Kdo je soudní exekutor a jaké má pravomoci

27.03. 2016 • Zajímavosti

Kdo to vlastně je ten soudní exekutor? Jedná se o fyzickou osobu, která je pověřena provádět exekuce. Vše je prováděno v souladu se zákonem. Každý soudní exekutor je členem exekuční komory. Exekutor je poměrně vážená osobnost, ke které by se měli lidé chovat velmi slušně. A zvláště ti, kterým exekuce hrozí. Protože je jen na soudním exekutorovi, jaký způsob exekuce on sám vybere.

Exekutor může využít hned několik postupů, a těmi jsou:

-          Srážky z příjmů člověka, a to až už jsou jakéhokoliv původu. Příjmy je nutné ale legitimně dohledat.

-          Prodej nemovitých i movitých věcí. Prodej je většinou proveden firmou dražby.

-          Blokace bankovního účtu.

-          Prodej podniku.

Exekutoři mají poměrně složitou práci.  Je ale schopen rozdělit společný majetek a vydražit jen ten, který je ve vlastnictví dlužníka. Je to výborné pro páry, které spolu sice žijí ve společné domácnosti, ale jako partneři již ne. Exekutor, pokud je jen trochu nakloněn k lidem, by měl postupovat podle následující osy: nejdřív zabavit našetřené peníze – poté srážky z příjmů – a až nakonec sáhnout na movité věci, případně nemovité věci, pokud již není nic jiného, co by se dalo vydražit.

Exekutor ke své práci může využívat hned několik pomůcek, které jsou v souladu s platným zákonem.

-          Exekutor má možnost vstoupit do nemovitosti dlužníka ve chvíli, kdy si myslí, že by v nemovitosti mohlo být něco, co by se dalo zabavit a následně vydražit.

-          Vstoupí-li exekutor do domu, není nutné, aby byl dlužník doma.

-          Exekutor má možnost zabavit celou bytovou jednotku, případně i nebytovou. Často dveře takto zabaveného domu jsou označovány žlutou páskou. V některých případech se tak i stává, že dlužník se chce dostat do svého domu a nemůže odemknout, protože jsou vyměněny zámky a dům je již v rukou exekutora.

-          Exekutor má možnost si zvolit formu a způsob exekuce. Z toho důvodu je žádoucí vstřícnost ze strany dlužníka. Čím horší bude chování dlužníka, tím horší pak bude exekutorovo.

-          Nespolupracuje-li dlužník s exekutorem a ani nemá snahu to změnit, může exekutor podat na dlužníka trestní oznámení za maření exekuce. Může se tak stát i v případě, že je zjištěno, že dlužník schovává majetek nebo jej převádí na osobu bez dluhů.

-          Dlužník také může být předvolán k majetkovému přiznání. A to kdykoliv.

Exekutor ale není bůh, a tak na některé věci přeci jen nemá právo. Jsou to například:

-          Exekutor vždy když vstoupí do domu, musí se prokázat platbou ověřovací listinou nebo průkazem exekutora.  Pokud by se neprokázal a způsobil v bytě jakoukoliv škodu, musel by ji následně uhradit sám.

-          Zákon stanovuje povinné životní minimum pro každého člověka. Na toto minimum nesmí exekutor sáhnout. Nad toto minimum má prakticky neomezené možnosti.

-          Skupinou věcí, které nesmí exekutor zabavit, jsou domácí mazlíčci. Jedná se totiž o tzv. citovou hodnotu.

-          Exekutor má dále omezenou možnost zabavení majetku s nejasným původem vlastnictví. Dále nesmí zabavit majetek s rodinnou nebo již zmíněnou citovou hodnotou. Do věcí, které nesmí exekutor zabavit, se počítají i věci pro osobní potřebu, výkon povolání nebo třeba léky.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články