Seznamte se s dluhopisy

23.10. 2013 • Půjčky a hypotéky

Seznamte se s dluhopisy

Budete-li se zajímat o investování, zjistíte, že vaše možnosti jsou různé. Jednu z nich představují různé dluhopisy. Jaké základní informace byste o nich měli znát?

Co je to dluhopis?

Dluhopisy neboli obligace představují cenné papíry, na základě kterých je vyjádřen závazek společnosti vydávající finanční instrument vůči věřiteli. Tyto společnosti jsou nazývané emitenty.
S dluhopisy se obchoduje na burze cenných papírů. Pojí se s nimi právo na splacení dlužné částky. Existují různé druhy dluhopisů. Dělíme je podle emitenta (státní, komunální, podnikové atd.), doby splatnosti, úroků a zajištění.
Dluhopisy je možné nakoupit v době emise prostřednictvím banky, a to přímo v bance, nebo jejich nákupem lze pověřit obchodníka s cennými papíry.
Dluhopisy se vystavují v podobě listiny na jméno. Obligace je možné volně převést rubopisem. Díky tomu se snižuje riziko jejich zneužití.
Majitelé dluhopisů mají práva na splacení do dluhopisu investovaného kapitálu, na úrok, výměnu za jiný dluhopis a také na případný úpis nových akcií.

Rizika spojená s dluhopisy

Držení dluhopisů přináší různá rizika. Jsou jimi:
kreditní riziko: Emitent může nedostát svým závazkům, které vyplývají z dluhopisu. To se vám může stát, máte-li dluhopis nějaké firmy s nízkou finanční bonitou. V tomto ohledu jsou relativně bezpečné státní dluhopisy.
úrokové riziko: Tržní úrokové sazby se pohybují. Cena dluhopisů se tak mění. Ceny obligace a úrokové míry se chovají protichůdně. To znamená, že většinou když poklesne úroková míra, rostou ceny dluhopisů na trhu.
inflační riziko: Investor předpokládá nějaký výnos, ale pokud se bude nadměrně zvyšovat inflace, je možné dosáhnou záporní míry návratnosti.
riziko snížení ratingu: Bude-li rating společnosti nízký, snižuje se schopnost firmy dostát svým závazkům. Proto ceny stávajících dluhopisů klesají. Budou-li prodané, jsou ztrátové.
riziko likvidity: Chcete-li předejít tomuto riziku, volte státní dluhopisy.
riziko předčasného splacení: Pokud je závazek předčasně splacený, investor nedosáhne výnosu, který předpokládal.
měnové riziko: Týká se obchodování s cizoměnovými dluhopisy.

Náležitosti dluhopisu

Dluhopisy mají dvě části - vlastní dlužní úpis a kupónový arch s talónem. Obligace musí splňovat určité náležitosti. Bez nich by byla obligace neplatná. Těmito náležitost jsou: označení, že jde o dluhopis, identifikace emitenta, jméno majitele dluhopisu, splatnost dluhopisu, výše úroku, termín výplaty úroku, cena dluhopisu, místo a datum vydání, číslo a série dluhopisu, otisk podpisů, údaj o rozhodnutí komise pro cenné papíry o povolení k vydání dluhopisu a další údaje, které jsou třeba u konkrétního dluhopisu.

Shrnutí výhod a nevýhod dluhopisů

Lidé investují do dluhopisů především díky možnosti větším ziskům, než které by získali ze spořicích účtů. U dluhopisů není obtížná prognóza budoucích výnosů. Jsou zde menší výkyvy než u klasických akcií. Obligaci je možné prodat před koncem splatnosti na burze.
Přesto mají dluhopisy své nevýhody. Mezi ně patří nutné vysoká nominální hodnota, poplatky za nákup obligací, kolísavá výnosnost v závislosti na úrokových sazbách centrální banky. Některé obligace jsou více riskantní, např. investice do podnikových obligací. Velmi nevýhodné může být někdy vložení velkých částek do jednoho dluhopisu. To může skončit ztrátou.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články