Vývoj nezaměstnanosti v České republice k 30.4.2014

21.05. 2014 • Zajímavosti

V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 5,5 % na 574 908, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 8,4 % na 44 246 a podíl nezaměstnaných osob poklesl o 0,4 p.b. na 7,9 %.

K 30. 04. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 574 908 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 33 407 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 je vyšší o 9 680 osob. Z tohoto počtu bylo 559 045 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 33 660 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 byl jejich počet vyšší o 7 383.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 48 380 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 1 950 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 1 810 osob.

Z evidence v dubnu odešlo celkem 81 787 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 14 382 osob více než v předchozím měsíci a o 12 677 osob více než v dubnu 2013. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 62 571 osob, tj. o 13 429 více než v předchozím měsíci a o 19 445 více než v dubnu 2013, 12 254 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práceČR tj. o 6 517 více než v předchozím měsíci a o 5 562 více než v dubnu 2013, 19 216  uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíčnípokles byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Jeseník (o 13,6 %), Klatovy (o 13,1 %), Prachatice (o 13,0 %), Jindřichův Hradec (o 12,8 %), Znojmo a Pelhřimov (shodně o 12,0 %).

K 30. 04. 2014 bylo evidováno 29 331 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 2 103 osob a ve srovnání s dubnem 2013 byl nižší o 5 020 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (březen 2014 –  5,2 %, duben 2013 – 6,1 %).

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR 281 228 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,9 %. V evidenci bylo 62 164 osob se zdravotním postižením, což představovalo 10,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 119 059 uchazečůo zaměstnání, tj. 20,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2014 – 22,6 %, duben 2013 – 21,9 %).

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku poklesl k 30. 04. 2014 na 7,9 % (březen 2014 – 8,3 %, duben 2013 –  7,7 %). Podíl nezaměstnanýchstejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 36 okresů, nejvyšší byl v okresech Bruntál a Most (shodně 13,5 %), Ústí nad Labem (12,9 %), Karviná (12,6 %), Chomutov (11,7%), Jeseník a Ostrava-město (shodně 11,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (3,6 %), Mladá Boleslav a Praha-západ (shodně 4,6 %), Plzeň-jih (5,0 %), Pelhřimov a Rokycany (5,1 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 7,8 % a podíl nezaměstnaných mužů na 8,0 %.

Podle posledních dostupných údajů míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v březnu 2014 ČR 6,9 %, v EU28 10,8 %.  Nižší než v ČR byla v Rakousku (5,1 %), Německu (5,5 %), v Lucembursku (6,2 %), na Maltě (6,7 %) a v Dánsku (6,8 %). Vyšší než průměr EU28 byla v Irsku (11,8 %), v Litvě (11,8 %), v Itálii (13,1 %), v Bulharsku (13,9 %), na Slovensku (14,1 %), v Portugalsku (15,5 %), na Kypru (18,1 %), v Chorvatsku (18,3 %) a  ve Španělsku (25,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko, Velkou Británii a Irsko údaje za březen nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za únor 2014 resp. leden 2014, byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

ÚP ČR evidoval k 30. 04. 2014 celkem 44 246 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 3 438 vyšší než v předchozím měsíci a o 4 483 vyšší než v dubnu 2013. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 13,0 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Karviná (48,4), Bruntál (43,0), Jeseník (41,0), Ústí nad Labem (40,8) a Sokolov (34,0). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 4 551 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 13,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 8 626, na jedno volné místo připadali 3,4 uchazeči této kategorie.  

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 30. 04. 2014 umístěno na Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 14 897 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 13 063 uchazečů. Celkem 2 943 uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 200 uchazečů bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci Chráněných pracovních míst (CHPM) bylo podpořeno celkem 1 283 osob se zdravotním postižením (z toho 50 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz CHPM a CHPM-SVČ bylo podpořeno 104 uchazečů. K 30. 04. 2014 se účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 12 136 uchazečů. Pomocí Projektů ESF OP LZZ – Cílené programy bylo k 30. 04. 2014 celkem podpořeno 2 292 uchazečů. Do regionálního individuálního projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let bylo k 30. 04. 2014 zapojeno 3 072 uchazečů.

Z méně využívaných nástrojů bylo prostřednictvím Překlenovacího příspěvku podpořeno 129 uchazečů a prostřednictvím Příspěvku na zapracování 37 uchazečů.

Celkem bylo tedy k 30. 04. 2014 prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno 50 156 uchazečů.

Podle informací krajských poboček ÚP ČR nahlásilo v dubnu 2014 hromadné propouštění 24 zaměstnavatelů. Počet zaměstnanců, jichž se tato propouštění mají týkat, byl 1 146. Počet zaměstnavatelů zůstal meziměsíčně stejný, meziročně však klesl (o 4). Počet zaměstnanců se meziměsíčně i meziročně zvýšil (o 374, resp. o 153).

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články