Jak vymáhat dluh

26.11. 2013 • Tipy a rady

Dneska bohužel není neobvyklé, že někdo někomu něco dluží. Jsou takzvaní náhodní dlužníci, jež se dostanou do problémů tím, že zapomenout, nebo založí omylem složenku, věřitel je neupozorní, anebo ne dostatečně a najednou se na něj valí penále a pokuty za platby s prodlením apod. Nic příjemného to rozhodně není, ale pokud už se tak stane, dá se to vyřešit okamžitou platbou a příště už si dát pozor a na platby myslet.

Chroničtí neplatiči

Jenže dalším druhem dlužníků jsou tak zvaní chroničtí neplatiči. Ti si dokonce objednávají služby a zboží, aniž by počítali s tím, že jej hodlali zaplatit. Tito lidé již mají tak vysoké dluhy, že pokud k nim přibudou další, nic tak strašného se nestane. Nabízí se otázka, proč někdo těmto lidem prodává zboží či službu na fakturu. Odpověď není až tak úplně jasná – buďto vidina zakázky a peněz tzv. „na cestě“ ve zrovna nepřívětivém období, no a pak je to neznalost objednávajícího, zvláště jeho platební morálka, spíše nemorálka.

Když vám někdo dluží

Co dělat, když vám někdo dluží, není až tak jednoznačné. Záleží na tom, o co se jedná, co je předmětem smlouvy a zda někde není nějaká ta skulinka, která by ho zachránila od možnosti vám cokoli kompenzovat. Často také dluží zaměstnavatelé svým zaměstnancům. To je vůbec běh na dlouhou trať, protože stát vám v tomto případě zas tolik moc nepomůže. Je to paradox, že máte jasné důkazy o tom, kolik vám mělo být vyplaceno, a jasné důkazy, že vám nebylo nic vyplaceno, ale stejně to není tak jednoduché, že by vás stát odškodnil a poté od podnikatele dlužnou částku vymáhal. Jde to, ale pouze v omezeném množství. Většina osob vám poradí, ať se soudíte, jenže to je také „běh na dlouhou trať. Takže pokud chcete peníze co nejdříve, musíte se obrnit a jít si své peníze vymáhat po svém.

Smlouva

Ať jde o jakýkoli dluh, je nutné, abyste si byli jisti, že vám peníze náleží. Přečtěte si pořádně smlouvu a cokoli, co vám nebude jasné, si ihned rozeberte. Je důležité, aby data seděla, a vy jste nakonec nebyli překvapeni, že vám vlastně nikdo nic prakticky nedluží. Takové ujištění je samozřejmě nejlepší udělat ihned při podpisu smlouvy, jenže šikovný nepoctivec to udělá tak, aby ošálil váš zrak, získal si vaši pozornost a hlavně důvěru a je to jedna dvě, hned jste na černé listině. Pokud však chcete někoho o navrácení nebo kompenzaci dluhu žádat, je nutné znát důležité body, ať nejdete do boje s předem prohraným výsledkem.

Kontakt

Takže podklady máte přichystány a jsou všechny v pořádku. Nyní musíte vyzvat dlužníka, aby se k dluhu postavil tak, jak má a tedy všechno urovnal. Pokud mu voláte telefonicky, nebo ho kontaktujete přímo – přijdete na jeho pracoviště, k němu domů apod., tak v tomto případě je nutné ještě uvedená fakta zapisovat i do zápisníku a uvést pak v písemné výzvě. Každý normální člověk se chce nejprve dohodnout přímou cestou, bez využití třetích stran. Je k tomu několik důvodů. První je ten, že nemáte zájem, aby o vašem vztahu nikdo věděl, a za další nechcete utrácet čas i peníze, aby vám někdo pomohl tak, jak si můžete pomoci sami. Dokud dlužník nezmizí v nedohlednu, pokuste se na něj častěji a častěji doléhat, ať vám dluh uhradí. Nechte si ideálně podepsat papír, kde bude stát, že vám dluží. Jen nutno, aby tento dokument obsahoval iniciály obou stran, tedy vás i jeho, dále dlužnou částku, za co dluží a do kdy se zavazuje, že svůj dluh splatí. Je to sice jen papír, ale můžete se tím ohradit a vždy je to další krok. Snažte se ze všech sil a klidně buďte jako otravný komár. Nedejte pokoj, pokud vám nezaplatí.

