Nárok na podporu v nezaměstnanosti

20.03. 2016 • Tipy a rady

Každý člověk se může dostat do situace, kdy přijde o zaměstnání. Pro nikoho není tato situace jednoduchá a ani příjemná. Nikdo si nemůže být jistý tím, že se do této situace nedostane. Stane-li se přeci jen tak, a člověk se ocitne bez zaměstnání, nezbývá mu, než se již evidovat na úřad práce. Právě na tomto úřadu žadatel o zaměstnání zjistí, zda má nárok na podporu v nezaměstnanosti, či nikoli.

Bohužel na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok všichni evidovaní na úřadu práce. Stát se alespoň částečně o nezaměstnaného postará. Výše podpory bohužel není nijak vysoká.

Podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti jsou dost striktní, a proto je dobré znát jejich přesné znění.

K ČEMU PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI SLOUŽÍ A KDO JU MŮŽE NÁROKOVAT

Podporu v nezaměstnanosti mohou získat lidé, kteří ztratili zaměstnání a mají trvalé bydliště ne území státu Česká republika. Podmínkou je také evidence na úřadu práce. Stát se alespoň částečně snaží pomoci člověku, který přijde o zaměstnání a tím i o zdroj příjmu.

Myšlenka se zdá být dobrá. Každému člověku, alespoň nějaká finanční pomoc jistě pomůže. Bohužel je nutné ale dodat, že všichni žadatelé na podporu nedosáhnou.

Obecně bychom mohli říct, že na podporu mají nárok lidé, kteří si chtějí prostřednictvím úřadu práce najít nové zaměstnání. Ale to není vše.

Další, a zřejmě i tou nejdůležitější podmínkou je to, že člověk si musí minimálně dvanáct měsíců během dvou let předcházejících evidenci úřadu práce, platit důchodové pojištění. Toto pojištění je součástí sociálního pojištění. Je už jedno, jestli si to člověk platí jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

CO VŠECHNO SE POČÍTÁ DO DOBY PLACENÍ POJISTNÉHO

Je teda dobré vědět, jak dlouho jste si pojistné platili. Do této doby se počítají i náhradní doby zaměstnání.

Do náhradní doby se teda započítává i doba, kdy člověk pečoval o potomka do věku jeho čtyř let, nebo pobíral plný invalidní důchod, případně připravoval zdravotně postiženou osobu k práci. Nárok na podporu vzniká i v případě, že člověk dlouhou vykonává dobrovolnické služby. Tyto dobrovolné služby musí být ovšem akreditované Ministerstvem vnitra. Další možností, kdy je mu podpora přiznána je ta, pokud pečuje o osobu závislou na pomoci, s níž se navíc musí dělit o náklady na potřeby. Je-li osoba mladší deset let, vykazuje se závislost I. stupně. V dalších případech je to stupeň II., III., nebo IV.

VÝŠKA A DÉLKA PODPORY

Všem je asi jasné, že ne všechny věkové kategorie mají na trhu práce stejné šance. Starší lidé, kteří hledají zaměstnání, mají mnohem menší šanci nějakou práci najít, než třeba mladí lidé. Na druhé straně absolventi bez praxe jsou stejně tak v dost těžké pozici.

Délka výplaty podpory se teda liší i podle věku. Žadatelé, kteří nemají ještě 50 let, budou čerpat podporu po dobu jen pěti měsíců. Do věku 55 let je stanovena délka výplaty podpory na osm měsíců a lidé mající více než 55 let dokonce až jedenáct měsíců.

Výše podpory je individuální a odvíjí se od předchozího výdělku v zaměstnání. Maximální výši, kterou uchazeč může ovšem dostat je 14 604 Kč, což je 58% z průměrné měsíční mzdy v České republice. V případě rekvalifikace se tato hodnota zvyšuje na 65%.

Tuto částku skutečně dostane jen malá část žadatelů.  Kolik žadatel skutečně dostane se vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku za poslední čtvrtletí, který byl zaměstnán. První dva měsíce žadatel dostane 65%, třetí a čtvrtý měsíc již jen 50% a do konce výplatní doby jen 45% z původního platu v zaměstnání.

