Jaké jsou úkoly České národní banky

19.02. 2014 • Zajímavosti

Česká národní banka představuje první stupeň naší bankovní soustavy a obstarává mnohé úkoly, které mají vliv na finanční situaci naší země. Tyto úkoly si ve stručnosti přiblížíme.

Měnová politika

ČNB má za úkol vést měnovou politiku a zajistit tak stabilitu cenového indexu. Tato úloha je dána zákonem. Naplňuje se prostřednictvím cílení inflace.

V rámci měnové politiky bankovní rada rozhoduje o nastavení základních úrokových sazeb. Při svém rozhodování vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik. Změní-li ČNB úrokovou sazbu, ovlivní cenu peněz na trhu.

Pokud Česká republika přijme euro, nebude již vést měnovou politiku samostatně. Budou o ní rozhodovat Evropské centrální banky.

Měnová politika může být expanzivní, v rámci které klesá úroková sazba a tím roste nabídka peněz, nebo restriktivní s opačným efektem.

Pro měnovou politiku jsou využívané přímé a nepřímé nástroje. Mezi přímé patří regulace investičních a spotřebních úvěrů. Nepřímými nástroji měnové politiky jsou změna povinných minimální rezerv bank, operace na volném trhu, změna diskontní sazby či změna lombardní sazby.

Dohled nad finančním trhem

ČNB dohlíží nad bankovním trhem, konkrétně nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi a dalšími organizacemi spadajícími do finančního trhu.
Kromě dohledu provádí systematickou regulaci. Rovněž má na starosti vyhodnocení, a pokud zjistí pochybení, má právo postihnout nedodržování pravidel.

Před rokem 2006 existovalo v České republice více organizací, jež prováděly kontroly na finančním trhu. ČNB převzala práci Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijního připojištění ministerstva financí.

Emise oběživa a peněžní oběh

Česká národní banka jako jediná může vydávat banky a mince. Dbá tak o to, aby byl vždy v oběhu dostatek peněz. Spravuje jejich zásoby, případně stahuje z oběhu opotřebované a poškozené peníze. Kromě toho také eviduje pozměněné a padělaná peníze.

Zajišťuje rovněž technickou a uměleckou přípravu platidel a připravuje právní a technickou ochranu platidla.

Devizová činnosti

V rámci devizové činnosti spravuje ČNB devizové rezervy státu, stará se o operace na devizovém trhu a reguluje ho. Cílem ČNB je udržovat, popřípadě zvyšovat hodnotu devizových rezerv, které se skládají z hotovosti, zlata a cenných papírů denominovaných v cizích měnách.

Platební styk a zúčtování bank

ČNB určuje pravidla provádění platebního styku bankami, ale také nebankovními subjekty. Stará se o to, aby platební styk byl plynulý a hospodárný. Podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních nástrojů. Vede rozmanité účty.

Kromě toho také provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS, ale i systém trhu krátkodobých dluhopisů SKD.

Banka státu

ČNB je bankou České republiky. Své služby poskytuje státu a veřejnému sektoru. Znamená to, že vede účty všem organizacím, které souvisejí se státním úřadem. Patří mezi ně finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, státní fondy, úřady práce atd. Kromě toho vede i účty napojené na rozpočet Evropského společenství.

Provádí také operace spojené se státními cennými papíry, reprezentuje stát v oblasti měnové politiky a zastupuje Českou republiku na jednání MMF a Světové banky.

Banka je nezávislá, což garantuje i Ústava a další zákony. Její povinností je dvakrát v roce přiblížit Poslanecké sněmovně to, jak si ČR finančně stojí.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články