Exekuce na nemovitost

17.10. 2014 • Nemovitosti

Exekuce jako taková i veškeré okolnosti s ní spojené jsou velmi stresující situací a proto je dobré být v obraze předem pro případ, že by i vás tato skutečnost potkala. Tento článek vám přiblíží, co vlastně pojem exekuce znamená a co obnáší konkrétně exekuce nemovitosti.

Exekuce

Exekuce je v podstatě jedním z typů vykonávacího řízení. Podle definice je to nucený výkon exekučního titulu. Tím zpravidla bývá buďto soudní rozhodnutí, nebo exekutorský, notářský či jiný zápis. Cílem celého procesu samotné exekuce je získat pro věřitele zpět dluh od dlužníka. Nejprve však musí proběhnout soudní řízení, které tomuto vždy předchází a teprve na základě jeho výsledku může začít exekuce samotná. Jejím vykonavatelem je exekutor. Tím může být pouze fyzická osoba jmenovaná do své funkce státem a prověřená exekutorským úřadem. Veškerá činnost osoby tohoto titulu musí být v souladu s ústavou a právními předpisy. Pro exekutora je definována jako jeho svobodné povolání.

V naprosté většině případů je při tomto procesu konfiskován majetek vyšší hodnoty, který představují např. domácí spotřebiče či různé elektronické přístroje. I zde však platí, že exekutor nemůže zabavit úplně vše. Nezabavitelná jsou zařízení, která slouží buďto k zajištění příjmu rodiny nebo jsou nezbytně nutná pro život. Jako příklad si můžeme uvést např. povolání kurýra, kterému není možno zabavit motocykl, nebo programátora, kde je nezbytně nutný počítač pro jeho zaměstnání.

Exekuce na nemovitost

Exekuce na nemovitý majetek je také jednou z variant exekucí. Ovšem pokud má nastat tato situace, je povinností exekutora nejprve ověřit a vyzkoušet veškeré ostatní možné alternativy, jak vymoci dlužnou částku a zablokovat vaše bankovní účty. V případě, že ani všechny dostupné prostředky nepokryjí dluh, přistupuje se k exekuci nemovitosti.

Návrh na vydání exekuce

Prvotním úkolem exekutora je vypracování návrhu, který předá příslušnému soudu ke schválení. Pokud je tento návrh schválen, musí exekutor neprodleně vyrozumět písemnou formou dlužníka o vzniklé situaci. Nutno připomenout, že i pokud jste jako adresát nebyli v zákonem dané lhůtě k zastižení, dopis je přesto považován za doručený.

Jak zastavit exekuci?

Dostali jste se do situace, kdy vám byla doručena exekuce na nemovitost a zajímá vás, jak v danou chvíli postupovat? Nezbytně nutné je příslušného exekutora kontaktovat a to bez rozdílu toho, zda dlužnou částku máte splacenou či nikoliv.

Dražba a prodej nemovitostí v exekuci

V případě zabavení nemovitosti v exekučním řízení je povinností exekutora vyvěsit oznámení o provedení dražby a to na příslušném portále, který provozuje exekutorská komora. Zákon striktně stanoví, že před vámi, jako vlastníkem, nesmí být dražba v žádném případě zatajena. Nepsaným pravidlem je, že při dražbách se z nemovitostí získá cca 2/3 z jejich odhadní ceny.

Nezávislý znalec vypracuje posudek, na jehož základě je stanovena cena. Tento znalec je ustanoven příslušným exekutorem a to ještě před dražbou samotnou.

V případech, že by k uhrazení vaší dlužné částky nestačilo ani vydražení vaší nemovitosti, přechází se postupně k exekuci dalšího majetku.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Nemovitosti'
Tipy na jiné články