Vyhněte se dětské pojistce, ušetříte!

21.10. 2013 • Pojištění

Sotva se nově narozený človíček porozhlédne v porodnici po svém okolí, hned narazí na svět financí. Bezprostředně po narození je miminku ( přesněji, mamince nebo i tatínkovi, je-li přítomen ) nabídnuta životní pojistka se „spořícím“ efektem. Je dobré takový produkt odmítnout? A proč?

Nesporným faktem je, že dětské pojistky stále přežívají a za jejich  rozšířeností stojí s největší pravděpodobností  několik důvodů. Předně, rodiče nemají k dispozici všechny potřebné informace o dalších možnostech spoření a investic pro děti. Navíc, tyto pojistky jsou častokrát dost neomaleně nabízeny v situacích, kdy novopečené maminky mají úplně jiné myšlenky než řešit nějaké finanční záležitosti. A bohužel, právě proto často kývnou na sjednání takové „spořící“ pojistky pro své děťátko, protože co by pro něj neudělaly.

Za dost agresivními a rozsáhlými marketingovými postupy pojišťoven stojí vysoké poplatky. A  v této souvislosti nelze nezmínit i vyšší odměny jak pro zaměstnance, tak i pro zprostředkovatele, pokud bychom je srovnali s ostatními spořícími či podílovými fondy.

Jediný ospravedlnitelný důvod pro existenci dětské pojistky je náhradní příjem v případě nenadálých a nepříznivých okolností – míněna je nemoc nebo úraz.

Když už dojde na takovou nepříjemnou událost, tak mnohdy není možné dosáhnout na obvyklou výši příjmu, protože je nutná péče o nemocného potomka. Je ale pravdou, že riziko nemoci nebo úrazu si můžete pro dítě vyjednat prostřednictvím své pojistky jako rodiče. Pojistné sazby budete mít stejné a odpadne vám povinnost připlácet si za v poplatcích předraženou dětskou „spořící“ pojistku. Rozhodně není od věci zvážit, zda nejsou některá případná rizika řešena zbytečně složitě. Lepší je mít oblast menších a drobných úrazů ošetřenu prostřednictvím finanční rezervy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že pro případ invalidity si rezervu asi nevytvoří nikdo a zde má smysl se nechat na ni pojistit.

Pojistka je nákladnou investicí

Uvědomte si, jak nákladným a především zbytečným mezičlánkem pojišťovna je. Ona si od vás odebere peníze, zaplatíte ji nemalé poplatky, aby nakonec prostředky předala investiční společnosti ( to v případě investičního životního pojištění ) nebo je sama „zhodnotí“ někde na úrovni výnosu běžných termínovaných vkladů, což se stane u kapitálového životního pojištění. Samozřejmě, že investiční společnost není žádným dobročinným spolkem, ale nechá si své náklady také dobře zaplatit.

Pojišťovna si kromě měsičního poplatku v řádech desítek korun odebere vašich prvních 12 až 24 splátek na pokrytí svých nákladů. Což znamená, že budete rok až dva platit pojišťovně, aniž byste začali se samotným investováním. V konečném výsledku to znamená, že na pojistce, kterou „investičně“ platíte například po dobu dvaceti let, se připravíte minimálně o desítky tisíc korun.

Pojistkou si „zvýšíte“ daně

Zisk z pojistky vždy podléhá 15 procentnímu zdanění oproti investicím například  do cenných papírů ( podílové fondy nevyjímaje ), které jsou po půl roce osvobozeny od daně z kapitálového zisku. Jenže, dětské životní pojistky si na rozdíl od pojistek pro dospělé neodečtete ze základu daně z příjmu, což znamená, že vlastně zaplatíte na dani více než je normálně nutné. V praxi to může vypadat tak, že když prostřednictvím pojistky naspoříte 100 tisíc korun, tak se váš výnos zastaví  na částce deseti tisíc a současně zaplatíte daň ve výši 1500 korun, což je 15% z 10000 korun.

Spoření přes pojistku přináší omezení z hlediska  likvidity, což znamená, že se k naspořeným prostředkům hůře nebo vůbec nedostanete. Výběry a změny probíhají podstatně rychleji a pružněji, když spoříte mimo pojišťovny například přes spořící účty či podílové fondy. Navíc vám odpadá povinnost platit měsíční příspěvky. V případě dětské pojistky je povinnost placení měsičních příspěvků podpořena vysokými sankcemi za nedodržení platebního kalendáře, protože se jedná o pojistné.

Vraťme se tedy k problému, jak jednoduše a bez zbytečných poplatků pojistit svého potomka. Pozbývá významu se zabývat drobnými  úrazy a především nemocemi  v prvních měsících a letech, pokud je matka doma a pobírá rodičovský příspěvek. Potom v dalším čase je vhodné totéž řešit  formou rezervy než pojistky, ušetříte. Riziko vážných zdravotních komplikací si ošetřete připojištěním v rámci rodičovských pojistek. A spoření? Investiční pojistky jsou díky vysokým poplatkům méně výhodné oproti přímému nákupu podílových fondů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články