Půjčka pro podnikatele

28.10. 2014 • Půjčky a hypotéky

Podnikatelské půjčky lze hledat u rozmanitých bankovních společností a jsou poskytovány osobám právnickým i fyzickým. Obvykle jsou účelové a jsou určeny k hrazení podnikatelských plánů. Banky v ČR byznysmenům poskytují širokou škálu půjček takového druhu, které se navzájem odlišují v mnoha aspektech. V první řadě jde o období splatnosti a metody garance. Nadále se jedná o záměr, pro který se půjčka sjednává. Půjčky se potom odlišují podle specifických požadavků ve výši sazeb za úroky.

Podmínky pro získání podnikatelské půjčky

Patřičnosti a předpoklady, kterým musí zákazník k dobytí podnikatelské půjčky vyhovět, jsou různé dle druhu výrobku a dle nároků jednotlivé banky, u které zákazník sjednání půjčky chce. V majoritě případů klient potřebuje vyhovět podobné požadavky. Uchazeč je povinen trvale pobývat na území ČR, kde rovněž sídlí také společnost. Firma musí mít uzavřena nejméně 2 berní etapy v podnikatelské sféře, nesmí být v zániku, bankrotu ani kompenzaci a musí mít pozitivní efekt vedení. Současně se nárokuje osvědčení bezdlužnosti vzhledem ke Správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a i Finančnímu úřadu.

Žádost o půjčku? Připravte se na rozsáhlou administrativu

Se jmenovanými podmínkami potřebnými pro pozitivní sjednání žádosti o půjčku pro podnikatele se vztahuje poměrně komplikované úřadování. Uchazeč je povinen mimo požadavku o půjčku dodat i jiné písemnosti, které prokazují jeho podstatné právo na jeden z podnikatelských úvěrů. Jedná se o listinu, jež poukazuje na právní zaujatost uchazeče – úředně potvrzený opis rozhodnutí patřičné složky o koncesi k byznysu. Dále jde o spisy, které formulují uchazečovu bezdlužnost k daným společnostem a jeho pozitivní efekt vedení (účetní uzávěrky za rok, daňová přiznání + přílohy, výroční zpráva, ekonomické důsledky za uplynulý měsíc + jemu náležitý měsíc roku minulého). Potom sem patří listiny se základními údaji o instituci, která požaduje přidělení půjčky, předložení údajů o objektu hrazení a předložení ověřeného účelu podnikání. Zbývajícími kolektivními spisy pro podstatný díl druhů podnikatelských půjček je zpráva o oboustranných vztazích k různým činitelům a i podklady, které zahrnují eventuální doporučované zabezpečení půjčky.

Různorodost produktů pro uchazeče z podnikatelské linie prokazuje několik metod jejich dělení. Podnikatelské půjčky lze klasifikovat dle měřítek vymezujících, s jakým cílem bývají nabízeny. Nejprve lze diferencovat půjčky podle příjemce půjčky, poté se odlišuje dle záměru půjčky či dle období splatnosti. Izolovaný kolektiv pak představují samostatné půjčky pro fyzické či právnické jedince se svými speciálními nároky a přednostmi.

Účelové úvěry

Mezi účelové úvěry řadíme provozní úvěry, byznysové kontokorenty a úvěry vkladové. Provozní půjčka je určena k dotování provozních potřeba či pohledávek na krátké období (jen mimořádně je poskytován jak úvěr dlouhodobý) – terminovaná půjčka (dohodnutý rozvrh splátek a výběrů). Mnohokrát bývá zabezpečený realitou či směnkou. Všechny patřičnosti se kalkulují jednotlivě (sazba za úroky, období splatnosti, výše úvěrové sumy).

Investiční půjčky

Úvěr investiční je vytyčen ke koupi investičního jmění. Maximální realizovatelná výše půjčené sumy je určena dle způsobilostí zákazníka a podoby zabezpečení půjčky (směnkou, ručitelem či imobilní majetek). Vkladový úvěr má dopředu daný rozvrh výběrů a splátek.

Kontokorentní úvěr

Ke klasickému podnikatelskému kontu je u banky samočinně sjednáván třetí model účelové půjčky – kontokorentní úvěr – představuje krátkodobou drobnou peněžní zálohu (pro náhlé náklady). Nejvyšší realizovatelná výše úvěru je určena dle obratu zákazníka za rok a většinou není nutné úvěr zabezpečovat.

Eskontní úvěr

Dalším typem bankovních produktů pro podnikatele jsou speciální podoby – eskontní úvěr. Eskontní úvěr je vytvořen na odkoupení směnky od zákazníka, kdy výše úvěru je rovna výši směnečné sumy, je splatný k datu splatnosti směnky, má velice nízkou sazbu za úroky a je propojen s komplikovaným papírováním.

Půjčka na směnku

Úvěry odběratelské a dodavatelské se realizují (dle názvu samotného) mezi zásobovatelem a spotřebitelem. Sotvaže spotřebitel nedisponuje dostatkem peněz k platbě zásobovateli, je mu vypsána směnka. Jedná se tedy o dodavatelskou půjčku zabezpečenou jmenovanou směnkou, a přitom zásobovatel může se směnkou nakládat dále a spotřebitel je naprostým vlastníkem produktu, který zakoupil. Odběratelské půjčky pracují na základě uhrazení závdavku ze strany spotřebitele. Zásobovatel tím tak stvrzuje, že dodá kompletní produkt a komplexní pohledávka následně v případě doručení klesne o onen závdavek, neboli o spotřebitelský úvěr.

Emisní a lombardní půjčky

Emisní a lombardní půjčky náleží do souboru poměrně komplikovaných produktů, které pracují na základě odkoupení emise akcií, či na základě krátkodobých půjček zajištěných již jmenovanými akciemi. Banky je sjednávají jednotlivě dle posudku zákazníka.

Podnikatelská hypotéka

Podnikatelská hypotéka je speciální účelovou půjčkou, která je určena k hrazení realit sloužících k byznysu. Kladem na rozdíl od zbylých hypoték lze spatřovat v silně nižší sazbě za úroky, jenž je takto malá díky razantnímu zabezpečení úvěru. Maximální výše úvěrové sumy se pohybuje kolem 70 % odhadní ceny zaopatřené reality.

V nedaleké minulosti se trhu v ČR vynořily relativně moderní produkty, které mají snahu se sblížit s potřebami zákazníků. Takovým produktem je také půjčka express od firmy GE Money Bank. Jedná se o úvěr neúčelový bez povinnosti garance. GE Money Bank nabízí produkt veškerým podnikatelům, tzn. nikoli jen svým současným zákazníkům, a zaručuje okamžité sjednání a převod financí do 1 dne. Minimální realizovatelný úvěr je 40 000 Kč a maximální eventuální úvěr je 500 000 Kč. Půjčky a RPSN se stanovují individuálně.

Téměř veškeré bankovní instituce v ČR se také zaměřují na sféru půjček souborně známých jako nabídky bank. Jde o 3 hlavní služby pro zákazníka – předfinancování či spolufinancování záměru, služby poradce a i konzultace při vyhotovení záměru. Anomálie mezi rozmanitými bankami jsou zejména ve výši tax za služby a ve výši sazby za úroky. Taxy se obvykle odvíjejí od jednotlivých měřítek zákazníkova úvěru.

Zákazník by si měl dle intenzity, potřeb a nástrojů společnosti stanovit jakou půjčku a kde bude nejlepší dostat.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články