Revolvingový úvěr

26.10. 2014 • Půjčky a hypotéky

Revolvingový úvěr lze zahrnout do bankovních děl vyhrazené pro společnosti či podnikatele a pracuje dle zásad opětovného čerpání a placení vypůjčené sumy. Výraz revolvingový představuje v překladu do ČJ „obnovující“ či „renovující“. Půjčku lze popsat jako krátkodobou, ovšem vyskytuje se také eventualita ho ustavičně renovovat a tím garantovat společnosti schopnost jednání s penězi ještě před zaplacením vyhotovených paragonů k pohledávkám. Půjčka se samočinně restauruje v předešlé výši v mezích odsouhlasené hranice smluvené mezi zákazníkem a bankou v momentě, kdy zákazník uhradí podíl či kompletní půjčku. Revolvingový úvěr se jeví jako kontokorent pro společnosti, ovšem s tím rozdílem, že oproti kontokorentu má účelový ráz.

Revolvingová půjčka je vlastně vytyčena k subvencování obvyklých provozních nezbytností firmy, k hrazení pohledávek či ke koupi zásob. Vybírat ho lze v české měně (Kč), ale i ve zvolených cizích měnách.

Srovnatelně jako u všech produktů v obchodě, i v záležitosti revolvingové půjčky se klady odlišují dle vašich požadavků. Banky jsou obvykle za jedno v nárocích na zdařilé vybudování revolvingového úvěru, takže v tom by potíž být neměla.

První předpoklad je určen faktem, že revolvingová půjčka je vytyčena zcela jen pro fyzické osoby – byznysmany, či pro právnické osoby, tedy v záležitosti žádosti po vás banka chce primární informace o firmě, pro niž plánujete půjčku vybírat, údaje o objektu dotování, osvědčení o právní zaujatosti ve spojitosti s firmou a min. 2 (3) skončená berní éry konání společnosti. Současně nesmí dojít ke zpoždění ani jedné z vašich úhrad Správně sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu ani zdravotní pojišťovně. Společnost nesmí být přirozeně objektem bankrotu, zániku ani kompenzace. Zákazník také musí mít vedeno obvyklé bankovní konto u té banky, u které půjčku požaduje.

Výše půjčky je stanovena předem na konkrétní maximální částku nebo se kalkuluje zvlášť pro určitou instituci, která o půjčku zažádá. Výše úvěry bývá v praxi korigována dle současného poměru hrazeného jmění a zákazníkových nároků. Vyskytují se i banky, kde je možno si půjčit stanovenou max. sumu téměř do výše 5 – 10 mil. Kč (odvozeno od metody garance úvěru).

Nejběžnější metodou garance revolvingového úvěru bývá zabezpečení pohledávkami z obchodního spojení – firmou vyhotoveným paragony na jejich produkty, služby či zboží. Další eventualitou zabezpečení je záruka realitou, kdy zákazník většinou dostane půjčku na vyšší sumu peněz. Jsou i jiné metody garance revolvingové půjčky – záruka pomocí bianco směnky či prostá garance třetí stranou.

Etapa, na kterou se smlouva o revolvingovou půjčku sjednává, bývá vymezena na 1 rok (od vytvoření). Ujednání lze samočinně nastavit na následující kalendářní rok. Existují také banky, které se zákazníkem podepíší dohodu na dobu neurčitou a výpovědní termín si určí na 3 měsíce. Nesdělením finální splatnosti také teoreticky bagatelizuje komplikovanost papírování.

Mechanismus revolvingového úvěru je převážně bez poplatků. Jeho taxa za úroky je mobilní, určuje se singulárně dle evidence společnosti, bývá hrazena 1/měsíc ze skutečné čerpané sumy úvěrové sféry. Výše sazby za úroky je obvykle kolem 10 % - 20 % p.a.  Půjčka zahajuje své úrokování počátkem 1. dne zahájení výběru.

Když zákazník nesprávně přesáhne určenou hranici pro revolvingový úvěr, ihned naskakují trestné úroky (okolo 30 % a více). Zákazník tímto nedodržuje sjednané podmínky banky.

Revolvingová půjčka je určena zejména jako prostředek ke zdolání krátkodobého strádání peněz, a proto není ideální a neměl by být užíván na podporu dlouhodobých vkladů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články