Druhy dávek sociální podpory

19.12. 2013 • Tipy a rady

Když přijdete o práci, nebo máte minimální příjem, pak máte nárok na to dostávat jisté dávky sociální podpory. A nejen v těch případech. Jenže to mnoho lidí neví a také vám to jen tak někdo nesdělí. O možnosti, jaké máte, se musíte nejprve zajímat sami.

Jak se dá takovým způsobem žít?

Také vás zajímá, jak mohou žít lidé, kteří jsou mladý pár, mají dvě malé děti, které ale již navštěvují základní školu, a ani jeden z partnerů dlouhodobě nepracuje? Kde berou peníze na bydlení, jídlo a vůbec veškeré základní potřeby? Není ničím podivné, že tito občané kouří a jak je veřejně známo, cigarety nejsou rozhodně žádnou levnou záležitostí. Sice jejich děti, ale i oni samotní chodí oblékání v kolikrát špinavých a starých hadrech, než pěkném oblečení, ale na to, že si nevydělají ani korunu se mají až moc dobře.

Dřete a nic nemáte? Jak to, že mají ti, co nic nedělají?

Vy naopak dřete, v práci zůstáváte přes čas, abyste mohl zaopatřit svoji rodinu tak jak vy, tak váš partner(ka) máte práci navíc, občas chodíte vypomáhat brigádně, zvláště v sezoně a stále vám to měsíčně vychází, jak se lidově říká – šul-nul? Bohužel praxe je taková, že se sice honíte a dost možná si tak přivodíte žaludeční vředy, nebo snad i horší onemocnění, ale část vašeho výdělku jde do státní kasy, kde se však peníze dlouho nezdrží, protože poté putují na čísla účtů, nebo složenkami do poštovních schránek sociálně slabých, kterým nevadí, že žijí jen z mála, ale přednější pro ně je nic nedělat, do práce ráno nevstávat a možní si občas, nelegálně přivydělat na nějaké jednorázové brigádě.

Pracovat nebo nepracovat

Ne všichni sociálně slabí jsou šťastní, že nemusí pracovat, ale kvůli svému vzdělání – nevzdělání si je málo kdo chce zaměstnat a pokud už ano, kolikrát je pro ně lepší, když opravdu zůstanou doma, protože plat je dost malý na to, že chodí do práce a musí ráno vstávat, ale dost velký na to, aby sociální dávky nedostaly. Takže je celkem i logické, že raději se do práce neženou.

Chcete pracovat

Ale to už záleží na to, kdo co raději upřednostňuje. Dá se předpokládat, že pokud jste byli snaživí již na základní a střední škole, stěží se spokojíte s tím, co vám nabízí stát a raději prahnete, díky vlastní iniciativě, po vlastním výdělku, a děláte vše proto, abyste své schopnosti zúročili řádným způsobem.

Ne všichni mohou pracovat

Jenže jsou mezi námi i tací, kteří si vlivem nepříjemných situací, nemohou dovolit více, než co jim v případě nutnosti stát může nabídnout. Dávky státní sociální podpory, jak se celým jménem nazývají, jsou určeny výhradně pro osoby, žijící na pokraji bídy.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory rozdělujeme na dvě základní skupiny a to podle toho, zda jsou závislé na výši příjmu a ty, které s výší příjmu nesouvisí.

Jsou to dávky poskytované v závislosti na výši příjmu a pak ty druhé – ostatní dávky.

Do prvně jmenovaných spadá přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení, kdežto do ostatních zas rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné

Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

Přídavek na dítě

Tato sociální dávka je určena pro rodinu s dětmi, a měla by jim pomoci pokrýt náklady spojené s výživou, ale i výchovou nezaopatřeného dítěte, případně dětí. Na tuto dávku mají nárok pouze ty rodiny, jejichž průměrný, měsíční čistý příjem je maximálně 2,4násobkem životního minima. Přitom přídavek na dítě je pevně stanovená částka, určená podle věku dítěte. Na nejmladší do šesti let je to pět set korun, od šesti let věku dítěte do patnácti let je to šest set deset korun a pro mládež od patnácti let až do šestadvaceti (je-li student), je to pak sedm set korun.

