ING konto. Vyplatí se ještě spořící účet?

19.09. 2013 • Spoření

Spořící účet, jak si lze z jeho názvu lehce dovodit, slouží k zhodnocení peněz na něj vložených. Na rozdíl od běžného účtu, kterým většina z nás disponuje, tedy není určen k běžnému platebnímu styku, jako jsou např. úhrady faktur či složenek a podobně.

V zájmu klienta vlastnící takový typ účtu je naopak peníze na něm kumulovat, nikoliv je pravidelně vkládat a vybírat. Důvod je jednoduchý – velikost částky, která je na účtu uložena určuje velikost výnosu, tedy našeho zisku, který z ní budeme inkasovat.

Tento výnos (jinak řečeno úrok) bývá určen v procentech a je tak zřejmé, že čím vyšší je částka z které se počítá, tím vyšší je částka, která je nám odměnou za naše spoření. Termín odměna je zde namístě, protože, zjednodušeně řečeno, peníze od banky získáváme za to, že s nimi banka může hospodařit po dobu co jsou na účtu uloženy. My bance poskytujeme prostředky pro její hospodaření, jehož účelem je samozřejmě maximalizace zisku, a banka nás za to odměňuje úrokem z námi vložené částky.

ING Konto a jeho konkurenti

Na českém bankovním trhu je nabízena řada spořících účtů a jedním z nich je také ING Konto. Běžného střadatele bude pravděpodobně nejvíce zajímat úrok tohoto konta, který nyní činí 1,20% ročně.

V porovnání s ostatními srovnatelnými účty to sice není nabídka nejvyšší, ale přesto se jedná o velice slušné zhodnocení, vezmeme-li v úvahu, že v aktuálně se procentuální úroky u tohoto typu účtů pohybují mezi 0,1% až 1,20 . Ačkoliv je úrok označován jako roční, je připisován celkem čtyřikrát do roka a to vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí, úročen je přitom vždy celý aktuální zůstatek.

Správa konta, výhody a omezení

Výše úroku samozřejmě není jediným údajem, který určuje výhodnost spořícího účtu, existuje řada dalších údajů a okolností, které je při zřizování takového účtu brát v potaz.

Předně je třeba uvést, že ING Konto není termínovaným účtem, není tedy nutné zavazovat se k minimální době po kterou bude náš účet veden a stejně tak není zapotřebí předem ohlašovat datum ke kterému hodláme naše peníze z konta vybrat. Peníze jsou tak kdykoliv k dispozici.

Dalším důležitým údajem jsou poplatky, které jsou spojeny s vedením účtu a to především v kontextu českého bankovního trhu, který je vysokými poplatky, bohužel, proslulý. V případě ING Konta je klient placení takřka všech standardních poplatků ušetřen (založení a zrušení účtu,  roční výpis, nebo poplatek za transakce). Zpoplatněny jsou jen některé nadstandardní služby, kterých ale většinou není třeba využívat.

Tento účet také není omezen minimálním vkladem a je tedy možné vkládat jak jednorázově, tak pravidelně a to bez omezení sumy, kterou takto vložíme.

Vklady na konto je možné provádět prakticky z jakéhokoliv standardního účtu a jejich historii lze sledovat prostřednictvím internetového bankovnictví, které také samozřejmě nabízí informaci o aktuálním zůstatku, připisovaných úrocích a rovněž umožňuje administraci výběrů.

Kromě internetového bankovnictví a osobních návštěv přímo v bance ještě existuje možnost využití bezplatné zákaznické linky, což je užitečné především pokud máme nějaký specifický dotaz, který není na internetu lehce k dohledání a zároveň nemáme možnost nebo čas k osobní návštěvě pobočky.

K nevýhodám ING konta patří především nemožnost hotovostního výběru, který některé konkurenční produkty nabízejí. Pokud chceme z konta vybrat prostředky, nezbývá nám, než si je převést na jiný (většinou náš běžný) účet a odtud si je vybrat standardním způsobem – ať už hotově na pobočce, nebo z bankomatu.

Dále zde lze uvést riziko, že úrok bude změněn, k čemuž sice může dojít v obou směrech (tedy zvýšení i snížení), ovšem vzhledem k aktuálně probíhající finanční krizi je očekávatelná spíše druhá varianta. Nutno ale dodat, že toto možné snížení není nikterak specifické pro ING, ale že se jedná o standardní „riziko“, které s sebou nesou všechny spořící účty. Změny se ale většinou dějí v rámci desetin procent, což není nijak drastické. Tři procenta ročního zhodnocení jsou relativně vysokým úrokem a u takového produktu zkrátka nelze čekat fixní, tedy neměnný úrok.

Založení účtu

Zřízení konta je poměrně jednoduché, prvním krokem je vyplnění online žádosti, kde je třeba mimo jména, adresy a dalších obvyklých údajů uvést číslo občanského průkazu, nebo pasu a také číslo jednoho až tří účtů, na které bude později možné vybírat z konta prostředky.

Po odeslání formuláře bude poštou do několika dní doručena smlouva, kterou je podepsanou třeba poslat zpět společně se dvěma kopiemi průkazů totožnosti (občanský a např. řidičský průkaz, nebo cestovní pas) a kopií výpisu z jednoho z uvedených bankovních účtů, který nesmí být starší než tři měsíce. Toto opatření slouží jednak k prokázání platnosti uvedené adresy a také jako další potvrzení totožnosti a vlastnictví daného účtu.

Jakmile banka obdrží tyto písemnosti, zašle do vlastních rukou potvrzenou smlouvu zpět spolu se zabezpečovacími prvky nutnými k elektronické obsluze konta a podrobnými obchodními podmínkami.  K plné aktivaci účtu potom dochází prvním vkladem.

Založení konta je samozřejmě možné uskutečnit i osobně na pobočce banky. Výhodou zprostředkovaného založení je jeho relativní časová nenáročnost – jednotlivé úkony nezaberou příliš času, ovšem na druhou stranu je nutné čekat na doručení jednotlivých poštovních zásilek a proto je třeba brát v úvahu, že celý proces může v důsledku trvat i týdny.

Pokud tedy máme zájem o okamžité založení účtu, je lepší navštívit pobočku.

Bezpečnost

Jak jsem již zmínili, k založenému účtu klient obdrží bezpečnostní prvky (především PIN), které slouží k obsluze internetového bankovnictví a jejichž prostřednictvím je zajištěno výhradní přístupové právo k této elektronické aplikaci.

Z hlediska bezpečnosti je ale důležitějším opatřením nutnost předem uvést jeden až tři účty, na které je, jako na jediné, možné prostředky z konta vybírat. Znamená to, že i kdyby se někomu podařilo prolomit zabezpečení internetového bankovnictví, nebude mít možnost peníze z něj převést jinam, než na klientem předem zvolený účet, čímž je možnost „vyloupení“ konta značně omezena.

Jištění vkladu

Vzhledem k tomu, že ING je nizozemskou finanční institucí, spadá pod tamější legislativu, která je v oblasti bankovnictví přísnější než ta česká. Pro majitele ING Konta to znamená, že veškeré prostředky, které má na účtu jsou pro případ krachu banky jištěny až do výše 100 000 eur, což je nyní přibližně 2 750 000 českých korun.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Spoření'
Tipy na jiné články