Jak se zajistit proti finančním rizikům?

03.02. 2014 • Pojištění

Život nám přináší různé nepříjemné situace, které mohou nepříznivě ovlivnit naše finance a dostat nás tak do velkých finančních potíží. Co dělat, aby vám nezbyly oči pro pláč? Zajistěte se proti finančním rizikům.

Finanční rizika

Finanční rizika jsou rizika, která mohou ohrozit naše finanční plány a dostat nás do svízelné finanční situace.

Hlavními riziky je, že přijdeme o majetek a příjmy. Nejčastěji dochází ke ztrátě domu živelní událostí nebo ke ztrátě vybavení požárem či krádeží. Naše příjmy zase může ohrozit nemoc, ztráta práce, úmrtí, invalidita odpovědnost za škody, kterých se dopustíme, ale i trvalé následky úrazů potomků.

Jaký je rozdíl mezi zajištěním a pojištěním?

Zaměňují se vám pojmy zajištění či pojištění, nebo máte pocit, že jde o synonyma? Úplnými synonymy nejsou. Mluvíme-li o pojištění, jde o produkty, které smluvně uzavíráme s pojišťovnou.
Zajištění je nadřazeným pojmem. Rovněž do něj spadá pojištění, ale kromě toho se také můžeme zajistit vlastní finanční rezervou. Finančně zodpovědní lidé si ji tvoří mimo jiné pro případ, že nastane něco neočekávaného.

Mohou však nastat případy, pro které většina lidem likvidní rezerva nebude stačit, např. úmrtí živitele rodiny. V tom případě je nejlepším zajištěním pojištění.

Na co se zaměřit při zajišťování rizik

Čím více budete mít pojistných produktů, tím budete lépe zajištění proti rizikům. Na druhou stranu pojistné produkty stojí peníze, a kdybyste se měli pojistit opravdu na všechno, přišlo by vás to hodně draho.

Proto vybírejte takové produkty, které vám pomohou odvrátit složité finanční situace, do kterých se můžete dostat.

Menší finanční ztráty byste měli být schopni kompenzovat z finančních rezerv.
Na co se tedy pojistíte? Zvažte následující pojistné produkty:

Pojištění majetku: Nejčastěji si pojišťujeme nemovitost a vybavení domácnosti. Pojištění musí být na takovou pojistnou částku, abychom si mohli vše případně pořídit nové.

Pojištění pracovní neschopnosti: V případě pracovní neschopnosti přijdete o částku vyjádřenou odečtením nemocenské od vašeho platu. Pracovní neschopnost může trvat až rok. Je-li tato doba delší, považuje se za invaliditu, proti které se rovněž můžete pojistit. Pokud částku (ušlé peníze za rok) máte jako likvidní rezervu, nemusíte si tento produkt sjednávat.

Pojištění pro případ úmrtí a invalidity: Výpočet finanční ztráty, kterou bude třeba kompenzovat v případě pojistného plnění pojistným produktem, se vyjadřuje obtížněji než u pojištění majetku či pracovní neschopnosti. V české praxi je běžné, že se lidé pro tyto případy pojišťují nedostatečně. Složitější je zajištění pro případ invalidity, kdy nejenže klesne příjem domácnosti, ale mohou růst i výdaje (různé zdravotní pomůcky atd.). Při promyšlení vhodné finanční částky berte v potaz závazky rodiny (hypotéka, jiné dluhy atd.).

Pojištění dětí pro případ trvalých následků: V případě, že by k takové události došlo, výrazně to zasáhne do financí rodiny. Často se zvýší výdaje na léčbu či zdravotní pomůcky, ale zároveň se mohou i snížit příjmy, protože jeden s rodičů bude muset dítěti věnovat větší péči.

Pojištění odpovědnosti: Zvažte tuto možnost. Nastat můžou různé situace, kdy vaší vinou někoho nebo něco poškodíte. Rozlišujeme pojištění odpovědnosti v pracovním procesu a v osobním životě. Vysoké částky byste museli platit, především pokud byste způsobili zranění jiné osoby.

Co je ještě důležité při zajišťování rizik

Není důležité mít pouze pojištění na rizika, která chcete mít pokrytá, ale také vhodné nastavení produktů. To dělá mnoha lidem potíže. Často si ho nastaví nevýhodně a poté jsou překvapením nízkým nebo žádným pojistným plněním.

Promyslete dobře limity plnění. Je nutné, aby vám produkt kompenzoval ztrátu. Vhodně si také nastavte spoluúčast a dobře čtěte podmínky a výluky, tj. situace, za kterých vám peníze vyplacené nebudou.

Základní zajištění proti finančním rizikům by měla mít každá rodina. Liší se však výše zajištění.
Vyšší zajištění by měli mít rodiny s vysokými výdaji, dluhy, drahými cíli, nižšími příjmy a nižším dalším majetkem. Pokud je jeden z manželů výrazně dominantnějším živitelem rodiny, měl by mít vysokou životní pojistku, zvlášť pokud rodina má malý finanční majetek.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články