Bezkontaktní platební karty

04.11. 2014 • Platební karty

Platební karty jsou vydávané k běžnému účtu a používá je většina lidí, i když intenzita využití se liší. V poslední době jsou oblíbené bezkontaktní platební karty. Přibližme si je více.

Platební karty

Platební karty jsou nástroje určené k provádění bezhotovostních plateb. Vydává je banka. Mohou být vydávané fyzickým i právnickým osobám. Díky těmto kartám je možné platit nejen za zboží a služby, ale také vybírat peníze z bankomatu. Jednotlivé finanční transakce prováděné platební kartou jsou zpravidla zpoplatněné. Konkrétní poplatky se liší dle vydavatele.

Platební karta je v podobě malé plastové karty, na které jsou identifikační údaje jejího držitele. Rozměr karty je 85,60 x 53,98 mm. Tento rozměr je dán mezinárodní normou ISO/IEC 7810.
V České republice se vydávají elektronické platební karty. Řadíme sem karty VISA Electron a Maestro. Dále to jsou embosované platební karty, které mají na rozdíl od elektronických prolisované veškeré potřebné údaje o držiteli karty. Častá je i kombinace obou karet.

Bezhotovostně lze platit všude tam, kde je terminál umožňující příjímání těchto plateb.
Bezpečnostními prvky na platební kartě je logo banky, EMV čip, hologram, číslo kreditní karty, logo vydavatele karty, platnost karty a jméno majitele.

Každý člověk, který používá platební karty, by měl dbát bezpečnostních zásad, především nepůjčovat platební kartu, nesdělovat její PIN, nemít PIN v blízkosti platební karty (pro případ ztráty), nevystavovat kartu mechanickým vlivům, vybírat peníze z bankomatu tak, aby nikdo neviděl PIN, atd.

Druhy platebních karet

Základním dělením karet je na:

• debetní: Tato platební karta je přímo spojená s bankovním účtem majitele. Čerpá z ní vlastní finanční prostředky, ale také může čerpat finance z kontokorentu až do výše, kterou mu banka povolí. U některých karet je kontokorent automatický, u jiných je nutné splnit určité podmínky k nastavení. Výhodou debetních karet je jejich pohodlnost (nemusíte nosit peníze v hotovosti). Nevýhodou jsou poplatky. O jejich velikosti rozhoduje to, jakou banku si vyberete.

• kreditní: Jde o platební kartu spojenou s revolvingovým úvěrem. To znamená, že ho postupně splácíte a znovu čerpáte. V bezúročném období je čerpání zdarma (platí se jen poplatky spojené s používáním karty), ale překročíte-li toto období, jsou úroky značné. Proto je třeba využívat kreditní karty rozumně. Mají různé vydavatele (bankovní i nebankovní) a od nich se odvíjí jejich výhodnost.

Kromě výše uvedených druhů je možné využít ještě elektronické peněženky, přičemž kartou lze čerpat pouze finance, které byly elektronicky připsány na tuto kartu. Platíte tak vlastními finančními prostředky (stejně jako u debetní karty). Další možností je charge, což je úvěrová karta (obdoba kreditní karty určené pro velmi bonitní klienty).

Co jsou bezkontaktní platební karty

Bezkontaktní karty umožňují bezkontaktní platby. To jsou také platby, u kterých není nutný fyzický dotek mezi platební kartou a terminálem. Bezkontaktní platby lze provádět nejen bezkontaktní platební kartou, ale také pomocí telefonu či dalších zařízení (například klíčenka). 

Musí však v sobě mít zabudovaný systém pro komunikaci s bezkontaktním snímačem.
Bezkontaktní platební karty mohou být různé a lze s nimi platit všude, kde je místo označené, že tuto platbu umožňuje. Označení je zpravidla uvedené nápisem „Plaťte bezkontaktně“.

K čemu slouží bezkontaktní platební karty

Bezkontaktní platební karty jsou zpravidla určené na platby menších částek. Tuto hranici si banky určují sami. Většinou je to částka 500 Kč. A když uvedenou částku překročíte? Postupujete stejně jako by nešlo o bezkontaktní kartu, tj. zadáte PIN či budete požádáni o autorizaci vaším podpisem.

Bezkontaktní platební karty mají své výhody, pro které se stávají stále oblíbenější. Hlavní výhodou je usnadnění celé transakce. Zkrátka jen přiložíte kartu a máte zaplaceno. Zkracují se tak čekají doby u obchodníků. Využívají se v obchodech, trafikách, v rychlých občerstveních a na mnoha dalších místech.

Jsou bezkontaktní platební karty bezpečné?

Se zavedením bezkontaktní platebních karet před několika málo lety se ozývala kritika poukazující na to, že placení touto cestou nemusí být bezpečné.

Objevil se dokonce i názor, že pokud by se karta dostala do blízkosti speciálního zařízení (např. při tlačenici v autobusu), mohly by být z bezkontaktní karty odčerpány finanční prostředky. Není to však pravda. Šlo by opravdu o velkou náhodu, kdyby se to povedlo. Takový případ není znám.

Platební karty s bezkontaktní technologií odpovídají nejnovějším bezpečnostním standardům.

Ztráta či krádež bezkontaktní platební karty

Máte obavy, že by vám mohl někdo bezkontaktní platební kartu ukradnout a zneužít? Pokud se stane, že o ni přijdete (ztráta či krádež), ihned ji zablokujte na nonstop lince (má ji snad každá banka).

Stane-li se, že z ní budou přeci jen odčerpány finanční prostředky bez zadání PIN, banky zpravidla kompenzují ztrátu peněz v plné výši.

Biometrické bezkontaktní platební karty: Další pokrok

Na finanční trh budou brzy uvedené první biometrické platební karty na světě. Vyjít by měly již roku 2015.

Tyto karty se ověřují pomocí otisku prstů. Mají totiž integrované biometrické čidlo. Údaje jsou uložené přímo na platební kartě. Tento způsob ověřování nahrazuje zadávání PIN kódu a autorizovaný podpis.

Zatímco bezkontaktní platební karty mají limity placení, po aktivaci načtení otisku prstu by mělo jít tímto způsobem zaplatit jakoukoliv výši platby.

Biometrické bezkontaktní platební karty, které mají vyjít roku 2015, vzniknou na základě spolupráce společností MasterCard a Zwipe.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Platební karty'
Tipy na jiné články