Nové úpravy v soukromém právu

04.10. 2013 • Tipy a rady

Každou chvíli přicházejí různé úpravy v zákonech, a proto je trochu těžší se v nich orientovat. Od ledna 2014 přinese nová úprava soukromého práva celou řadu změn též v oblasti smluvního práva. Jednou z velice zajímavých novinek je i to, že už budou nadále platit i ty smlouvy, ve kterých se objeví drobné chybičky. Nová legislativa dává pryč dosavadní duplicitu úpravy závazkových vztahů a nahrazuje stávající občanský a obchodní zákoník. Tyto úpravy dříve fungovaly vedle sebe, což umožňovala např. dvě rozdílné úpravy smlouvy o dílo či kupní smlouvy. Teď konečně kodex zavádí jednotnou úpravu smluv, což je z hlediska praxe nesmírně vítané.

Nyní budou mít strany trochu větší volnost při uzavírání smluv a též více možností, jak si svoje vzájemné vztahy upravit. Oproti dřívější úpravě se preferuje nové právo tzv. relativní neplatnosti před neplatností absolutní. Doteď se mohla smlouva stát neplatnou pouze z důvodu přítomnosti minimálních formálních chyb. Díky nové úpravě způsobí taková chyba pouze neplatnost relativní, proti které se bude nutné odvolat, jinak zůstane smlouva i nadále v platnosti. Absolutní neplatnost se tedy již bude vztahovat pouze na případy, kdy se právní jednání jasně příčí proti dobrým mravům, narušuje veřejný pořádek nebo rovnou odporuje zákonu. Již by se tedy nemělo stát, že se smlouva stane neplatnou kvůli drobnostem. V dřívější úpravě bylo za chybu považováno, když se při pronajímání pozemku určil nepřesně, či pokud se nepřipojil plánek. Nový občanský zákoník umožní takovou situaci dodatečně vyřešit a ani se nemusí jednat o dodatek ke smlouvě. Bohatě totiž postačí, když bude úkon mezi stranami vyjasněn. Dobrý pozor si ovšem musí lidé dát při uzavírání smlouvy o dílo. Tento typ se týká zhotovení nějaké věci, opravy či úpravy věci. Může se tedy jednat o stavbu nového domu, výrobu nábytku na míru či opravu auta. Spotřebitelé si nyní budou vyloženě muset sjednat záruční dobu, protože ta už nebude součástí smlouvy o dílo. V novém občanském zákoníku zůstane pouze právo na oznámení skrytých vad vzniklých v době předání stavby nebo výrobku. Dle dřívějšího občanského zákoníku platilo, že ve vztazích spotřebitel versus podnikatel byly stanoveny určité základní lhůty, které se v některých případech ještě modifikovaly speciálními předpisy.

Nebezpečná situace může nastat také pro lidi, kteří si zvykli nakupovat věci v bazarech, kde se velice často můžeme setkat s prodejem ukradených předmětů. Nová úprava bude mnohem výhodnější pro okradeného člověka, který se domáhá vrácení svého předmětu. Pokud si někdo i nevědomky zakoupí kradenou věc a skutečný vlastník dokáže její odcizení nebo ztrátu do tří let od okamžiku, kdy k zcizení nebo ztrátě došlo, kupec onu věc musí navrátit původnímu majiteli. Nový občanský zákoník také zavádí pravidla smlouvy, kdy je její obsah do určité míry určen jednou ze stran, aniž by druhá, slabší strana, měla reálnou šanci obsahu smlouvy nějak ovlivnit. Jedná se třeba o smlouvy s pojišťovnou či bankou. Nově budou neplatné třeba doložky, které se dají přečíst jen za zvýšených obtíží, nebo které jsou pro některé lidi nesrozumitelné, pokud působí slabší straně újmu nebo pokud druhá strana nedokáže, že byl slabší straně význam zmíněné doložky dostatečně vysvětlen. Neplatná bude také doložka, která se pro druhou stranu jeví jako obzvláště nevýhodná, aniž by pro to existovalo nějaké rozumné odůvodnění.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články