Pojistka na blbost? Skvělé pojištění pro klid v běžném životě i v práci!

29.11. 2021 • Pojištění

Pojistka na blbost se často skloňuje v případech jako je politý mobilní telefon kávou v kavárně nebo při vyprávění o rozsednutých brýlích. Při těchto událostech je samozřejmě nutné vzniklou škodu uhradit. Může však dojít k mnohem hrozivějším nehodám nebo dokonce ke zranění, kdy už nejde jen o tisíce, ale přímo o stovky tisíc nebo miliony. Z toho důvodu je dobré se krýt vhodným pojištěním, které existuje ve dvou variantách.

Pro nehody v každodenním životě

Rozbité zrcadlo v hotelu nebo na návštěvě rozlité červené víno na světlý koberec? Událostí, kdy dojde k poškození něčího majetku nebo újmě na zdraví, se stává každý den mnoho. Ze všech vyplývá povinnost uhradit dotyčnému škodu. Zatímco u menších materiálních škod v kavárně nebo obchodě jde většinou o tisíce nebo desítky tisíc, při vytopení zrekonstruovaného bytu sousedů nebo při zranění při rekreačním sportu v zahraničí jde až o miliony. A právě pro tyto případy se hodí kvalitní pojištění proti blbosti.

Pojištění občanské odpovědnosti

Oficiálně se tento pojistný produkt samozřejmě nenazývá pojistka na blbost, jedná se o pojištění občanské odpovědnosti, které kryje újmu vzniklou na majetku, zdraví nebo životě při činnosti, která je v občanském životě běžná. U pojišťovny ERGO se sjednává na čtyři různé pojistné částky, kdy maximální je 10 milionů korun, a právě tuto částku by měli volit všichni, kdo cestují za sportem do zahraničí. Nadto se vztahuje pojistka na všechny členy domácnosti a sjednává se bez spoluúčasti.

Pokryje škody v zaměstnání

Druhá varianta se týká pracovního prostředí, kdy může vzniknout újma zaměstnavateli vinou jeho zaměstnance. V tom případě má zaměstnavatel nárok požadovat uhrazení škody do výše 4,5násobku hrubě měsíční mzdy zaměstnance před danou událostí. V takovém případě se vyplatí mít sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, u něhož lze nastavit maximální pojistnou částku do výše 500 000 korun. Spoluúčast je povinná, lze si však upravit její výši.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články