Jaké jsou typy pojištění?

28.12. 2013 • Pojištění

Pojistit si dnes můžete snad cokoli. Záleží na tom, kolik máte na pojištění peněz, nebo – lépe řečeno, kolik chcete do pojištění investovat. Je pojištění, které musíte platit a pojištění, který si v rámci svých možností volíte sami.

Povinné pojištění

Je právě to pojištění, které si musíte platit, aniž byste chtěli. Jinak se taky nazývá pojištění zákonné a zahrnuje zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění, které spravuje Správa sociálního zabezpečení a z tohoto pojištění jsou pak následně vypláceny podpory v nezaměstnanosti, dávky nemocenské a důchody (ať už starobní, nebo invalidní).

Dále je to samozřejmě zdravotní pojištění, resp. zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění. To, co platí za děti, studeny, nezaměstnané, a důchodce stát, za zaměstnance zaměstnavatele, nebo spíše si na něj zaměstnanci vydělávají sami no a samoplátci, nebo podnikatelé, které je sami za sebe platí. Pojistné je odváděno zdravotním pojišťovnám, které jej spravují a vyplácí je zdravotním ústavům za konanou péči o pacienty.

Zákony České republiky ukládají povinnost všem zaměstnavatelům, platit zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Každý provozovatel vozidla je nucen platit zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla.

Zákonná pojištění jsou koncipována tak, aby pokryla základní plnění případných pojistných událostí. Jestliže má klient zájem o vyšší plnění, může si sjednat pojištění z nabídky komerčních pojišťoven. Jen pro představu – na počátku let devadesátých, byly v České republice registrovány celkem tři pojišťovny. O deset let později jich bylo celých jednatřicet pojišťovacích institucí.

Rozdělení pojistných služeb

U pojišťoven si může fyzická osoba, anebo právnická osoba, tedy firma, sjednat pojištění buďto životní anebo neživotní.

Životní pojištění se vztahuje výhradně na fyzické osoby a chrání je v případě fyzických úrazů, trvalých následků, nemoci, či úmrtí. Je nutno mít sjednáno, pokud žádáme o hypoteční úvěr. Dále se životní pojištění dělí na rizikové, tedy takové, jež si klient platí a je plněno v případě pojistné události, jinak zaniká bez náhrady a druhé, rezervo-tvorné pojištění, které má možná podobné plnění, jako rizikové, ale je dražší, protože obsahuje i spořicí složku. Jakmile nastane pojistná událost, anebo dojde ke konci sjednané pojistné doby, je pojistné vyplaceno pojištěnému.

Neživotní pojištění se obvykle vztahuje na pojištění majetku – movitostí, i nemovitostí. Lze si například sjednat pojištění vzácného a drahého obrazu, a jakmile je nám ukraden, a kriminalisty je událost prošetřena, je pojistné vyplaceno. S tím souvisí i řada pojistných podvodů. Nemálo osob, si již sjednalo pojištění a následně si nechalo majetek ukrást, zapálit nebo zničit i jiným způsobem.

Druhy komerčního pojištění

Jak už bylo v úvodu naznačeno, existuje celá řada možných pojištění. Pro lepší přehled se dělí do několika skupin – pojištění osob, penzijní připojištění, komplexní auto-pojištění, pojištění majetku občanů, cestovní pojištění a asistenční služby a pojištění podnikatelů a průmyslu.

Pojištění osob

Portfolio tohoto pojištění je nejrozmanitější. U osob se dá pojistit lecco a také lidé sami nejčastěji pojišťují jistým způsobem sebe a své rodinné příslušníky. A to samozřejmě dobře vědí i samotné pojišťovací instituce, proto chrlí jedno výhodné pojištění za druhým a ve svém konkurenčním boji mezi ostatními pojišťovnami nejen zjišťují, o co mají klienti největší zájem, ale také to, jak i peníze vydělat. Samozřejmě i tak pojišťovny uvažují, nejsou tu od toho, aby byly našimi zachránci, a pro svého klienta se maximálně rozdaly. To by jim musel zaplatit tučnou sumu peněz.

Životní pojištění

Do pojištění osob samozřejmě patří životní pojištění, které je dokonce díky novelám zákona z roku 2000 zvýhodněno státním příspěvkem a také daňovými úlevami. Samozřejmě při splnění jistým podmínek. To vědí i zaměstnavatelé, a tak přispívají (někdy) svým zaměstnancům na tato pojištění. Pro ně znamená, že z těchto peněz nemusí odvádět daně a přitom zaměstnanci dostanou takové peníze, jaké jim byly slíbeny.

Investiční pojištění

Velice oblíbeným v posledních letech je investiční důchodové pojištění, kdy si klienti spoří na zajištění do budoucna. Investovaná částka je zvýhodněna vyšším úrokem a podmínkou většinou je, že se několik let na naspořené peníze nesmí, jak se říká „sáhnout“. Což je logické, protože toto pojištění je koncipováno tak, aby vydělalo svému klientovi až po několika, ideálně desítkách letech. Klient si určuje, kam bude své peníze investovat, obvykle po poradě se svým finančním poradcem.

Důchodové pojištění

Je běžné pojištění pro zajištění na důchod. Zde jsou pokryty základní potřeby a není zde takové zvýhodnění, jako u výše uvedeného – investičního pojištění.

