Co je solidární daň?

24.12. 2013 • Zajímavosti

Co se financí týká, neustále se objevují různé novinky, o kterých se vyplatí něco napsat. Jelikož se každým dnem přibližuje konec roku, tak se tím také přibližuje první zúčtování solidární daně. Poplatníci, jichž se solidární zvýšení týká, o roční zúčtování zaměstnavatele požádat nemohou. Solidární daň sice není úplnou novinkou, protože je zavedena již od začátku roku 2013, nicméně blíží se chvíle, kdy bude poprvé solidární daň zahrnuta do daňového přiznání. 

Přitom vůbec nezáleží, jestli se jedná o podnikatele nebo zaměstnance. Jestliže se jich takzvaná milionářská daň týká vzhledem k výši jejich příjmů, pak musejí podávat povinně daňové přiznání. Určitě je důležité se dopředu podívat na správný postup zdanění se solidárním zvýšením daně dříve. Na následujících řádcích se tedy pokusíme solidární daň trochu přiblížit i lidem, kteří se o ní doposud příliš nezajímali.

Solidární daň poprvé v roce 2013

Solidární zvýšení daně z příjmů se do zákona o daních z příjmů dostalo takzvaným daňovým balíčkem, jenž byl přijat v souvislosti se snižováním schodku státního rozpočtu. Změna platí pro příští tři zdaňovací období, tedy naposledy bude využita pro rok 2015. Daň činí ze zákona sedm procent, ale nepočítá se obyčejným součtem patnáctiprocentní základní daně a sedmiprocentní solidární daně, nýbrž výpočet je potřeba provést jiným způsobem. 

Základem pro vypočítání solidární daně je kladný rozdíl mezi příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmů z podnikání a jiné výdělečně činnosti a 48násobku průměrného platu. Solidární daň se netýká ostatních příjmů, příjmů z pronájmů podle paragrafu §9 a kapitálových příjmů. V případě průměrného platu se jedná o plat za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, pro nějž se průměrný plat zjišťuje. 

Pro rok 2013 se tudíž vychází z údajů pro rok 2011, kdy byla průměrná mzda 25 093 Kč. Jakmile by poplatník dosáhnul příjmů nad 1 242 432 korun, musel by zaplatit solidární daň. Poplatník si samo sebou může následně k vypočtené dani včetně solidárního zvýšení daně uplatnit slevy a daňové zvýhodnění na potomky. Zbrusu nový výpočet daní bude upraven také v daňovém přiznání.

Solidární daň u podnikatelů 

Podnikatelé s vyměřovacím základem nad 48násobek průměrného platu budou s novým způsobem výpočtu pracovat poprvé v daňovém přiznání podávaném za letošní rok 2013. Nicméně u zaměstnanců je solidární daň už součástí výpočtu měsíčního platu. Měsíční záloha na solidární daň dělá sedm procent z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a čtyřnásobkem průměrně mzdy. 

Posuzuje se hrubý příjem, nezvýšený o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatel. Neposuzuje se superhrubá mzda. Do základu daně se započítávají úplně všechny zdanitelné příjmy. Zaměstnaná osoba, které se za zdaňovací období zvedne aspoň jednou měsíční záloha o solidární zvýšení daně, nesmí požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně, protože sám podá daňové přiznání.

Solidární daň u zaměstnanců

V reálné praxi může existovat hned několik možností zdanění s jiným postupem. Může se jednat o situace, kdy součet ročních příjmů ze zaměstnání od jednoho či více zaměstnavatelů postupně nepřesáhne 48násobek průměrného platu a zároveň nebyla v průběhu roku zvýšena v žádném měsíci záloha o solidární zvýšení daně. Zaměstnanec může při splnění ostatních podmínek ze zákona o daních z příjmů zažádat o roční zúčtování daně. 

Dalším případem je, pokud součet ročních příjmů ze zaměstnaneckého poměru od jednoho či více zaměstnavatelů souběžně nepřesáhne 48násobek průměrného platu, popřípadě byla v některém z měsíců v roce zvýšena záloha o solidární zvýšení daně. Zaměstnanec nemůže žádat o roční zúčtování daně zaměstnavatele a podává sám daňové přiznání. 

Třetím případem je, když součet příjmů od jednoho či více zaměstnavatelů postupně nebo souběžně překročí 48násobek průměrného platu. Zaměstnanec v takovém případě podává povinně daňové přiznání. Čtvrtou možností je, že součet příjmů ze zaměstnání nepřesáhne 48násobek průměrného platu, nicméně zaměstnanec má další zdanitelné příjmy vyšší než šest tisíc korun. Poté podává daňové přiznání. V okamžiku, kdy součet příjmů ze zaměstnání a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti přesáhne 48násobek průměrného platu, bude součástí výpočtu daně její solidární navýšení.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články