Fondy kolektivního investování

04.01. 2014 • Investice

Máte volné finanční prostředky a uvažujete o tom, že byste je mohli investovat? Možnosti máte široké. Jednu z nich představují fondy kolektivního investování.

O fondech kolektivního investování

Kolektivní investování spočívá ve shromažďování finančních prostředků upisováním akcií investičního fondu či vydáváním podílových listů. Je možné investovat do domácích i zahraničních fondů.
Kolektivní investování funguje na principu shromáždění finančního majetku a jeho následné investování při rozložení rizik. Zhodnocování tohoto majetku provádí investiční fond či investiční společnost. Pravidla jsou stanovená v zákoně o kolektivním investování. Kontrolu nad činností má depozitář, tj. banka s příslušným oprávněním. Fondy se liší svou investiční strategií.
Fondy kolektivního investování jsou regulovány, a to do různé míry. Méně regulovány jsou fondy, jež nejsou přístupné k veřejné distribuci (Non-UCITS).
Pokud se rozhodnete, že chcete investovat do kolektivních investičních fondů, získejte si co nejvíce informací. Zajímejte se o podmínky a rizika. Měli byste vědět, co konkrétní investice obnáší. Sledujte rovněž vývoj investice.
Při výběru fondu, do kterého budete investovat, se řiďte tím, jak dlouho chcete investovat, jaké riziko jste ochotni podstoupit a jaký je cíl vaší investice.

Investiční fond

Investiční fond představuje akciovou společnost mající jako předmět podnikání kolektivní investování. Shromažďuje od veřejnosti peněžní prostředky upisováním akcií. Jejich počet je předem daný a po jejich vyprodání dojde k uzavření fondu. Uzavření je na dobu určitou.
Za vybrané peníze nakupuje společnost investiční instrumenty podle investiční strategie.

Podílový list

Podílový list je cenným papírem a určuje podíl investora na majetku v podílovém fondu. Držitel má práva spojené s podílovým listem vycházejícím ze zákona. Podílové fondy jsou otevřené nebo uzavřené.

Výhody a nevýhody kolektivního investování

Výhodami tohoto investování je, že člověk investující finanční prostředky má jistotu, že o ně bude profesionálně postaráno s tím, že pro investora nejde o tak vleklou administrativní a časovou zátěž, než kdyby investoval sám. Na výběr je mnoho různých fondů.
Z dalších výhod si jmenujme osvobození od daní, možnost pravidelného investování po malých částkách, možnost kdykoliv rychle změnit zaměření investice a informační otevřenost.
Oceníte i to, že budete-li potřebovat peníze, máte k nim rychlý přístup. Investiční společnost má totiž zákonnou povinnost od vás podílové listy odkoupit, a to do patnácti pracovních dní.
Pořád však jde o investici, která přináší i rizika a má své nevýhody. Finanční prostředky nejsou pojištěné a výnos může do velké míry kolísat, zvlášť u některých fondů. Nevýhodou je i ztráta investiční volnosti. To znamená, že zaměření investic nemůžete ovlivnit.

Standardní a speciální fondy

Fondy kolektivního investování můžeme dělit na:
• Standardní fondy: Mají vždy podobu otevřeného podílové fondu. Investice jsou možné pouze do majetku uvedeného v zákoně a je nutné dodržet zásadu rozložení rizik, což zjednodušeně znamená nevsadit všechny peníze na jednu kartu. Majetek fondu nelze použít k poskytnutí úvěru či k jinému účelu, který nesouvisí s hospodařením fondu. Standardní fondy investují do investičních cenných papírů, cenných papíru vydaných fondy, vkladů a finančních derivátů.
• Speciální fondy: Investují do různého majetku a podle toho se dělí do několika skupin. Mají formu investičního nebo podílového fondu, který může být otevřený či uzavřený.

Investiční společnost

Investiční společnost představuje obchodní společnost mající za předmět podnikání kolektivní investování. Tato činnost je regulovaná zákonem a dohlíží na ni Česká národní banka.
I tak si dobře vyberte, jaké investiční společnosti svěříte své peníze. Podle čeho vybírat? Společnost by měla být důvěryhodná a nejlépe členem Asociace pro kapitálový trh. Tyto společnosti jsou důvěryhodnější.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Investice'
Tipy na jiné články