Přídavek je na každé nezaopatřené dítě tento přídavek se následně započítává jako příjem rodiny. Za celý kalendářní rok se pak zpětně spočítá průměrný čistý měsíční příjem rodiny, a pakliže je to již nad hranicí 2,4násobku životního minima, je příspěvek na rok rodině odebrán. Následně o něj mohou žádat, až opět v případě, že jim čistý příjem klesne.

Přídavek na dítě se vyplácí jednomu z rodičů, pokud je dítě zletilé, ale nezaopatřené (student VŠ), pak je vypláceno přímo jemu a to každý měsíc.

Porodné

Někde se uvádí, že na výši příjmu nezáleží, protože jde o dávku jednorázovou, poskytnutou po narození dítěte, jenže výše příjmu se dokládat musí, vzhledem k tomu, že ne každé matce porodné náleží. Opět jde o sociální podporu a tato částka má být určena matce na náklady spojené s narozením dítěte.

Na porodné má nárok rodina, jejíž společný, průměrný měsíční příjem z posledního čtvrtletí, je rovný, nebo nižší, než je 2,4násobek životního minima. Porodné je vyplácenou pouze na první dítě a to v jednorázové výši třináct tisíc korun pro jedno dítě a devatenáct a půl tisíce korun pro vícerčata.

Příspěvek na bydlení

Jak už je z názvu patrné, jde o příspěvek, který má rodině s nízkým příjmem pokrýt, alespoň částečně poplatky, co se bydlení týče. Na tento příspěvek má nárok majitel, nebo nájemce bytu, který má v daném bytě nahlášeno trvalé bydliště, a jehož náklady na bydlení přesahují třicet procent všech jeho čistých příjmů a současně jsou nižší, než normativní náklady, které stanovuje zákon.

Náklady na bydlení se myslí nájem, služby a energie, které se platí za provoz bytu. Příspěvek na bydlení se žádá jednou za čtvrtletí a také za toto čtvrtletí zpětně se zkoumá vztah příjmů s výdaji za byt. Příspěvek na bydlení se vyplácí jednou měsíčně a jsou vypláceny pouze jedné osobě v domácnosti.

Ostatní dávky

Rodičovský příspěvek

Neboli u nás zvaná mateřská, je příspěvek, na který má nárok rodič, který pečuje o dítě do věku dítě maximálně čtyř let a pak do deseti let o dítě postižené. Výše je přitom stanovena na základě výše příjmu osoby, která o dítě pečuje, a také na dalších okolnostech. Protože se tato částka často mění, kvůli novelizaci zákonů apod., nedá přímo aktuálně a směrodatně popsat, jaká je její aktuální výše. Příspěvek je určen na to, aby byl zabezpečen jak jeden z rodičů i dítě a tento rodič měl pak podporu v tom, aby se dítěti věnoval maximálně. Obvykle s dítětem doma zůstává matka, ale v posledních letech narostl i počet mužů, jež pobírají rodičovský příspěvek a jsou na tak zvané rodičovské dovolené.

Dávky pěstounské péče

Jestliže vám bylo svěřeno dítě do pěstounské péče (po předchozí žádosti) soudem, pak máte nárok žádat o dávky pěstounské péče, které jsou určeny jak na krytí nákladů svěřených dětí, pak také na odměnu pěstouna a dalších nákladů spojených s pěstounskou péčí.

Výše příspěvku se v tomto ohledu násobí 2,3 životního minima částky stanovaní na minima potřeb dítěte.  Tato částka se přitom odvíjí podle věku dítěte (čím starší, tím vyšší nároky, tudíž i vyšší příspěvek), dále je pěstounovi poskytnuta odměna za převzetí dítěte, a dá se v tomto ohledu i žádat na příspěvek pro zakoupení motorového vozidla, pokud bude pěstoun pečovat o tři a více dětí.

Pohřebné

Nemilou událostí v rodině je úmrtí někoho ze členů. O to smutnější je událost, jedná se o úmrtí mladého člověka, který má nezaopatřené dítě, anebo došlo k úmrtí právě nezaopatřeného dítěte. V tomto ohledu má pozůstalý nárok žádat o pohřebné, které je jednorázové a činí pět tisíc korun. Finanční částka musí být poskytnuta na úhradu nákladů spojených s pohřbem.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články