Pojištění odpovědnosti

22.11. 2013 • Pojištění

Každý už se v životě asi někdy setkal se dnem, kdy se mu nic nedařilo a byl více na škodu než k užitku. Nejhorší variantou je, když se v takový den dostanete do blízkosti něčeho, co můžete zničit. V případě, že nejste pojištěni, můžete si zadělat na pořádné problémy, protože náhrada škody může vyjít opravdu draze. Bohatě postačí nepočínat si obratně v obchodu a porazit nějaký křehký materiál, který se roztříští a potíže jsou na světě. Nebo třeba perete, zapomenete, že máte pračku vypnout a voda vyteče sousedům v nižším patře na hlavu. I takové případy se určitě mohou stát, a proto byste si měli dávat pozor a raději se proti takovým nepříjemnostem pojistit dopředu. Právě zde totiž oceníte pojištění odpovědnosti, které umožní, aby škody, jež provedete na úkor někoho jiného, byly zaplaceny pojišťovnou.

Ochrana odpovědnosti za rozumnou cenu

Pojištění odpovědnosti není nikterak finančně nákladné a není to tak, že by neúnosně vyčerpávalo rodinný rozpočet. Přitom kladů má opravdu dostatečné množství a příklady jsme uvedli výše. Výše pojistného záleží vždycky na výši limitů pojistného, jakou si zvolíte. V případě úplně nejnižšího limitu na ročním pojistném budete platit zhruba pět set korun za rok, což není nikterak horentní suma. Ale co si vlastně můžete představovat pod nejnižším limitem? Jedná se o odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví, kdy pojišťovna za vás zaplatí maximální částku dvou miliónů korun, zatímco za škodu na majetku jenom jeden milión a za finanční škodu pojišťovna hradí maximálně půl miliónu korun. Poměrně velkou výhodu představuje fakt, že se pojištění sjednává bez spoluúčasti a chrání veškeré členy domácnosti, tudíž pokryté budete mít i případné darebnosti svých potomků. Škoda na životě, zdraví nebo majetku se samozřejmě dá způsobit také zaměstnavateli, protože v zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli maximálně do výše 4,5 násobku svého průměrného měsíčního platu, což ve výsledku může být poměrně velká suma, přičemž nehoda se opět může stát velice jednoduše, stačí třeba polít služební mobilní telefon či notebook a škoda je na světě.

Možné komplikace

Při sjednávání pojištění odpovědnosti si ovšem musíte dávat pozor, jelikož ani pojišťovna není schopná hradit kompletně celé náklady. Během sjednávání pojištění je určitě rozumné si důkladně prostudovat pojistné podmínky, ve kterých je dobré se zaměřit hlavně na výluky z pojištění. Výluky z pojištění jsou věci, na něž se platnost smlouvy nevztahuje a v jakých případech nemusí pojišťovna vyplácet peníze. Určitě je vhodné vědět, na co všechno se pojištění opravdu vztahuje, než aby byl klient později roztrpčen, že si při čtení smlouvy nevšimnul, co všechno patří do výluk. Pro některá zaměstnání vyplývá nutnost uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu přímo ze zákona. Bez takového pojištění se nemůže obejít notář, advokát, daňový poradce, insolvenční správce či poskytovatel zdravotní nebo sociální péče. Pojištění je přímo dáno pro osoby poskytující vysoce odborné služby, kdy pochybení poskytovatel služeb může znamenat pro klienta poměrně závažné následky.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články