Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků

20.07. 2020 • Tipy a rady

Firmy, kterým se nedaří obsadit pracovní pozici v tuzemsku, musejí řešit situaci náborem pracovníků ze zahraničí. Jak takový úkon probíhá?

Jaké jsou možnosti náboru zaměstnanců

Nábor pracovníků z EU je z pohledu nutné administrativy jednodušší. Počty těchto zaměstnanců však nestačí k vykrytí dlouhodobě neobsazených pracovních míst. K zaměstnancům ze zemí, jako je například Bulharsko, tak firmy využívají například i pracovníky z Ukrajiny.

Celý postup tak s sebou přináší zátěž administrativní a vyžaduje i nutnou znalost legislativy, neboť budoucím zaměstnancům je nutno vyřídit veškerá povolení. Tedy zejména povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, bez nichž se v tuzemsku legálně uplatnit nemohou.

V současné době je pro zaměstnance již nejjednodušší si zajistit obě tato povolení najednou a dle charakteru konkrétního pracovního místa si vyřídit tzv. modrou kartu, případně kartu zaměstnaneckou.

Jaké povinnosti vyplývají z náboru zaměstnavateli

V případě, že zaměstnavatel plánuje tyto zaměstnance zaměstnat, musí oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky, že takovéto volné pracovní místo vzniklo a současně definovat charakteristiku takové pracovní pozice, na níž má v budoucnu působit cizinec na podkladě výše citovaných povolení.

Zaměstnavatel má dále stanovenou povinnost udělit souhlas se zařazením nahlášených volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty anebo modré karty.

Stejně tak je zaměstnavatel vázán povinností udělit souhlas se zveřejněním nahlášeného volného pracovního místa alespoň po dobu 30 dní ode dne jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Programy pro nábor zahraničních pracovníků

V tuzemsku se tak objevilo hned několik specializovaných projektů, jež si kladou za cíl fázi vyřizování zaměstnanecké a modré karty maximálně zjednodušit a urychlit.

Získání zahraničních pracovníků v roce 2016 poprvé mohli využít ti zaměstnavatelé, kteří se začlenili do programu s názvem Pilotní projekt Ukrajina. Ten se zaměřoval právě na pracovníky z Ukrajiny, a to konkrétně na vysoce kvalifikovanou, technicky orientovanou pracovní sílu, jež měla rozšířit potenciál těchto pracovníků v tuzemsku.

Statistiky z roku 2019 ukazují, že se to podařilo. Tento program i na něj navazující zaznamenaly značný úspěch a v ČR jich využilo již téměř 60 tisíc firem. Nové vládní programy proto na tuto poptávku reagují a snaží se být ještě jednodušší, přehlednější a modernizovanější.

Garantují tak v některých případech dokonce i vyřízení žádostí ve lhůtě 30 dnů. Taktéž do programů mohou být zařazeni rodinní příslušníci žadatele. Zároveň svou působnost tyto projekty kromě již citované Ukrajiny rozšířily na další země, například Kazachstán.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články