IBAN kód a kalkulátor (výpočet) kódu

08.02. 2014 • Tipy a rady

IBAN je zkratka anglických slov International Bank Account Number, což značí mezinárodní číslo bankovního účtu. Jedná se o číselný formát účtu, který je určen mezinárodní normou ISO 13616. Norma prošla nedávno svojí aktualizací. Nyní je plně v souladu se standardem EBS204, které v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Bankiny Standards).

Kód IBAN se používá ve všech státech patřících do Evropské unie. V EU je IBAN nutný pro jakékoliv zahraniční platby. Krom toho se IBAN používá i v dalších zemích.

Formát kódu IBAN

IBAN se skládá z maximálně 34 znaků, mezi které patří jak číslice, tak i písmena (v tomto případě velká). Při zpracování elektronickou cestou se používá výhradně bez mezer. Naproti tomu v písemných materiálech je obyčejně přehledně rozdělen do 4znakových skupin oddělenými mezerami.

IBAN začíná kódem země, který má dva znaky. Tento kód musí vycházet ze standardu ISO 3166-1 alpha 2. Dále v kódu následují 2 kontrolní číslice a identifikace účtu o rozsahu maximálně 30 znaků (číslice a velká písmena). Toto označení se nazývá BBAN - Basic Bank Account Number. Jeho délka a struktura se liší země od země, nicméně pro každý stát musí mít stejnou délku.

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Výpočet IBAN kódu

Hned za kódem země se nachází 2 kontrolní číslice dle standardu IBAN (3. a 4. pozice). Tyto kontrolní číslice se vypočítají systémem ISO 7064 mod 97. Tento algoritmus pracuje následovně: Z IBAN (ve formátu bez mezer) se nejdříve první čtyři znaky přesunou na konec, načež se všechna písmena nahradí čísly (A = 10, B = 11, …, Z = 35) a vypočítá se zbytek po dělení výsledného čísla číslem 97. U platného IBAN tento zbytek musí být roven jedné. (Pro výpočet kontrolních číslic stačí jako kontrolní číslice dosadit nuly, spočítat zbytek po dělení a ten odečíst od 98.)

Příklad: IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00, po odstranění mezer a přesunutí první části na konec ABNA0417164300NL91, nahrazením písmen za čísla vznikne 101123100417164300232191. Nakonec se vypočítá zbytek po dělení: 101123100417164300232191 mod 97 = 1 (protože 1042506189867673198270 + 1), takže toto IBAN je platné.

Kód IBAN shrnutí

  • IBAN je mezinárodní formát bankovního účtu
  • kód může obsahovat číslice a velká písmena
  • obsahuje 2 znaky pro kód země (např. CZ pro Česko)
  • obsahuje 2 kontrolní číslice, čímž je umožněna kontrola zadaného čísla a tím ochrana proti špatnému zadání (překlepu)
  • obsahuje až 30 dalších znaků (kód banky a číslo účtu), nevyužité pozice jsou nahrazeny 0
  • IBAN má dva formáty - elektronický bez mezer a písemný s mezerami po 4 znacích

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články