Vše o založení živnosti

24.03. 2014 • Tipy a rady

Co je to vlastně živnost a jak je chápána z hlediska zákona? Živnost je soustavná činnost, kterou lidé provozují samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Účel provozování živnosti je dosažení zisku a to všechno za dodržení stávajících podmínek stanovených zákonem. Speciální zákony občas upravují některé činnosti, které však nejsou živnostmi jako např. činnost pojišťoven a bank, výroba a rozvod elektřiny, povolání veterinářů, lékařů, advokátů, notářů aj. „Využívání výsledků tvůrčí činnosti“ k živnostem také nepatří.

Podmínky pro získání živnosti

Pokud Vás zajímají podmínky, které musí podnikající osoba plnit a celkově podmínky pro výkon této podnikatelské činnosti, najdete je v zákoně č. 455 z roku 1991 sb., o živnostenském podnikání – živnostenský zákon.

Každý podnikatel je fyzickou osobou, která dostane přiděleno vlastní IČ (identifikační číslo). Je povinností každého podnikatele zaregistrovat se na příslušném finančním úřadu, OSSZ (okresní správě sociálního zabezpečení) a u své zdravotní pojišťovny. Tyto instituce musejí vědět, že jste se stali podnikateli, protože pro Vás budou platit jiná pravidla odvodů. Může se stát, že během svého podnikání usoudíte, že podnikání pozastavíte. Nic se neděje, zajdete na živnostenský úřad, oznámíte, od kdy do kdy chcete podnikání přerušit (obvykle se činnost pozastavuje na rok nebo na dobu neurčitou) a je hotovo. Stejný postup pro obeznámení příslušných úřadů ale platí ve chvíli, kdy podnikání opět uvádíte v činnost. Úřady mnohdy vyřeší toto běhání za Vás, Vy však máte povinnost se ujistit, že o změnách skutečně všichni potřební vědí.

Kdy začne platit živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích živností intuitivně dnem ohlášení živnosti. Nemusíte čekat na vyhotovení výpisu z živnostenského rejstříku. Je to jednoduchá varianta a je bezesporu také rychlejší než varianta druhá, která nastává u koncesovaných živností. Je zapotřebí vydání rozhodnutí o vydání koncese, toho rozhodnutí musí nejprve nabýt právní moci a pak je ještě třeba doručit výpis z živnostenského rejstříku. Zánik živnostenského oprávnění nastává několika způsoby a to smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby určité (pouze v případě, že bylo živnostenské oprávnění sjednáno na dobu určitou – to už se dnes moc nevidí, většinou se sjednává na dobu neurčitou). Při porušování zákonů může samozřejmě ještě dojít také k rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Abyste vůbec mohli živnost provozovat, musí Vám být alespoň 18 let, musíte být způsobilí k právním úkonům (nesmíte být nesvéprávní) a musíte být bezúhonní, což potvrzuje výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Podle toho, jakou živnost chcete provozovat, pak potřebujete ještě také být odborně a jinak způsobilí. Pokud se chcete na základě živnostenského oprávnění věnovat např. řemeslným činnostem, musíte být vyučeni v oboru, případně mít dlouholetou praxi.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články