při čerpání půjček a úvěrů značně přeceňují své finanční možnosti. Potom stačí být na pár měsíců bez práce nebo na nemocenské a splácení všech půjček a úvěrů je rázem nad finanční možnosti rodiny. Ke stejným finančním potížím se lze rychle propracovat, když vám sníží plat nebo se nedaří v podnikání a  podobný efekt bude mít odchod manželky na rodičovskou dovolenou. Jakmile vám pluhy začínají přerůstat přes hlavu, tak platí snad nejdůležitější pravidlo aktivního přístupu, protože dělat, že se nic neděje a případně vytloukat klín klínem ( půjčku další půjčkou ) vás nasměruje přímo do dluhového pekla. Potom se může stát exekuce běžným doplňkem vašeho života po dobu několika let. Věřte tomu, že věřitelé si velice dobře hlídají své pohledávky a soudní vymáhání je podstatně rychlejším procesem než tomu bylo v minulosti.

Komunikujte, komunikujte, komunikujte!

Když nejste schopni v daném měsíci řádně plácet měsíční splátku úvěru nebo půjčky, tak neprodleně kontaktujte věřitele a mluvte s nimi. Jestliže máte půjčky sjednané u renomovaných finančních společností, tak máte naději, že přistoupí například na snížení měsíčních splátek dlužné částky a prodloužení splatnosti úvěru. Samozřejmě, že tento ústupek věřitele musí v mezidobí doprovodit zvýšení rodinných příjmů. Řešením by mohlo být hledání různých brigád, neboť zde se skrývá naděje na zvýšený přísun finančních prostředků a následné uhrazení veškerých dlužných závazků.

Někdy je ale hledání vhodné brigády více než náročnou a mnohdy časově hodně dlouhou záležitostí a vy musíte především splácet v dohodnutém termínu. Potom přemýšlejte o zajištění příjmů například rozprodáním movitých i nemovitých věcí. Takový prodej relativně velkého bytu a pořízení si menšího a levnějšího bydlení je pořád stále lepší možností, než když vám totéž zařídí exekutor. Při úspěšném nákupu nic nebrání použít získaný peněžní „výdělek“ na úhradu dluhu. A pokud je to možné, tak lze totéž ve stylu „dražší za levnější“ uplatnit například u automobilu.

Exekuce navýší dluhy!

Váš aktivní přístup coby dlužníka je nezbytný i proto, aby nedošlo k exekuci. Když totiž nebudete uhrazovat  pravidelné měsíční splátky úvěru nebo půjčky, tak se s největší pravděpodobností dočkáte exekuce. Počítejte s tím, že exekuční náklady jenom zvýší vaši dlužnou částku, protože je zaplatíte vy jako dlužník – a nejedná se o malé částky! Běžná rodina se exekuci vyhne jen velice těžko, neboť když už k ní dojde, tak exekutor si počíná velmi sebejistě a jeho pole působení je dost široké. Právě probíhající ekonomická krize donutila věřitele hlídat si důsledně své pohledávky a k vymáhání dluhu se přistupuje nesmírně pečlivě a velice rychle. A i na exekuci dojde podstatně rychleji než před vypuknutím hospodářské krize.

Konsolidace půjček? Proč ne?

Konsolidování dluhů je další možností, jak si pomoci. Jestliže bude  některý banovní dům souhlasit s  konsolidaci dluhu, tak za vás zaplatí všechny půjčky a úvěry najednou. Následně již budete komunikovat pouze s jedinou danou bankou, což vnese do celé záležitosti přehlednost a jednoduchost. Zpravidla můžete očekávat díky konsolidaci i snížení měsíčních splátek, čímž dojde k  vylepšení důležité podmínky  pro řádné zaplacené dluhu.

Aby se mohla provést úspěšná konsolidace vašich dluhů, tak nesmíte otálet a přistoupit k ní co nejdříve. Celkově lze konsolidaci hodnotit jako výhodný krok pro dlužníka, který se dočká nižších splátek rozložených do delšího časového horizontu.

Nakonec zbývá jen osobní bankrot!

Řešit lze i situaci, když se dostanete do takových problémů, že již není možnost, jak se zbavit dluhů. Je tu šance, jak znovu nastartovat svůj život a začít s čistým štítem. Když splníte zákonné podmínky, může být pro vás východiskem z neřešitelné situace osobní bankrot. Oddlužení pomocí osobního bankrotu však povoluje pouze soud a každý může této možnosti využít pouze jednou za život. Bohužel, osobní bankrot se týká pouze nezajištěných dluhů, proto ho nemůžete uplatnit například na hypotéku. A osobní bankrot není určen pro  podnikatele.

Když se rozhodnete pro oddlužení, tak vyhledejte  pomoc právníka nebo nějaké spolehlivé organizace, protože administrativa spojená s návrhem na osobní bankrot, kterou vyžaduje soud, je tak náročná, že ji málokdo zvládne. Ale pozor,  špatný výběr „renomovaného“ právníka může celou situaci ještě zhoršit, proto si dejte pozor, do kterých rukou vložíte svou budoucnost. Pro povolení osobního bankrotu se musíte zavázat k uhrazení alespoň 30% svých dluhů.

Počítejte s tím, že v případě schválení osobního bankrotu soudem budete po dobu pěti let žít na hranici nezabavitelného minima nebo prodáte veškerý majetek. Jenže varianta s prodejem majetku není tak často povolována, protože hodnota získaná prodejem neumoří pohledávky věřitelů. Proto počítejte s pěti lety na hranici životního minima, kdy vaše veškeré příjmy nad tuto hranici poslouží na úhradu dluhů. Proces osobního oddlužení se řídí dost přísnými pravidly ( nesmíte se výhýbat práci ), na jejichž dodržování dohlíží insolvenční správce. Když se vám podaří splnit všechny své povinnosti během stanovené doby, tak po jejím skončení je vydáno usnesení, že jste jako občan osvobozen od placení pohledávek, kterých se oddlužení týkalo, a to i za předpokladu, že nebyly zaplaceny v plném rozsahu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články