Co je to bankovní soustava

04.02. 2014 • Zajímavosti

Když se řekne banka, tak si každý dokáže něco představit, ať už v podobě konkrétní banky či obecně jako peněžního ústavu poskytujícího různé finanční produkty. My si však banky přiblížíme podrobněji.

Definice banky

Banka představuje instituci poskytující finanční produkty a služby. Shromažďuje volné peněžní prostředky od klientů, které pak dává za úrok k dispozici dalším klientům. Díky tomu je umožněný pohyb peněz v ekonomice.

Ať už jde o jakoukoliv banku, mají společné některé znaky. Jejich činnost je ovlivněná Českou národní bankou, emitují (vydávají) rozhodující množství peněz a jejich hlavním cílem je dosažení zisku. Z dalších úkonů banky to je zprostředkování bezhotovostního platebního styku, úschova cenných předmětů, burzovní obchody a poradenské a spotřebitelské služby.

Aby banka mohla na českém trhu fungovat, musí dostat povolení od České národní banky. Ta ho poskytne v dohodě s MFČR.

Bankovní systém

Bankovní systém je souhrnem všech bank v konkrétním státě, ale také vztahů mezi nimi. V tržní ekonomice je dvoustupňový bankovní systém. První stupeň tvoří centrální banka a druhý stupeň se skládá z ostatních bank.

Funkce banky

Banka má tři základní funkce:

depozitní: Slouží lidem k ukládání peněz. Ti si mohou ukládat peníze na běžné účty, spořicí účty či různé termínované vklady.

úvěrovou: Banky lidem poskytují peníze za úrok. Půjčky jsou rozmanité. Liší se svým účelem, částkou, dobou splatnosti a dalšími mnohými parametry.

zprostředkovatel plateb: Banky nabízí svým klientům služby, které jsou zpoplatněné. Jde o různé poplatky za vedení účtů a další operace.

Zásady banky

Banka má pro své operace několik základních zásad, které jim umožňují fungovat a udržet se na trhu. Jsou jimi:

zásada bankovní likvidity: Znamená to, že musí fungovat tak, aby umožnila svým klientům návrat jejich uložených peněz, kdykoliv budou potřebovat. Nemůže se stát, že by pro ně peníze neměla. Proto je také povinná pojišťovat vklady. Nemá-li dostatek likvidních peněz, může si vzít sama úvěr, a to od centrální banky.

zásada bankovní ziskovosti: Banka musí mít výnosy větší než náklady. Její náklady tvoří placené úroky, provize, provozní náklady na materiál atd. Výnosy jsou úroky, poplatky, provize, dividendy atd.

zásada bankovní bezpečnosti: Banka musí klientům poskytnout jistotu, že jejich peníze jsou uložené bezpečně a v bezpečí musí být i účetní doklady. Všichni zaměstnanci banky mají povinnost dodržovat závazné pracovní postupy a je povinna zachovat mlčenlivost. To je nutné, protože pracují s citlivými osobními údaji.

Bilance banky

Každá bilance neboli rozvaha má svá aktiva a pasiva. Jinak to není ani u banky. Jejími aktivy jsou poskytnuté úvěry, pokladní hotovost, vklady u jiných banky a movitý a nemovitý majetek.

Jejími pasivy jsou vlastní kapitál, základní kapitál, rezervní fond, kapitálový fond, nerozdělený zisk, hospodářský výsledek běžného roku, cizí kapitál, vklady, úvěry od centrálních bank a další závazky.

Aby banky moli fungovat bez problémů, je nutné sladit dobu splatnosti aktiv s pasivy. Jinak by se mohlo stát, že banka nebude dostatečně likvidní.

Dělení bank

Banky v České republice můžeme dělit do různých skupin. Základní dělení je na:

univerzální: Mají plnou bankovní licenci a zaměřují své finanční produkty a služby na všechny zákazníky.

specializované: Jsou zaměřené na určitý region či určité produkty nebo skupiny zákazníků.

Další dělení bank

Banky dále dělíme na:

obchodní banky: Představují podnikatelské subjekty podnikající za účelem dosažení zisku
spořitelny: Poskytují produkty a služby občanům.
investiční banky: Poskytují produkty a služby firmám.
komerční banky: Jde o soukromé firmy. Zaměřují se na aktivní, pasivní a zprostředkovatelské operace. Jsou výkonnou složkou bankovní soustavy.
exportní banky
- rozvojové banky
- hypoteční banky

Banky také dělíme podle velikosti. Rozlišujeme banky velké (hodnota nad 100 mld. Kč), střední (hodnota nad 50 mld. Kč) a malé (pod 50 mld. Kč)

Nejvýznamnější banky působící v České republice

Na českém trhu působí banky se sídlem v České republice, ale i pobočky zahraniční bank. Z nejznámější českých bank si jmenujme Komerční banku, Českou spořitelnu, Československou obchodní banku, Fio banku, Raiffesienbanku, UniCredit Bank Czech Republic, Hypoteční banku, GE Money Bank, Equa Bank atd.

Z poboček zahraničních bank to jsou např. Citibank Europe, ING Bank, Poštovní banka, Oberbank, AXA Bank Europe, ZUNO BANK, Western Union International Bank GmbH, Všeobecná úvěrová banka atd.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články