Co je výprosa

10.02. 2014 • Zajímavosti

S příchodem nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2014, se mění řada věcí. Mezi ně se řadí také používání některých nových pojmů jako je zápůjčka či výprosa. Pokud se cítíte lehce zmateni a chcete třeba k výprose zjistit něco více, pak neváhejte a dejte se do čtení dalších řádků tohoto článku, kde se všechno potřebné dozvíte.

Všeobecně o výprose

S termínem výprosa jsme se mohli setkat při studování starších právních spisů, stejně jako s ostatními podobnými termíny, které se díky novému občanskému zákoníku vracejí do legislativy. Před lednem 2014 byla výprosa známá jako výpůjčka, nicméně s novým občanským zákoníkem se bude výprosa lišit od výpůjčky hlavně v tom, že při výprose není stanovená doba, během níž může výprosník bezplatně užívat půjčitelovu věc, tudíž ji půjčitel může žádat kdykoliv zpátky. 

Do výprosy se většinou dávají různé předměty z domácnosti nebo pracovní nářadí, které zrovna nemáte doma a potřebujete si ho od někoho vypůjčit. Ovšem pokud byste dostali od člověka, od něhož si něco vypůjčujete, instrukci, co smíte s předmětem dělat, tedy pokud bude jasně daný účel, nebo pokud budete vědět, do kdy musíte předmět vrátit, tedy bude stanovená doba užívání, pak se jedná o výpůjčku s jiným právním režimem a nejedná se tak o výprosu. V případě, že by byla za půjčku věci vyžadována menší suma peněz, okamžitě by se jednalo o nájem věci. Výprosa je z principu věci bezúplatná, čímž se odlišuje od pachtu, nájmu nebo půjčky.

Co je to tedy ona výprosa?

V rámci nového občanského zákoníku můžete najít výprosu upravenou jenom za pomoci čtyř paragrafů. Forma uzavírání smlouvy přitom vůbec není v novém občanském zákoníku definována, ale vzhledem k poměrně neformální povaze samotné výprosy pro ni bude typická ústní či konkludentní forma. Konkludentní forma značí, že je užívání mlčky tolerováno. 

Stranami smlouvy se přitom rozumí půjčitel na jedné straně a výprosník na straně druhé. Výprosa podle základního ustanovení nového občanského zákoníku vzniká ve chvíli, kdy půjčitel někomu přenechá zdarma věc k užívání, přičemž se nesmí stanovovat doba ani účel užívání. Půjčitel samozřejmě kdykoliv může po výprosníkovi chtít svou věc zpátky a výprosník musí ihned předmět vrátit. 

Výprosník naopak nesmí vracet věc v případě, kdy by to půjčiteli způsobilo obtížnou situaci, to se může stát pouze v případě, kdy s tím půjčitel bude souhlasit. Jakmile se stane nějaká neočekávaná nehoda a výprosník způsobí na předmětu škodu, pak jí musí nahradit, tedy pokud neprokáže, že předmět využíval přiměřeným způsobem k jeho povaze. V dnešní době se může stát ledacos a zákon pamatuje i na chvíli, kdy výprosníkovi někdo zcizí nebo sám ztratí zapůjčený předmět. V takovém případě musí dojít k náhradě věci. 

V okamžiku, kdy by se předmět našel, pak to neopravňuje výprosníka k ponechání si dříve půjčeného předmětu, ale musí věc půjčiteli vrátit, načež půjčitel musí výprosníkovi vrátit náhradu ztraceného předmětu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články