Která investice vás jistí a která vydělává?

22.02. 2014 • Investice

I v období doznívající krize se může stát, že nastanou chvíle úvah nad tím, jakým způsobem se postarat o rozmnožení nebo alespoň o zajištění nastřádaných financí. Nějaké  hrubé znalosti o dluhopisech a akciích má s největší pravděpodobností většina z nás, ale jen to pro dobrou investici nestačí,  neboť pouze touto cestou byste se ubírat neměli. .

Pokud bychom uvažovali o jakési pomůcce,  o rozdělení majetku do čtyř skupin, které se liší povahou, dostupností uložených prostředků, volatilitou ( kolísavostí ) i dlouhodobou výnosností, tak není vhodné spravovat majetek pouze v jedné z nich . Zároveň ale nelze říci, že by bylo výhodné majetek rozprostřít do všech čtyř skupin. Investice by se rozdělit měla, ale je jen na vás coby investorovi, jaké cíle si kladete a jaké riziko jste ochotní podstoupit.

Co je obsahem majetkově-investičních skupin?

Jak již bylo řečeno, vždy je výhodnější majetek rozdělit do více skupin. Každý ale bude preferovat jiné skupiny a které to budou závisí  na rizikovém profilu a investičním horizontu. Pokud se počítáte mezi konzervativní investory, tak je pro vás jako stvořená skupina číslo 1 a 2, kam by měla směřovat většina vašeho majetku. Tam totiž můžete využít jistoty pevně úročených vkladů, dluhopisů a nemovitostí. Současně  uvažujte i nad délkou investičního horizontu, protože u delšího by mohly převažovat nemovitosti a u kratšího naopak dluhopisy.

Jestli se cítíte býti  dynamickým investorem, tak se soustřeďte na skupiny 3 a 4. , kde jsou „ukryté“  komodity a akcie, přičemž z dlouhodobého hlediska je výhodnější  investovat spíše do akcií. Na kratším horizontu můžete s klidem  spekulovat s komoditami.

Jak je to s výnosem?

Z hlediska výnosu a možného zisku jsou dlouhodobě nejzajímavější akcie, což vlastně znamená účastnit se majetkově  na podniku. Do skupiny, kam spadají akcie, lze zařadit i  vlastní firmu, soukromý kapitál ( private equity ) a další. Na výnosu z akcií se podílí dvě složky – dividendy a růst ceny. Růst ceny akcií obecně dlouhodobě odpovídá růstu nominálního hrubého domácího produktu ( HDP – jde o peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území, v našem případě na území ČR ). Růst ceny akcií tak v sobě zhruba zahrnuje inflaci a reálný HDP. V tom se akcie liší od nemovitostí, kde je výnos také tvořen dvěma složkami – růstem ceny a nájemným. Jenže u nemovitostí růst ceny dlouhodobě pouze kopíruje inflaci, u akcií zpravidla bývá růst cen vyšší.

Rizikový faktor

Pokud bychom uvažovali nad rizikovým faktorem, tak relativně „bezpečné“ jsou nemovitosti a samozřejmě i pevně úročené vklady, kam patří kromě bankovních vkladů i dluhopisy. Nikdo netvrdí, že ceny nemovitostí i dluhopisů nemohou klesat, ale děje se tak zpravidla pomalejším tempem a v menším rozsahu než je tomu u akcií a komodit. Ceny akcií sice dlouhodobě rostou v souladu s nominálním růstem HDP, ale v krátkodobém hledisku kolem tohoto trendu silně kolísají. Růst cen akcií často předstihne vývoj HDP a díky tomu se potom obchodují za vyšší násobky zisků firem. Rizikem se může stát jejich následná a logicky očekávaná korekce.

Ochrana před inflací

Pokud investujete peníze, tak asi zapřemýšlíte  nad jejich rozprostřením  tak, aby úspěšně a dlouhodobě vzdorovaly inflaci. V tom případě raději zapoměňte na skupinu, která obsahuje „jistotu“ pevně úročených vkladů, protože taková investice má spíše charakter deflační. Ano, pevně úročené vklady včetně dluhopisů sice mají z krátkodobého pohledu určitou výhodu, že vám přinesou pevný úrok, ale z dlouhodobého hlediska si je třeba uvědomit, že jejich hodnota s inflací neroste. Představte si, že půjčíte našemu státu půl milionu korun na deset let a každý rok dostanete dvě procenta úroku. Jenže až  se vám vrátí za deset let vložený půlmilion, tak bude mít tou dobou s velkou pravděpodobností výrazně nižší reálnou hodnotu než před vkladem.

Oproti tomu majetek v ostatních třech skupinách je svým charakterem inflační a jeho hodnota roste s inflací. Dá se říci, že zde se veliké oblibě těší komodity, zejména pak tradiční investiční jistoty, jakými jsou zlato, diamanty a stříbro. Samozřejmě se dá  investovat i do umění, archivního vína nebo sbírek mincí či známek. Je třeba ale myslet na to, že vlivem inflace sice dlouhodobě roste cena komodit, ale současně  se nejedná o investici   pro zajištění renty, protože komodity nenesou žádný úrok.

Proto se dostáváme znovu k akciím  a nemovitostem, které na rozdíl od komodit zajišťují pravidelný přísun financí a přitom si dlouhodobě udržují svou cenu v „souladu“ s inflací, navíc růst hodnoty akcií inflaci dlouhodobě předčí. Nabízí otázka, zda má vůbec smysl do komodit investovat? Odpověď zní „ano“, neboť i přes to, že komodity „nenesou“, tak svůj význam rozhodně mají. Ony sice nepatří ani do konzervativního a ani do dynamického portfolia, ale proč se o ně nezajímat například ze spekulativních důvodů nebo  jako o protiváhu k akciím u rizikovějších investic? Komodity mohou být i určitou alternativní formou peněz, ale potom je třeba je mít fyzicky doma, kdežto pro operace spekulativního charakteru se spíše hodí obchodované kontrakty přes burzu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Investice'
Tipy na jiné články