Úrazové pojištění

A pozor, zde jde pojištění, které si sjednávají klienti velice často, protože k úrazu dochází opravdu často. Nejen v práci, ale i při sportu a pro někoho možná překvapením, ale nejvíce úrazů se stává v domácnostech. Běžně si toto pojištění sjednávají lidé, kteří mají rizikové povolání, to znamená hasiči, horníci, řidiči a mnozí další, také sportovci, ať už profesionálové, tak ti, co rádi a často ve svém volnu sportují. U těchto osob však bývá pojistné vyšší, než třeba u osob, které nevykonávají rizikové povolání a ve svém volném čase raději odpočívají fyzickou pasivitou. Protože je úrazové pojištění často žádáno, nabídka pojišťoven se neustále mění a rozrůstá. Lze si tak sjednat úrazové pojištění přímo na míru. Jedinou nevýhodou tohoto pojištění je to, že zaniká bez náhrady.

Pojištění dětí a mládeže

Jakékoli pojištění, které lze sjednat pro osoby mladší osmnácti let (u některých pojišťoven je dokonce za dospělého považován již mladý člověk, který má teprve patnáct let). Může zahrnovat jako úrazové pojištění, tak životní a mnoho dalších. Prakticky jde o to, že to sjednává dospělá osoba pro nezletilé dítě. Často tento druh pojištění žádají prarodiče pro své vnoučata.

Pojištění ušlého výdělku

Tento druh pojištění žádají obvykle osoby, pracují na živnostenský list, anebo ti, kteří kvůli úrazu nebo nemoci mohou být na dlouhou dobu postaveni v pracovní neschopnost a výrazně jim tak klesne jejich výdělek. Pojištění se sjednání pro pobyt v nemocnici, anebo pro dlouhodobou pracovní neschopnost, či ze závažných onemocnění.

Penzijní připojištění

Ve své podstatě jde o doplňkovou službu již založeného, nebo zakládaného životního pojištění. Jsou zvýhodněny daňovou úlevou, takže na ně mohou přispívat zaměstnavatelé, pro které jsou takto investované peníze do zaměstnance výhodnější, a také pro samotného zaměstnance znamená toto pojištění daňovou úlevu. Navíc na toto připojištění přispívá stát a správcem jsou penzijní fondy.

Auto-pojištění

Tato sekce pojištění zahrnuje jak klasické – povinné ručení, jež je za zákona povinen platit každý provozovatel motorového vozidla, tak havarijní a úrazové pojištění osob ve vozidle. Nutno zmínit, že povinné ručení se vztahuje pouze na určitou škodu, tedy na určitou výši a jiné plnění, které je v pojistné smlouvě sjednáno. Od toho se také odvíjí výše, stejně jako podle typu vozidla, motoru nebo roku výroby.

Na motorové vozidlo je možno také sjednat havarijní pojištění (doporučuje se zejména u nových vozidel). Opět záleží na sjednané smlouvě, ale prakticky je při pojistném plnění vyplácena částka pojištěnému v takové výši, jaká je odhadnutá škoda, bez toho, jestli je viníkem nehody majitel pojistné smlouvy, nebo provozovatel jiného vozidla. Pro řidiče z povolání, nebo prostě pro osoby, které se motorovým vozidlem dopravují denně, nebo často, se vyplatí sjednat úrazové pojištění osob ve vozidle. K autonehodám dochází denně, a pojištění v tomto ohledu obvykle kryje nejen léčbu, ale i jisté odškodné pro postiženého.

Pojištění majetku občanů

Bohužel není ničím neobvyklým, když dojde k vyhoření bytu, záplavě domu, a dalších nepříjemných událostí, které omezí chod domácnosti z části, nebo zcela. Protože většinou domov je právě to místo, na které člověk dře celý život a neustále si jej buduje, je vhodné myslet i na tyto nepříjemné okamžiky a proti nim se ohradit tak, že v případě zničení majetku, dojde alespoň k finanční kompenzaci. Pojistit lze jak celou domácnost, tak také jednotlivé předměty. Například, pokud je osoba náruživý cyklista, nejspíš bude mít dražší jízdní kolo, než je běžný standart. Ničím neobvyklým není ani takové kolo za padesát, nebo sto tisíc. Proto se vyplatí si takovou věc pojistit, jak proti krádeži, tak v případě zničení.

Cestovní pojištění

Lidé si jej sjednávají krátkodobě, na dobu nezbytnou k trávení dovolené v zahraničí. Zahrnuje obvykle finanční krytí v případě nutnosti využít lékařskou pomoc a další nezbytnosti spjaté s cestou. Protože je právě sjednáváno jen na několik dní, částka pojistného je poměrně nízká a lidé jen pro jistotu většinou automaticky vyžadují.

Pojištěné podnikatelů a průmyslu

Týká se samotných podniků a provozoven firmy. Majitelé společností tak pojišťují své drahé stroje na výrobu, také elektroniku, která je dnes snad všude nutností, dále je možno sjednat pojištění staveb, montáží, pokud firma takové práce vykonává, taktéž pojištění přepravy – jde-li o autodopravce, různé záruky a častým je také pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články