Mateřská a rodičovská dovolená: finanční krize?

01.12. 2013 • Zajímavosti

Pojem mateřská nebo rodičovská dovolená je známý asi pro každého, kdo někdy děti měl nebo o nich teprve uvažuje. A jelikož si pod tímto souslovím řada lidí představí jen tvrdou dřinu kolem dětí a minimální rozpočet na všechny rodinné výdaje, je dobré se o podobě této mzdy informovat předem. Řada lidí se o výši své budoucí měsíční renty po narození potomka příliš nezajímá, ale dle mého názoru je to nutné. Jen tak se budete moci předem a dobře nachystat na to, co konkrétně vás bude čekat, do jaké platební kategorie budete spadat, zda se budete muset zajímat o přivýdělek při této „dovolené“, nebo zda si s financemi vystačíte. Pojďme se proto celému problému podívat na kloub, aby vaše případné představy nebyly scestné.

Z právního hlediska spadá mateřská dovolená, stejně jako rodičovská dovolená, do sekce „důležitých osobních překážek v práci“. Mateřská dovolená se vztahuje na ženu v období 28 týdnů. Pokud žena porodí naráz více dětí, lze výjimečně tuto dobu prodloužit až na 37 týdnů. Standardní dobou nástupu na mateřskou dovolenou je časový úsek šesti týdnů před plánovaným datem porodu. I zde lze udělit výjimku, kterou je minimální doba nástupu. Tedy osm týdnů před plánovaným datem porodu. Nejkratší možná délka mateřské dovolené je 14 týdnů, přičemž je během šesti týdnů po porodu naprosto nedotknutelná – nelze ji tedy přerušit či skončit. Období, ve kterém je matka dítěte na mateřské dovolené se z právního hlediska počítá jako období, kdy pracuje. Je tedy započtena do nároku ženy na dovolenou na zotavenou, která může být na přímé požádání matky přidána na konec mateřské dovolené tak, že na ni bezprostředně navazuje. Každá žena by pak také měla vědět, že o mateřskou dovolenou není povinna žádat svého zaměstnavatele. Tomu tuto skutečnost pouze s dostatečným předstihem musí oznámit.

Rodičovská dovolená, dříve zvaná taktéž mateřská dovolená, bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou. Zde již je však jistá odlišnost. Rodičovská dovolená se uděluje na žádost. Navíc je zde také možnost pro otce dítěte na rodičovskou dovolenou nastoupit – také po podání žádosti. Pokud se tak stane, vznikne de facto přechodná dvojí dovolená – u matky mateřská, u otce rodičovská. Oba druhy dovolené lze v případě manželského či jiného páru požívat souběžně. Vždy je to jen volba rodičů, kdo z nich na rodičovskou dovolenou nastoupí. Konvence a zvyky praví, že na rodičovské by měla být žena jakožto matka a nesporná „součást“ novorozence z biologického hlediska. Už nějakou dobu je však běžné, že se rodinnému rozpočtu více vyplatí rodičovská dovolená otci dítěte. Zejména pobírá-li nižší plat než jeho družka. Ženě-matce vzniká nárok na rodičovskou dovolenou od konce mateřské dovolené do věku tří let svého potomka. Otci dítěte po žádosti o rodičovskou dovolenou vzniká nárok na dovolenou od narození potomka do jeho tří let věku.

Rodičovská dovolená má ještě další specifikum, tentokrát spíše záporné – nevzniká při ní nárok na řádnou dovolenou na zotavenou. Jinou otázkou je pak to, že rodič není povinen absolvovat rodičovskou dovolenou v její plné šíři, ale může se z vlastního přání rozhodnout ji ukončit ještě před třemi lety dítěte. Stane-li se pak, že po nástupu do práce shledá, že by rodičovskou dovolenou rád dočerpal až do tří let věku potomka, je mu jeho zaměstnavatel povinen tuto možnost dát.

