Životní pojistka aneb jak se dobře pojistit? II

08.10. 2013 • Tipy a rady

S životním pojištěním jsme se seznámili v první části tohoto článku. Víme, že je to variabilní produkt, který nabízí více možnosti využití. Víme také, že jsou dvě základní kategorie životních pojištění a to riziková životní pojištění a kombinovaná životní pojištění. Navíc kombinovaná životní pojištění dělíme dále na kapitálové životní pojištění a na investiční životní pojištění. Také víme, ale je to důležité připomenout, že v dnešní době je velká řada produktů na poli pojišťoven a tak je nutné a důležité vybírat pečlivě a řádně, jinak se může také stát to, že zvolíte špatné pojištění, špatnou pojistnou částku a to určitě nechcete. Navíc ve chvíli, kdy bude problém a nepříjemnosti, se špatnou životní pojistkou budete mít problém navíc. K životnímu pojištění se dá přidat také jiné produkty, které vás určitou měrou ochrání. V tomto pokračování článku se dozvíme informace, které jsou dále potřebné k správnému životnímu pojištění. Podíváme se, na jakou částku je dobré se pojistit, jakou zvolit délku pojištění, zda jsou zde možné daňové úlevy, kdy je dobré aktualizovat smlouvu a jakým způsobem lze sjednat životní pojistění.

Na jakou částku je dobré se pojistit?

Pojistná částka je pojem, který lze vysvětlit tím, že je to obnos, který je sjednaný v pojistné smlouvě. Podle této částky se stanovuje výše pojistného plnění z daného rizika v případě pojistné události. Často také tato částka bývá využívána jako základ pro výpočet pojistného. Jaká je však optimální pojistná částka? Taková, aby to nebylo málo, ale zase, aby se dalo pojištění platit a nezruinovalo to vaše finance. Proto lze optimální pojistnou částku na smrt odvodit z výše ročního příjmu. Mělo by to být dvounásobek až pětinásobek ročního příjmu. Pojďme si to tedy spočítat, pokud měsíční výdělek činní patnáct tisíc, je roční příjem stoosmdesát tisíc korun českých. Dvounásobek částky je třistašedesát tisíc korun a pětinásobek je devětset tisíc korun českých. Je nutné nastavit takovou částku, aby byla dostačující. Pokud je nastavená pojistná částka nízka, bývá často pojitné nedostačující. Pojistná částka musí odpovídat skutečným potřebám pojištěného klienta a jeho případným závazkům či potřeby pro zajištění rodiny.

Jakou zvolit délku pojištění?

Minimální doporučená délka pojištění s pravidelnými platbami pojistného se považuje sjednání pojistné smlouvy na dobu deseti let. Krátší doba pojištění je dobrá pouze na konkrétní účel jako například zajištění úvěru, zajištění leasingu. Samozřejmě zde platí formulka, že čím delší je doba pojištění, tím je delší doba pojistné ochrany a tím bude vyšší i případné zhodnocení finančních prostředků. Čili je dobré pojistnou smlouvu si sjednat na dostatečně dlouhou dobu. Výhoda je to pro vás.

Jsou možné daňové úlevy?

U některých typů pojištění je možné dosáhout také daňových odpočtů. Je však nutné splnit následujících pět kritérií. Prvním kritériem je to, že pojistník musí být zároveň také pojištěným. Druhým kritériem je to, že musíte smlouvu sjednat minimálně na dobu pěti let. Třetím kritériem je to, že sjednadná smlouva musí končit v roce, kdy se dožijete šedesáti let. Čtvrtým kritériem je, že smlouva musí zahrnovat riziko smrti nebo riziko dožití, pokud je pevně sjednaná částka dožití, musí být dodrženy limity minimální pojistné částky v souvislosti s pojistnou dobou. A pátým kritériem je to, že se možnost daňové úlevy nevztahuje na riziková pojištění, která nekryjí riziko dožití. Stejně tak pojistné zaplacené za připojištění, zde se také nevztahuje možnost daňové úlevy.

Kdy je nutné aktualizovat smlouvu?

Jakmile máte sjednanou smlouvu na životní pojištění je nutné se nad smlouvou pravidelně zamyslet a znovu si ji projít. Po více než třech letech může dojít ke změnám ve vašich přijmech, v rodinné situaci, ve vašich potřebách. Proto svou pojistnou smlouvu aktualizujte pravidelně, aby vám vaše pojišťovna v případě nepříjemných situací pomohla, ne aby vás zklamala. V životě se také můžete dostat do situace, kdy nebudete moci pojistné splácet. Je proto nutné vždy kontaktovat pojišťovnu a začít s ní jednat. Můžete požádat o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného, převedení pojištění do stavu bez placení pojistného. Tímtle postojem a také tím, že máte zájem situaci řešit, předejdete vymáhání dlužného pojistného. Zrušení smlouvy je vždy pro klienta nevýhodné, proto je dobré, pokud chcete smlouvu zrušit, si tento krok dostatečně dobře rozmyslet. Pokud se jedná jen o krátkodobou chvíli, kdy nemůžete platit pojistnou smlouvu, se vyplatí nerušit, pouze přikročit k jednomu z výše uvedených kroků.

Jakým způsobem lze sjednat životní pojištění?

Nejjednodušším sjednáním životního pojištění je zajít si na nejbližší pobočku, nebo se můžete obratit na pojišťovacího poradce. Tento druh sjednání životního pojištění je individuální pro každého člověka různé a proto nelze sjednat přes internet. Během jednání se vyptejte na vše, co vás zajímá a co chcete vědět, nebojte se, od toho zde pro vás tito lidé jsou. Nespokojte se s první nabídkou, vždy jděte ke konkurenci a zjistěte si, jak by vaše smlouva vypadala u nich. Před podepsáním smlouvy si s poradcem projděte pojistné podmínky. Zejména pak výluky z pojištění a vše si nechte objasnit tak, aby, jste to dokázali pochopit. Není ostuda, že nerozumíte těn strojeným textům. Pokud máte pocit, že pojišťovací agent či poradce vám nevyhovuje a vy máte pocit, že jedná pouze ve vůj vlastní prospěch a ne ve prospěch váš, klidně se obraťte na jiného poradce. Je to vaše svobodná volba. Pojišťovací poradce vám bude pomáhat najít životní pojištění takové, které bude sedět přímo vám, proto s ním ohledně vaší finanční situace mluvte narovinu. Nemá smysl uměle vyhánět příjmy. Pak se může stát, že vaše cena pojistky bude měsíčně pořádně vysoká a zatíží vám váš rozpočet.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články