Exekuce na plat a majetek

15.02. 2014 • ZajímavostiExekuce

Exekuce je strašákem mnohých lidí, kteří se dostali do finančních problémů a nemají peníze na splácení svých finančních závazků. Také se obáváte exekuce? Co vlastně přesně obnáší a co vás čeká?

Co je to exekuce

Exekuce představuje nucený výkon exekučního titulu. Může ho provádět více subjektů. Jsou jimi soud, soudní exekutor, finanční úřad či obecní či krajský úřad. Cílem exekuce je vymožení peněžitého dluhu.

Návrh k exekuci vydává subjekt, kterému někdo dluží. Předtím, než dojde k soudnímu řízení, zkoumá se, zda opravdu dluh existuje. Během tohoto řízení se také stanovuje, kdy má být dluh uhrazený. Dlužník je o tom vyrozuměn. V tuto chvíli by měl k výzvám přistoupit aktivně. Nejhorším (a bohužel častým řešením) je, že dlužník dělá mrtvého brouka.

Způsoby exekuce

Exekuci, v rámci které musí dlužník zaplatit peněžitou částku, je možné provést různými způsoby. Jsou jimi pravidelné srážky ze mzdy, přikázáním plateb z účtu, prodejem movitých věcí a nemovitostí či postižení jiných majetkových práv. Je-li dlužníkem podnikatel, je možný také prodej podniku či postižení podílu společníka ve společnosti.

Přibližme si podrobněji nejčastěji prováděné způsoby exekuce, tj. exekuci na plat a exekuci na majetek.

Exekuce na plat

Exekuce na plat se využívá poměrně často, protože je jednoduchá. Exekutor si zjistí, kde dotyčný pracuje a dohodne se zaměstnavatelem na srážkách ze mzdy. Tuto částka bude strhávaná soudem až do doby, kdy bude zaplacený dluh a další náklady. Kromě soudu může exekuci na plat nařídit exekutor, finanční úřad či soud.

Pravidelná srážka může být různě velká. Dlužníkovi však vždy musí zůstat základní nezabavitelná částka.

Exekuční příkaz se často vydává i s dalšími příkazy. Mezi nejčastější patří zablokovaný účet.
Exekuce na plat většinou končí vymožením celé dlužní částky. Může však také dojít k odblokování exekučního příkazu exekutorem na základě domluvy o adekvátních splátkách.
Exekutoři mohou odstavit plat obou manželů, a to od roku 2013. Mnozí lidé totiž zneužívali své situace tak, že na účet nedlužícího manžela/manželky schovávali peníze.

Exekuce na majetek

V rámci exekuce na majetek exekutoři zabavují všechny předměty, které jsou dlužníka a které lze prodat a uhradit z nich peníze věřitelům a další náklady spojené s exekucí.

V rámci exekuci na majetek však nesmí být zabavené věci, které rodina nutně potřebuje k životu, ke své práci (např. pracovní počítač), ale i ty, které jsou v rozporu s morálními pravidly.
Nezabavuje se základní vybavení domácnosti, běžné oděvy, snubní prsteny, zdravotnické potřeby, ale ani hotové peníze do částky 1 000 Kč.

Neoprávněná exekuce

Stává se, že lidé se mohou stát obětí neoprávněné exekuce. Nejčastěji je to v případě, že exekutoři zabaví jejich věci v domácnosti, kterou sdílí dlužník. Důležité je mít doklady, které prokážou, že zabavený majetek je váš (paragony, kupní smlouvy atd.). V tomto případě máte nárok na vrácení zabavených věcí.

Pokud vám exekutor nečekaně zazvoní u dveří, vždy požadujete soudní rozhodnutí o nařízení exekuce. Dobré je zavolat k asistenci Policii ČR, popřípadě alespoň jiného svědka. Mnozí lidé se snaží nevpustit exekutora dovnitř, ale to není řešení. Pokud dlužník v nemovitosti bydlí, nebo v něm má trvalé bydliště, má právo do něj exekutor vstoupit, a to i násilím.

Pokud vám však do bytu či domu exekutor vstoupil, aniž by vás předtím vyzval k umožnění prohlídky, máte právo na něj podat trestní oznámení pro porušení domovní svobody i stížnost Exekutorské komoře ČR.

Zabaví-li vám vaše věci, navštivte následně exekutora a předejte mu kopie dokladů od zabavených věcí. Pokud vám je přesto nevydá, máte právo podat u okresního soudu žalobu o vydání věci s odůvodněním, že nikomu nic nedlužíte.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články