Tak a nyní se již dostáváme k tomu, jak se vypočítává peněžní obnos, který na matku či oba rodiče čeká. Obnos, který je obecně zván prostě a jednoduše „mzda na mateřské“ se správně nazývá „peněžitá pomoc na mateřské“. Tím, co je ve výpočtu nejdůležitější, je vyměřovací základ. Do vyměřovacího základu, který je nutný k výpočtu nemocenské dávky se započítává součet všech hrubých příjmů za poslední rok (tedy 12 měsíců), z nichž daná osoba (a to ať již zaměstnaná nebo jako OSVČ) odváděla nemocenské pojištění na území našeho státu. Denním vyměřovacím základem se pak rozumí podíl tohoto základu ku počtu dní v roce – těmi je míněno 365 dní. Tím redukce denního vyměřovacího základu nekončí, protože je třeba na něj ještě aplikovat hlavní redukční mechanismus, tj. procentuální.

Pokud váš denní výměr dosahuje částky 862 Kč a méně, počítá se 100%. Pokud se pohybujete mezi částkou 836 Kč až 1294 Kč, bude se vám počítat 60%. Je-li výměr ve výši 1295 Kč až 2 589 Kč, započítává se 30%. A nakonec dosahuje-li denní výměr nad 2 589 Kč, nezapočítává se již nic.

"Mzda na mateřské dovolené" (tedy peněžitá pomoc na mateřské) tvoří 70% z denního vyměřovacího základu.

Jinak je na tom žena, která je OSVČ, tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Taková osoba nemá na mateřskou dovolenou nárok. Dostává jej pouze tehdy, pokud si dostatečně dlouho dobu před požadavkem na mateřskou dovolenou platila nemocenské pojištění. Peněžitá pomoc na mateřské se pak vypočítává dle toho, v jaké výši jej osoba odváděla. Toto je asi hlavním úskalím žen fungujících jako OSVČ, jelikož nemocenské pojištění není na rozdíl od toho zdravotního povinné. Každá žena by na to před plánovaným těhotenstvím proto měla myslet a nepodléhat mylnému dojmu, že nastoupí na mateřskou jako ostatní ženy, a ještě ke všemu se stejnými podmínkami. Pokud se vás zrovna tento případ týká, je na místě se o danou problematiku začít zajímat alespoň dva roky před plánovaným početím potomka. Nemocenské pojištění totiž musíte odvádět nejméně 270 dnů – a z toho 180 kalendářních dnů po dobu celého jednoho roku před porodem dítěte. Navíc je zde další úskalí, které hází matkám OSVČ takříkajíc klacky pod nohy. Během požívání peněžité pomoci v mateřství nesmí matka vykazovat samostatně výdělečnou činnost! Myslet si o tom může každý své, ale postoj státu k samostatnému podnikání a k plození dětí, nových občanů naší republiky, je značně rozpačitý. Alespoň pokud si mohu dovolit osobní hodnocení.

Všem budoucím maminkám doporučuji, aby se informovaly dostatečně s předstihem, co přesně bude mateřská a následně rodičovská dovolená znamenat právě v jejich případě. Je nutné zohlednit formu zaměstnání, délku pracovního poměru, výši hrubé mzdy a podobně. Je nutné předem naplánovat a alespoň zkusit rozvrhnout, kolik peněz bude novorozeně vyžadovat, a kolik úsilí k dosažení takové částky budete muset vyvinout. Spočítejte také, jestli se vám nevyplatí, aby na rodičovskou dovolenou nenastoupil spíše váš manžel, přítel či druh, zkrátka otec dítěte. Genderové role jsou snad již překonanou skutečností, takže v dnešní době na tatínky s kočárky narazíme celkem často!

Přeji vám, aby vaše mateřská a rodičovská dovolená nemusela být jen o tom, abyste každou korunu dvakrát spočítali, než ji za něco utratíte. V případě vyšších platů není výše peněžité pomoci na mateřské již tak odrazující, proto doufám, že právě vy na ní dosáhnete také!

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články