Jak na žádost o smazání z registru neplatičů

07.11. 2014 • Tipy a rady

Ocitnout se v registru dlužníků není obtížné. Mnohdy stačí opakovaně nezaplatit složenku a samozřejmě se lidé do nich dostávají, mají-li problémy se splácením svých půjček. Jak ale ven z registru dlužníků?

Registry neplatičů

Registry neplatičů jsou databáze, ve kterých jsou uvedené osoby a organizace, jež jsou pozadu se splácením svých finančních závazků.

Rozlišujeme pozitivní a negativní registry. Zatímco v pozitivních registrech jsou informace o všech subjektech, které mají finanční závazky (tedy i o těch, které je v pořádku splácejí), v negativních registrech jsou pouze ti, kteří mají se splácením potíže.

Účelem registrů neplatičů je poskytnou věřitelům informace o spolehlivosti potenciálních dlužníků. Díky nim mají větší šanci, že půjčí někomu, kdo bude mít potíže se splácením.
Provozovatelé registrů dlužníků se sdružují v organizaci ACCIS s celoevropskou organizací.

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRU) spravuje Česká národní banka. Jsou v něm uvedené informace o klientech a jejich pohledávek u všech bank a poboček zahraničních bank, které působí v České republice.

Jsou v něm informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Nejsou v něm uvedené spotřebitelské úvěry fyzických osob, ani jejich hypoteční úvěry, ručitelské závazky klientů a údaje o depozitních účtech.

Do Centrálního registru dlužníků mohou nahlížet banky a pobočky zahraničních bank na území České republiky, případě další osoby dle zákona.

Bankovní registr klientských informací

Bankovní registr klientských informací (BRKI) shromažďuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Registr vznikl roku 2002 a provozuje ho společnost Czech Banking Credit Bureau.

Registr vede osobní údaje klienta (jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, zemi narození, adresu a rodné číslo), údaj o vztahu klient a finanční instituce, o plnění a neplnění závazků a o zajištění závazků klienta.

Data v Bankovním registru dlužníků jsou aktualizovaná jednou za měsíc.

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je databází údajů o smluvních vztazích mezi věřiteli a jejich klienty. Z údajů vyplývají informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.

Registr zaznamenává údaje fyzických i právnických osob. Konkrétně vede identifikační údaje, typ produktu, kolik osoba splácí či splácela, o počtu úvěrových smluv, o výši částek jednotlivých úvěr a výši pravidelných splátek. Z registru lze zjistit i historii splácení závazků, a zda osoba žádá o nějaký úvěrový produkt.

Solus, zájmové sdružení právnických osob

Solus, zájmové sdružení právnických osob je nestátní registr dlužníků. Organizace sdružuje společnosti z různých ekonomický sektorům např. nebankovní finanční instituce, banky, distributory energií, telekomunikační operátory atd. Obsahuje Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr, Registr neplatných dokladů, Insolvenční registr a Registr třetích stran.

Možnosti smazání z registrů neplatičů

Být v registru dlužníků je samozřejmě pro firmy i soukromé osoby nežádoucí, zvlášť pokud si dotyčné osoby potřebují vzít půjčku či hypotéky. Proto mnozí usilují o výmaz z registru dlužníků na základě oslovení konkrétního registru a podání žádosti. Jak se to provádí?

Solus, zájmové sdružení právnických osob a výmaz

Výmaz z registru dlužníků Solus je možný ale pouze po uhrazení finančního závazku, kvůli kterému dotyčný v registru je.

Pokud nevíte, kvůli jaké společnosti jste v registru dlužníků Solus, nechte si zaslat výpis na základě Žádosti o výpis z registrů SOLUS (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající) či Žádost i výpis z registrů SOLUS (právnické osoby).

Aby byl výmaz proveden, musíte podat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jde většinou o součást smlouvy se společností, takže nejdříve musíte zrušit smluvní vztahy se společností a poté pro jistotu ještě podejte odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vyřizování tím urychlíte.

V případě, že by vás i přesto registr dlužníků neodstranil, máte možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím žádosti o nápravu.

Centrální registr úvěrů a výmaz

V případě záznamu v centrálním registru úvěru, nemá člověk možnost žádat o výmaz údajů z databáze. Centrální registr úvěru uchovává veškeré zaslané záznamy i po době splacení úvěrů, a to po dalších deset let. O výmaz lze požádat pouze v případě, že jsou nějaké chyby v údajích.
O tom, jaké údaje o vás jsou v Centrálním registru dlužníků, se můžete dozvědět prostřednictvím žádosti o výpis. Dotyčný ho obdrží do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato služba je zpoplatněná a platí se předem. Lidé mají právo žádat jen o svůj výpis, k ostatním údajům se dostanou pouze banky, zahraniční banky a další osoby vymezené zákonem. Jinak se na údaje vztahuje bankovní tajemství.

Bankovní registr klientských informací a výmaz

V tomto registru jsou zaznamenány všechny fyzické osoby, které někdy čerpali či čerpají jakýkoliv úvěrový produkt, a proto nelze být z této databáze vymazán. Informace jsou v databázi uchovávány po celou dobu existence úvěru a ještě 4 roky po jeho ukončení. Nedojde-li nakonec k uzavření smlouvy mezi bankou a osobou, je tento údaj v BRKI vedený po dobu jednoho roku od podání žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

Máte však právo žádat o výpis informací z Bankovního registru klientských informací, a to osobně, poštou či elektronicky prostřednictvím Formuláře žádosti o výpis.

Zjistíte-li, že informace v něm uvedené jsou chybné, nepřesně č i neúplné, podejte Žádost o opravu nepřesných či nepravdivých údajů v Bankovním registru klientských informací.

Nebankovní registr klientských informací a výmaz

Ani v případě Nebankovního registru klientských informací nelze žádat o výmaz z registru. Máte však možnost obrátit se na provozovatele se žádostí o změnu, zjistíte-li, že je v databázi chybný či nepřesný údaj.

O chybě se můžete dozvědět na základě žádosti o výpis, kterou lze podat prostřednictvím formuláře „Žádost o výpis informací“. Žádost je možné podat osobně či ji zaslat poštou. V tomto případě obdržíte výpis doporučenou poštou do vlastních rukou na dobírku. Vystavení výpisů je zpoplatněné.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články