Životní pojistka aneb jak se dobře pojistit? I

07.10. 2013 • Tipy a rady

Životní pojištění by měl mít asi každý člověk. V dnešní době je na trhu velké množství nabídek životního pojištění, proto je dobré se mít na pozoru, jelikož ne každý vaše životní pojistka může být pro vás výhodná. Mnoho lidí se snaží zajistit svou rodinu, kdyby se s ním náhodou něco stalo, kdyby se stal úraz, který by znemožil dotyčnému schopnost pracovat, je zde možnost vyplacení určitého finančního odškodnění, v případě smrti také člověk, na kterého je pojistka psána, dostane finance vyplacené. Mnoho lidí tak prostě uzavírá životní pojistku s tím, že mu usnadní řešení případných nepříjemných či nepříznivých situací. Ovšem špatně uzavřené životní pojištění, zejména takové, kdy je životní pojištění sjednané špatně a, nebo nedostatečná pojistná částka,  může být k ničemu a vy tak budete muset řešit další nepříjemnou situaci.

Životní pojištění je variabilní a nabízí více možností k využití. Výzkumy také ukazují to, že lidé se neorientují v záplavě produktů a nechápou jejich záklandí principy. Kvůli takovým chybám tak lidé uzavírají nevýhodné a špatné životní pojistky a problém je na světě. Je určitě dobré nechat si poslat či udělat nabídky od více pojišťoven. Zjistíte tak, která je pro vás ta nejvýhodnější a které se naopak vyhnout, a to velkým obloukem.

Před tím, než životí pojištění uzavřete, si to musíte promyslet, co od životního pojištění vlastně očekáváte, jaká pojistná částka je pro vás optimální a jakou částku měsíčně za pojistné jste ochotni a také schopni platit. Důležité je si uvědomit to, zda chceme, aby životní pojištění krylo jen rizika, či chceme, aby pojištění bylo spojeno také se spořením. Nabídky pojišťoven dnes nabízejí dva základní druhy životního pojištění. A to pojištění riziková a pojištění kombinovaná. Jaký je mezi těmi dvěma rozdíl?

Riziková životní pojištění kryjí základní riziko smrti. Veškeré zaplacené pojistné tak jde na krytí rizik. Není zde obsažena spořící složka, tudíž se peníze nespoří. Rizikové životní pojištění je komcipováno tak, aby dokázalo klientovi poskytnout zabezpečení jeho rodiny v případě klientovy smrti tak, aby byli schopni vyrovnat jeho závazky jako například úvěry a hypotéky.

Kombinovaná životní pojištění obsahují vedle složky, které složí pro krytí vašich rizik také i spořící složku. Tato spořící složka tak umožňuje zhodnocení vložených finančních prostředků. Tyto produkty můžeme dále rozdělit na dvě základní kategorie. A to kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění.

  • Kapitálové životní pojištění se může také v nabídkách pojišťoven objevovat jako důchodové, univerzální pojištění a pojištění ve prospěch dítěte. Zahrnuje tak v sobě pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, popřípadě si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Při úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Když se klient dožívá konce pojistné smlouvy je mu vyplacená sjednaná částka na dožití včetně případných podílech na výnosech. Kapitálové životní pojištění je zejména pro ty klienty, kteří chtějí mít kromě pojistné ochrany rizik také zajištěnou i garantovanou čátku na dožití.
  • Investiční životní pojištění je pojištění pro případ smrti kombinováno také s možností investování části pojistného do podílových fondů. Tím pádem toto životní pojištění umožňuje větší a vyšší variabilitu ve spořící složce a zhodnocení financí je závislé na vás, na vámi zvolené strategii. Nebývá však garantováno. Tedy kdykoliv je možné změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Také rozložení finančních prostředků mezi vybrané podílové fondy lze v průběhu doby, kdy trvá pojištění, měnit. V případě, že klient zemře, je vyplacená pojistná částka pro případ smrti, nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě je možnost vyplacení obojího. Pokud klient dožije konec pojistné smlouvy je vždy vyplacena aktuální odnota individuálního účtu.

Jsou také další rizika, která si můžete v rámci životního pojištění připojistit. Vedle rizika smrti existují také další rizika, která mohou lidem komplikovat život. Některá se dají také připojistit. To jsou například pojištění úrazu a trvalé následky úrazu, závažné onemocnění, invalidita, denní dávky při pracovní neschopnosti, nebo také denní dávky pro případ hospitalizace.

  • Pojištění úrazu zahrnuje dobu nezbytnou k léčení úrazu, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu.
  • Pojištění pro případ závažných onemocnění, mezi nejčastější závažná onemocnění patří například srdeční infarkt, mozkové příhody, rakovina, transplantace důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně, oslepnutí, ztráta sluchu a podobné závažné onemocnění.
  • Pojištění pro případ invalidity. Pokud pojištěný klient má dostávat invalidní důchod a ten mu je přiznán je sproštěn od platby pojistného. Zachovány jsou všechny podmínky a nároky vyplývající z pojištění. Pokud je sjednána i výše invalidního důchodu, nebo jednorázové plnění, začíná se ihned s jeho výplatou.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články