Hospodářský cyklus

07.01. 2014 • Zajímavosti

Ekonomika každého státu je dynamická. Změny nepřicházejí nahodile, ale v určitých fázích, které dohromady vytváří hospodářský cyklus. Pojďme si ho přiblížit.

O hospodářském cyklu

Hospodářský cyklus představuje pravidelné kolísání ekonomické aktivity. Děje se tak v národních ekonomikách, ale cyklus lze pozorovat i ve světové ekonomice. Jednotlivé fáze cyklu mohou být různě dlouhé. Záleží na mnohých faktorech, které jednotlivé fáze i celý hospodářský cyklus ovlivňují.
Rozlišujeme různé příčiny cyklů. Dělit je můžeme na interní (uvnitř ekonomiky) a externí příčiny, do kterých se promítají různé inovace, války, růst počtu obyvatel atd.
Hospodářské cykly se vysvětlují monetární či reálnou teorií. Monetární teorie vidí příčinu v peněžní zásobě na trhu, reálná v jiných zásazích na trhu. Jde hlavně o rozmanité inovace a investice.
Hospodářský cyklus však nelze chápat tak, že se vždy ekonomika dostává do bodu původní výkonnosti. Celkově má ekonomika tendenci růst, což je možné díky technologickým pokrokům a dalším faktorům.
Zdroji ekonomického růstu jsou lidské zdroje, přírodní zdroje a kapitálové zdroje. Obecně rozdělujeme zdroje na kvantitativní a kvalitativní.
Hospodářské cykly trvají různě dlouhou dobu. Podle jejich délky můžeme dělit na:

krátkodobé (Kitchinovy): Trvají zhruba 18 - 40 měsíců.
střednědobé (Junglarovy): Jde o dobu 8 až 10 let.
dlouhodobé (Kondratěvovy): Perioda trvá kolem 50 let.

Popis jednotlivých fází hospodářského cyklu

Nyní si alespoň ve stručnosti přiblížíme jednotlivé fáze hospodářského cyklu. Zaznamenáme je v každé ekonomice. Liší se však konkrétní průběh, doba trvání a jednotlivé fáze ovlivňuje mnoho dalších faktorů.

Expanze

V době expanze neboli rozvoje (konjuktury) se daří firmám i domácnostem. Firmám rostou zisky, lidem platy, klesá nezaměstnanost a díky tomu lidé více nakupují a stát dostává více peněz na daních. Tyto peníze může investovat. To pokračuje až do doby, kdy se vytváří zásoby, na které již není poptávka.

Vrchol

Je-li hospodářský cyklus na vrcholu, podniky pořád produkují vysokým tempem. Dostávají se na maximum, ale začíná scházet kapacita ze strany poptávky. Tím se ekonomika začne nacházet za hranicemi produkčních možností, což je stále palčivější. Vše směřuje k recesi.

Recese

Recese se projevuje zabrzděním poptávky. Firmy nemají odbyt, některé krachují, čímž přichází lidé o práci a roste nezaměstnanost. Lidé kvůli tomu, že přišli o práci, nebo jim tato situace hrozí, šetří, a to krizi dále prohlubuje.
Pokud recese pokročí, ekonomika nedokáže plně využívat své zdroje a dostane se pod hranici svých možností.
Trvá-li recese více než čtyři čtvrtletí, nazýváme ji krizí (např. Ekonomická krize 2008).

Sedlo

Sedlo neboli dno je dolním bodem obratu. Následuje po recesi či krizi a odtud se znovu začíná hospodářský cyklus rozbíhat a vede k expanzi.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články