Šetřením na povinném ručení zpravidla neušetříte

18.01. 2014 • Pojištění

Silnice jsou plné motoristů, kteří by měli mít sjednané povinné ručení. Jenže Češi mnohdy šetří na nepravém místě a právě v případě povinného ručení je to úplně špatně. Ze všech stran se hrnou nabídky na to nejlevnější povinné ručení a bohužel, pro mnohé je cena rozhodujícím faktorem. Když ale dojde k nehodě, tak se „šetřílkové“ mnohdy hodně diví!

Jestliže u povinného ručení uslyšíte především na cenu, tak si můžete přivodit nepříjemné  komplikace různé závažnosti počínaje  situací, kdy nemáte sjednány dostatečné asistenční služby až po případy tragických nehod, při kterých dojde  na trvalé následky nebo dokonce k úmrtí a vaše pojistné plnění je nedostatečné nebo se mu pojišťovna úporně brání.

Bohužel, mnoho řidičů uzavírá povinné ručení jen proto, že je „povinné“ a už vůbec se nezajímá o jeho další parametry. Myslí si totiž, že tímto produktem kryjí především druhé účasrníky silničního provozu. To je veliký omyl, protože by se měli hlavně zajímat o to, co za zaplacené peníze obdrží, neboť  rozhodující jsou limity pojistného plnění. Z povinného ručení nechráníte jen ty „ostatní“, ale i přítomné ve vašem autě, což může být vaše rodina. V případě nabourání a škody na jejich zdraví je vše hrazeno z vašeho povinného ručení.

Nestačí se jen důsledně zajímat o obsah smlouvy o povinném ručení, důležitý je i  výběr silné flexibilní pojišťovny, u které si produkt sjednáte. Jedině tak se dočkáte toho, že v případě nehody pojišťovna bez problémů splní své závazky a vy se nedostanete k  soudu kvůli průtahům při hrazení nebo zamítnutí pojistného plnění. A věřte, že takových nepříjemných případů se soudy není málo. Jestli se jedná jen o pokroucený plech, tak to není žádné neštěstí, ale když se škody pohybují v řádech milionů korun, tak končí veškerá legrace.

Limity nemusí stačit!

Maximální částka, která se v případě nehody vyplácí poškozeným, je limitem pojistného krytí u povinného ručení. Každý by měl zvážit, zda při přípravě pojistné smlouvy požádá o povinné ručení s vyššími pojistnými limity nebo se spolehne na to, že případné škody u nehody nepřesáhnou zákonem předepsané částky – 35 milionů na zdraví a 35 milionů na majetku.

Obě částky se mohou na první pohled zdát dostatečně vysoké a jen zdánlivě není potřebné se jimi zabývat. Ano, u většiny nehod je základní limit postačující, ale když dojde k těžkému zranění mladé osoby, kde je předpokad, že se po celý život budou hradit následky poškozeného, tak zákonné limity nemusí pokrýt celkové finanční zajištění. Totéž se může stát při způsobení závažných ekologických škod, které nastanou například  při srážce s cisternou plné ropy nebo chemikálií v místě s vyšší hustotou obyvatelstva.

Obecně se dá říci, že takto závažné nehody jsou spíše výjimkou, ale občas k nim prostě dochází  a malér je na světě. Podle údajů pojišťoven počet podobně závažných nehod v posledních třech letech stoupá. Jako hrůzný příklad se jeví střet osobního automobilu s motocyklem, na kterém jeli dva mladí lidé. Po nehodě oba skončili s těžkým poraněním hlavy a s trvalými následky. Náklady na pojistné plnění převýšily sto milionů korun, protože pojišťovna oběma zraněným bude po zbytek života platit bolestné, náklady na osobní péči, úhradu za ušlý výdělek a veškeré náklady na lázně, speciální zdravotní pomůcky a rehabilitaci.

Jenže povinné ručení není pouze o limitu pojistného plnění, měli byste se zajímat i o doplňkové služby, které při řešení nehody mohou výrazně pomoci. Především jde o asistenční služby lišící se svým rozsahem. Záleží na tom, zda pokryjí všechny situace, které se vám mohou přihodit. Asistenční služby jsou v různém rozsahu součástí povinného ručení nebo si je můžete připojistit. Nikdy nevíte, co se může stát a lepší úrověň asistenční služby pokryje nejen havárii, ale i poruchu vozidla nebo jeho odcizení. A od věci není popřemýšlet nad pojištěním střetu se zvěří, připojištěním proti živlům, zajištěním náhradního vozidla nebo nad pojistkou na čelní či všechna skla. V posledním jmeovaném případě počítejte i s prací v autoservisu .

Bohužel,  na našich silnicích se stále pohybuje mnoho řidičů ve vozech bez sjednaného povinného ručení. Sice jich postupně ubývá, ale i tak ročně způsobí škody za desítky milionů korun. Pokud k takové nehodě dojde, tak jsou náhrady poškozeným účastníkům silničního provozu vypláceny z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, která následně vymáhá vyplacenou částku na nepojištěných řidičích. Z toho vyplývá, že případné nesjednání povinného ručení se může stát doslova noční můrou s fatálními finančními důsledky. Naštěstí po novele zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku výrazně poklesl počet škod bez pojistky. Od roku 2010 nepojištění motoristé navyšují garanční fond sankčními příspěvky, které od nich vybírá Česká kancelář pojistitelů. Seznam platících hříšníků je sestaven pomocí dat pojišťoven a evidence Centrálního registru vozidel. Každý den bez povinného ručení by vás podle zákona přišel na dvacet až tři sta korun. Občas se může stát, že kvůli problémům s Centrálním registrem smluv dojde k odeslání výzvy na zaplacení sankce i řidičům, kteří mají vše v pořádku. Potom stačí jen do třiceti dnů doložit smlouvu o zaplacení povinného ručení, popřípadě že je vůz přepsán na někoho jiného nebo vyřazen z registru. A třicet dní mají na zaplacení vypočtené sankční částky i opravdoví hříšníci.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články