Slehla se po něm zem

O něco složitější je to, pakliže se dlužník zapírá, není k zastižení, nezvedá telefony, a nikdo o něm neví. V takovém případě je nutné použít takové prostředky, u kterých sice peníze jisté mít nebudete, ale lepší, než jen nečinně přihlížet. Ono ve své podstatě nemáte peníze jisté ani v té chvíli, kdy se s dlužníkem denně potkáváte a dluh mu připomínáte. Jistota je, až jsou peníze, jak se říká „na stole“. Je-li to až tak vážné, že dlužník opravdu není nikde k zastižení, bude mít však někde vedené trvalé bydliště. Na toto místo mu zašlete upomínku o dluhu i o tom, že ho telefonicky nemůžete zastihnout, že jste se ho tehdy a tehdy snažili kontaktovat, ale neúspěšně. Celou situaci popište a dopis zašlete s „dodejkou“. Ta je potvrzením přijetí. Pokud tedy dotyčný obálku ať převezme, nebo nikoli, ale vám se „dodejka“ vrátí, je to pokládáno za doručené.

Výzva k zaplacení dlužné částky

Pokud dlužníka písemně vyzíváte, píšete tak zvanou „výzvu k zaplacení dluhu“. Stáhněte si vzor a podle něj potřebnosti náležitě doplňte. Čím větší snahu projevíte, tím spíše se k penězům dostanete, takže s takovým úsilím do toho jděte. Ve výzvě je nutno specifikovat, na jakém základě dluh vznikl, jeho výše a případné další náležitosti, týkající se tohoto sporu. Vždy musí být přesně uvedeno, kdo je dlužník a kdo věřitel. Taková výzva se dá poslat i mailem, ale co se soudu týče, není na ni brát až takový ohled. Je to možná pro některé nepředstavitelné, ale pořád se věří spíše té „fyzické“ poště, než nějaké elektronice. Ale rozhodně to stojí za to poslat to i právě elektronickou poštou a obě varianty tímto způsobem využít. Případný soud přihlédne k tomu, že jste se o vyrovnání dluhu snažili ze všech sil.

Vymahači dluhů

Pokud se vám zdá, že na neustálé bombardování a dožadování se svých vlastních peněz nemáte „žaludek“, pak pohledávku předejte třetí osobě, tedy vymahačům dluhů. Najít dnes firmu není zas tak obtížené. Složitější je to pak se samotnou realizací. Protože právě vymahači dluhů se specializují na „padouchy“ a rozhodně to nejsou žádná jemná stvoření, ale osoby s opravdu silnou žaludeční stěnou, pak si jistým způsobem musíte dát pozor i na ně. Nechtějte se dostat do „křížku“ s nimi. Jsou vymahači, kteří si berou velkou provizi, tedy dokonce i padesát procent, ale zas na druhou stranu vám dluh jakoby odkoupí a vám po nějaké době vydají peníze. No a pak jsou takoví ti jednotlivci, kteří sice požadují „jen“ třicet procent, ale za to budou požadovat vaši spolupráci. Pečlivě si vymahače vyberte, zvažte všechno negativa i pozitiva a ideálně, když dáte na recenze. Obecně platí, že čím větší firma, tím větší provize a tím pádem i větší šance na úspěšné vymožení dluhu. Malí soukromníci uplatňují dost často nepřímo férové jednání, takže se klidně i kvůli nim, můžete dostat do nepříjemných sporů.

Soud

Pokud už nic nezabírá, nedá se jinak, než se na domáhání svých peněz, obrátit přímo na soud. Je nutno uvést všechny kroky, které jste k získání dlužné částky podnikli, pokud došlo i na neúspěšné vymahače, pak i ty zmínit. Jde-li o malou částku, pak se můžete zastupovat sami, pokud už jde o složitější případ, je nutné mít právního zástupce. Složitějšími případy se myslí firemní zakázky o rozsahu miliónů, případně sta tisíců korun. Bohužel, ač soud vyhrajete, ještě stále své peníze nemusíte mít. Dlužník má právo na to se odvolat a na to má nějakou dobu. Spor se tak může vést několik let, až vás to neskutečně unaví. Vyhráno máte v tom případě, pokud dlužník lhůtu na odvolání nevyužije a soudní rozhodnutí tak nabude právní mocí. V tomto případě lze dluh vymáhat exekučně. V každém případě vymáhání dluhů je vždy běh na dlouho trať a není nikdy jisté, zda peníze budete mít. S tím musíte počítat, jinak se zblázníte.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články