Co je to lichva

08.11. 2014 • Zajímavosti

S pojmem „lichva“ se setkal zřejmě každý z nás, a tak každý alespoň zhruba ví, co znamená, když je něco označené jako lichva. Přibližme si ji však více.

Definice lichvy

Lichva představuje obecný závazek nepřiměřený k zisku závazku získanému. Jde nejčastěji o půjčky, které mají nadměrné úroky.

Pojem lichva je znám již od středověku. Jeho význam se však posunul. Zatímco dnes považujeme za lichvu půjčku s nadměrným úrokem, dříve to byl jakýkoliv úrok za půjčené peníze.

Lichva je v České republice trestním činem. Podstatu skutku naplňuje ten, kdo zneužije lehkomyslnosti, rozumové slabosti či tísně druhého člověka k tomu, aby s ním uzavřel smlouvu na půjčku s nadměrným úrokem.

Problém českého právního řádu je, že neuvádí žádnou procentuální hranici, kdy by se půjčka dala označit za lichvu, a proto se velmi těžko dokazuje. V minulosti však byly snahy o to stanovit její hranici. Mělo to být 20 %, ale regulace lichvy byla nakonec zamítnutá. Pokud se však podaří prokázat ve smlouvě lichvu, je smlouva neplatná.

Najdeme u nás půjčky, které mají obrovské úroky. Jindy se můžeme setkat s půjčkami, které sice nemají vysoké úroky, ale za to se pojí s tak vysokými poplatky, že jsou ještě nevýhodnější.
Neseriózní společnosti se k tomu uchylují, protože spoléhají na to, že spotřebitel se bude řídit pouze úroky. Zkušený spotřebitel však ví, že mnohem prokazatelnější je řídit se RPSN (roční procentní sazba nákladů), což je číslo zahrnující kromě úroků i poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněžních prostředků a dalších.

Jak jsme si výše uvedli, problémem českého zákona je, že nestanovuje hranici lichvy jako procentuální odchylku od průměrných tržních úroků. V některých státech tato hranice stanovená je. Tou je například Švýcarsko. V něm je hranice pro lichvy u spotřebních úvěrů stanovená na 15 %.

Podrobněji o lichvě v zákonu

Lichva v zákonu byla podrobněji stanovená až v nedávné době. Podle nového občanského zákoníku se tak nevztahuje pouze na extrémně vysoké úroky u půjčky, ale i u jiných smluv.
Vychází to konkrétně ze zákona § 1796. Říká, že kvůli lichvě může být neplatná každá smlouva, ve které jedna stranu využila tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyslnosti strany druhé za účelem získání plnění, jehož hodnota by byla vzhledem ke vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Díky tomu zákon chrání i lidi, kteří uzavřou nevýhodné smlouvy u nepoctivých obchodníků, například při předvádějící akci na nepřiměřeně drahé zboží (zpravidla cílené na seniory).
Stále sice není určeno, co je „hrubý nepoměr“, ale je to tak schválně, protož každou takovou záležitost je třeba prošetřit individuálně a na základě toho soud rozhodne.

Na jednu stranu nepřesné vyjádření je nevýhodou kvůli obtížnějšímu prokazování lichvy, na druhou stranu znemožňuje, aby si „pachatelé“ našli kličku, jak přesné vyjádřen obejít.

Na zneplatnění smlouvy z důvodu lichvy má člověk nárok po dobu jednoho roku od jejího uzavření.

Možnost zneplatnění smlouvy kvůli lichvě je pouze pro fyzické osoby. Podnikatelé tuto možnost nemají.

Jak se bránit lichvě

Uvedli jsme si, že lichva je u nás těžko prokazatelná, a proto by se každý člověk měl bránit lichvě tím, že nebude uzavírat nevýhodné smlouvy o půjčku. K tomu je třeba alespoň základní finanční gramotnost a schopnost spočítat si celkové náklady.

Obecně platí, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. To platí i v případě půjček. Někteří lidé, kteří se dostanou do finanční tísně, chtějí svou situaci vyřešit za každou cenu tím, že si vezmou půjčku, která je lichvou. Věří, že jim teď hned pomůže, a později se jim podaří splatit.

Většinou to tak nefunguje. Lichva vás srazí svým úrokem na kolena, a pokud opravdu nečekáte, že v krátké době budete mít k dispozici velké příjmy, je pravděpodobné, že se ze svých dluhů nikdy nedostanete.

Pak vám v lepším případě hrozí zabavení majetku, dražba nemovitosti atd., ale pokud si vezmete půjčku s lichvářským úrokem od nemorálního člověka, který se nebojí protizákonnému jednání, může vám jít i o zdraví či dokonce o život. Proto i když se dostanete do velmi těžké životní situace, je dobré přemýšlet nad budoucností a nemyslet jen na to, jak se vyvléci z aktuálního problému. Vhodné je obrátit se například na finančního poradce, který se zaměřuje na pomoc lidem s dluhy. I v tomto ohledu si dejte pozor, abyste pracovali s někým seriózním, kdo pro vás bude skutečně přínosem.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články