Ukončí-li žadatel sám pracovní poměr, případně skončí pracovní poměr dohodou, náleží mi podpora ve výši jen 45% po celou dobu pobírání podpory.

VÝPOČET PODPORY U NÁHRADNÍ DOBY ZAMĚSTNÁNÍ

Může se stát, že člověk před nástupem na úřad práce nebude zaměstnán v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale bude ve výkonu náhradní doby. Podpora se tak vypočítává z průměrné mzdy. Na příkladu si to můžeme ukázat na matce, která je na rodičovské dovolené. Ta si první dva měsíce přijde na 0,15 násobek průměrné mzdy, následující dva měsíce již jen 0,12 násobek a zbývající dobu již jen 0,11 násobek průměrné mzdy. Stejně bude posuzována i osoba, která nedoloží doklady o příjmech.

KDY NA PODPORU NEMÁTE NÁROK

Někdy se stane, že člověk sice splní výše popsané podmínky stanovené státem, a přesto nebude mít nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Pobírá-li člověk starobní důchod nebo vyšší výsluhy, na dávky mu nenáleží nárok. Dalším důvodem, proč by člověku neměla být přiznána podpora je vyhození ze zaměstnání v předcházejících šesti měsících. Tato výpověď ze zaměstnání musí být odůvodněna závažnou chybou člověka, který výpověď dostal.

Má-li také člověk přivýdělek, a to v jakémkoliv vztahu, kromě hlavního pracovního poměru, podporu též nedostane.

POKUD ZNOVU ZTRATÍTE ZAMĚSTNÁNÍ

Ztráta zaměstnání je nepříjemnou skutečností. Někdo může mít bohužel i takovou smůlu, že o zaměstnání přijde opakovaně. Člověk se tak může dostat do situace, kdy se musí opakovaně hlásit na úřad práce. Národ na podporu může vzniknout i opakovaně. Je ale nutné, aby si člověk mezi jednotlivou evidencí na úřadě práce platil alespoň půl roku důchodové pojištění. Výjimkou jsou ovšem lidé, kteří dostanou výpověď z pracovního poměru kvůli organizačním důvodům, anebo byli nuceni odejít na vlastní žádost kvůli zdravotním komplikacím, které jim nedovolovaly vykonávat ono povolání.  V těchto případech je podpora lidem vyplacena okamžitě.

ODSTUPNÉ A PODPORA

V některých případech při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel vyplácí odcházejícímu zaměstnanci odstupné. Dostane-li člověk odstupné, jeho nárok na podporu se posouvá. Podporu teda dostane člověk až v době, kdy uplyne doba, která toto odstupné pokryla.

Je to nemilé, ale stává se to. Zaměstnanec má nárok na odstupné a zaměstnavatel není ochoten mu jej vyplatit. V tomto případě je možné si žádat o odstupné na pracovním úřadě, kde je možné, že vám toto odstupné bude uznáno a následně vyplaceno, a to až do výše 65% z původního slíbeného odstupného.

ŽIVNOSTENSKÝ LIST A PODPORA

Lidé, kteří mají aktivní živnostenský list se nesmí přihlásit na úřad práce. Pokud teda člověk živnostenský list nevyužívá pravidelně a rozhodne se, že se přihlásí na úřad práce, je nutné nejdříve živnostenský list zrušit nebo alespoň pozastavit.

NÁROK NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI MÁ VELKÁ ČÁST EVIDOVANÝCH UCHAZEČŮ

Evidence na úřadu práce není pro nikoho nic, čím by mohl chlubit. Bohužel se do takové situace mohou dostat i lidé bez vlastního přičinění. Když už se přeci jen na tento úřad kdokoliv a z jakéhokoliv důvodu dostane, neměl by zůstat jen ta nečinně sedět. Pokud mu bude přiznána podpora, je to jen krátkodobá finanční pomoc. Zaměstnanci úřadu práce se snaží všem evidovaným sehnat to nejlepší zaměstnání. Případně je možné si udělat nějaký rekvalifikační kurz, který pomůže s hledáním zaměstnání.

Nutná doba, během které je člověk na úřadě práce není pro nikoho příjemná. Někdy je to ovšem nevyhnutelná situace. Člověk se ale může uklidňovat, že jistě brzo najde pracovní pozici, která mu bude nejlépe vyhovovat.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články