Jaké jsou investiční strategie

12.01. 2014 • Investice

Pokud chcete zhodnotit své finanční prostředky lépe než jen prostřednictvím spořicích účtů, budete je muset investovat. Ještě než to uděláte, zjistěte si o investicích co nejvíce. Nezapomeňte si také zvolit investiční strategii, která bude pro vaše účely nejlepší.

Co je to investiční strategie

Investiční strategii charakterizujeme jako způsob zhodnocení svého majetku. Týká se přidělení financí do různých investičních instrumentů. Investor si vybírá svou strategii podle svých podmínek, cílů i omezení.

Volba investiční strategie velmi významně ovlivňuje celý investiční proces. Proto by ji měl investor dobře promyslet. Měla by vycházet nejen z analýzy jeho pozice na trhu, ale také z analýzy současných i budoucích investičních příležitostí. Investiční strategie se liší svými cíli a omezeními.

Investiční strategie dle míry rizika

Investiční strategie se liší mírou rizika. Samozřejmě každý by chtěl, aby jeho investiční riziko bylo co nejmenší a výnos co největší. Tak to bohužel nefunguje. Budete si muset vybrat, jestli je pro vás důležitější vidina vysokého zisku či minimalizace rizika. Podle tohoto faktoru dělíme investiční strategie na:

konzervativní: Je založená na co nejvyšší ochraně bohatství. Předpokládají se mírné výnosy, ale nízké jsou tu i rizika.
vyváženou: Investor chce střednědobý až dlouhodobý růst hodnoty investice při přiměřeném riziku.
dynamickou: Cílem investora je získat co největší zisky, kvůli čemuž je ochoten připustit i velká rizika.

Investiční strategie podle cíle

Chceme-li investovat, měli bychom v rámci finančního plánu dobře promyslet cíle. Bez nich nelze volit vhodné finanční produkty. Chybou mnohých nezkušených investorů je, že se ptají, jaký produkt pro ně bude nejlepší. Nelze to totiž říct tak jednoznačně, když neznáme cíl. Podle cíle rozlišujeme tyto strategie:

růstová: Cílem je růst hodnoty investice. Investorovi nejde o pravidelné roční výnosy. Obětuje je, aby vyšších výnosů dosáhl v budoucnosti, např. zajištění na důchod. Je-li to i vaším cílem, je vhodné investovat do akcií s vysokým potenciálem růstu hodnoty.
výnosová: Prvotně nám jde o to, abychom ze svých investic získávali příjem a mohli tak pokrývat některé ze svých běžných výdajů. Pro tyto cíle jsou vhodné dluhopisy, podílové listy či akcie vyplácející stabilní dividendy.
růstově výnosová: Tito investoři se zaměřují na růst hodnoty i pravidelný příjem. Je zde kombinace růstové i výnosové strategie.

Investiční strategie dle časového horizontu

Při investování si určete rovněž časový horizont. Jiné investiční produkty využijete, pokud chcete peníze v krátké době, jiné potřebujete-li peníze až za dlouhou dobu, např. na důchod (nejčastější dlouhodobý cíl).

Podle časového horizontu dělíme investiční strategie na:

krátkodobou: Jde o investiční strategii na jeden až pět let. Nejvhodnějšími produkty pro investiční strategii do jednoho roku jsou termínované vklady, spořicí účty či peněžní fondy. Pro investice v horizontu tří let se nejlépe hodí krátkodobé dluhopisy, dluhopisové fondy, zajištěné fondy či strukturované dluhopisy.
střednědobou: Jde o investiční strategie na tři až pět let. Zde záleží zvolená investiční strategie na tom, jakou jste ochotni nést míru rizika. Při konzervativní strategii se volí penzijní fondy, stavební spoření či životní pojištění. Větší míra rizika je u akcií, akciových fondů či investičních certifikátů.
dlouhodobou: Jde o investiční strategie s horizontem nad pět let. Zde se nejvíce uplatňují investice do akcí, hedge fondů, investičních certifikátů, ale také do různých speciálních fondů např. nemovitostí.

Další dělení investičních strategií

Investiční strategie je možné dělit i podle další kritérií. Jsou jimi např.:

podle vztahu k trhu: Investor může upřednostňovat aktivní či pasivní strategii. Při aktivní strategii se snaží investor dosáhnout vyšší výnosnosti, než jaká je na finančním trhu. U pasivní strategie se investor snaží dosáhnout stejného výnosu jako trh.
podle likvidity: Záleží na tom, jestli investor předpokládá, že peníze bude potřebovat. Pokud ví, že by taková situace mohla nastat, snaží se investovat do produktů tak, aby jeho peníze byly likvidní, tj. dostupné v případě potřeby. Budete-li potřebovat likvidní peníze, počítejte s nižším výnosem. Při této strategii se využívají krátkodobé termínované vklady, cenné papíry atd.
podle investovaných peněz: Peníze můžete do investičních produktů dát jednorázově, ale také je možné využít (u některých produktů) možnosti pravidelných vkladů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Investice'
Tipy na jiné články