I dluhopisy mají svá rizika, vyhněte se jim!

30.04. 2014 • Tipy a rady

Investice do dluhopisů je další možností, jak zhodnotit své peníze. V médiích se nejčastěji píše a mluví o dluhopisech státních, které by měly být relativně zabezpečené, ale všechno ( státní dluhopisy nevyjímaje ) má své „ale“. Navíc, dlužný cenný papír nevydává pouze stát a tak  má investor více možností, které dluhopisy nakoupí.

Nejprve se podíváme, co je dluhopis. Jedná se o dlužný cenný papír, kterým je vyjádřen vztah eminenta ( vydavatele ) dluhopisu a jeho nákupce čili vlastníka. Dluhopisy se vydávají na delší dobu a mají pevně stanovenou splatnost dlužné částky včetně výše úroků. Základní charakteristikou dluhopisu je jeho kupón. V dřívějších dobách si věřitel opravdu z dluhopisu odstřihoval ústřižky, se kterými chodil do banky pro úrok. Proto i dnes mluvíme o kupónu. Jedná se  stále o platbu, kterou dlužník vyplácí věřiteli v pravidelných intervalech, přičemž většinou jde o fixní procento nominální hodnoty dluhopisu.

Dluhopisy lze zařadit do stejné skupiny jako akcie a představují podobně příjemný zdroj peněz. I u dluhopisů platí, že je možné do nich investovat jak konzervativně, tak  s rizikem. Investice do dluhopisů se vyznačuje dost velikou variabilitou a v tom tkví veliká výhoda obchodování.

Eminentem dluhopisů může být stát, banka, firma nebo veřejná instituce. Jejich vydání musí vždy „posvětit“ Česká národní banka.

Jak již bylo řečeno, největšího mediálního „zviditelnění “ se těší státní dluhopisy. Stát vydanými dluhopisy většinou vypňuje mezeru ve státním rozpočtu. Investice do státního dluhopisu je počítána za nejméně rizikovou. Jenže, i u státního dluhopisu můžete prodělat ( což je odvrácená strana jakékoliv investice ). Představte si, že koupíte státní dluhopis na deset let a on vám ponese tři procenta ročně. Co se ale stane, když během oněch deseti let  neočekávaně stoupne inflace na 10 procent? Váš dluhopis vás stále „obohacuje“ kupónem na tři procenta, kdežto okolní investoři nakupují dluhopisy s ročním úrokem 10 procent.

Z výše uvedeného lze vyvodit jedno pravidlo – čím delší dluhopis s fixním kupónem si pořídíte, tím větší úrokové riziko podstupujete. Jestli nechcete příliš riskovat kvůli změnám úrokových sazeb, zajímejte se spíše o dluhopisy s takzvaným variabilním kupónem, který každoročně  „srovná krok“ s novými úroky a nehrozí propad ceny.

Dluhopisy vydávají i banky, které se coby eminenti ocitají ve výhodné pozici – prodej cenných papírů si mohou zprostředkovat samy.

Velmi častým vydavatelem dluhopisů jsou firmy. Peníze, které jejich prodejem získají, zpravidla investují do provozu a vývoje. Nákup „firemních“ dluhopisů je spojen s největším rizikem, protože jejich výnos je navázán na úspěšnost firmy.

Dluhopisy může vydávat i veřejný sektor, ovšem až po jejich schválení ministerstvem financí.

Jak neprodělat

Před nákupem dluhopisů je třeba si uvědomit, že je vydávají ti, kteří si chtějí od vás půjčit peníze. A vzhledem k tomu, že vydat dluhopis je po administrativní stránce vcelku jednoduchým úkonem, tak se jejich  nabídka na českém finančním trhu zvětšuje a současně se objevují dluhopisy více než podřadné kvality.

Dluhopis je půjčka, se kterou může mít eminent velmi dobré úmysly a skvělý podnikatelský plán, ale přesto se stává, že není schopen půjčené peníze splatit. Abyste takovému riziku zabránili, měli byste znát okolnosti, které mohou způsobit neschopnost emeinenta dluhopis zaplatit.

První problém může vyvstat v okamžiku, kdy vám eminent nezaplatí pravidelný úrok. Tady hrozí, že se nedočkáte proplacení  dluhopisu. Proto je dobré mít dluhopis zajištěn. Pojistka může mít různou formu – nemovitost, směnka podílníků vydavatele atd. Platí – čím lepší zajištění, tím menší obavy. Dokonce se lze setkat s dluhopisy zajištěnými takovým způsobem, že jejich nesplacení je výhodné, neboť hodnota zástavy převyšuje samotný úvěr.

Mějte na paměti, že význam pojistky dluhopisu roste s jeho rizikem. Když si od vás „půjčí“ stát nebo stabilní firma, je nebezpečí nesplacení mizivé oproti případu, když bude eminentem zaúvěrovaný nebo finančně slabý subjekt. Potom vyžadujte silné zajištění. Pozor! Mnoho dluhopisů vydávají firmy, které nemají žádný majetek a půjčenými penězi chtějí financovat projekt rozvoje. Zde je silná pojistka nutná!

Když investujete do dluhopisů, nebojte si říci o zaplacení každé možnosti eminenta, kterou má nad „limit“. Asi nejvíce se setkáte s předčasným splacením dluhopisu. Zde zbystřete svou pozornost! Eminent vám proplatí dluhopis v době pro vás nevýhodné – zpravidla při poklesu úrokových výnosů. A naopak, když úroky vzrostou, žádné zaplacené peníze neuvidíte, neboť je pro eminenta výhodné platit vám tři procenta, když ostatní musí třikrát tolik. Proto si nechte od eminenta dobře zaplatit každou možnost měnit dobu splatnosti.

Do dluhopisů nedávejte všechny peníze

Mezi dluhopisy se najde mnoho zajímavých investic stejně jako řada těch vyloženě špatných. Proto nikdy neinvestujte do dluhopisů více než jednu desetinu svých úspor ( snad kromě případu, kdy je eminentem stát ), aby váš  případný neúspěch  nebyl finanční katastrofou. A jestli se rozhodnete dát do dluhopisů větší částku, neváhejte požádat o radu nezávislého finančního odborníka.

Poslední rada na závěr

Velké výnosy vypadají na první pohled krásně…..Druhý pohled už tak krásný nebývá!

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články