Rychlé půjčky pro nezaměstnané

24.10. 2014 • Půjčky a hypotéky

Úvěry (půjčky) pro osoby bez práce jsou výtvory, které v oblasti bankovnictví najdete jen těžko. Zákazník bez zaměstnání je pro banku či větší kapitálovou společnost velikou hrozbou – zanedbatelná/nulová mzda  - bez garance schopnosti splácet ve stanovenou dobu svou půjčku. Proto úvěry tohoto druhu spadají k otázkám nebankovních finančních společností.

Bezúčelové půjčky pro nezaměstnané

Půjčka pro osoby bez práce je bezúčelová – zákazník nemusí předkládat, na co chce půjčené finance použít. Firma po něm ani nevyžaduje výpis z bankovního soupisu a osvědčení s potvrzením mzdy. Uchazeč o tento typ půjčky musí být zletilá osoba a převážně mladší 65 let. Ovšemže jsou také instituce, kde není horní věk zákazníka k placení půjčky nijak limitován, ale v takové situaci je úvěr většinou závislý na sjednání pojištění na život. Jednou z povinností je, že zákazník vyššího věku než 60 let, dokládá mimořádný stav o svém zdraví – riziko nezřízení pojištění – nemožno uzavřít ani půjčku. Absolutní vyhotovení půjčky je tedy závislé na prostém prokázání uchazečova identifikačního průkazu + jiný doklad identity (pas, řidičský průkaz,…). Určité instituce současně realizují kontrolu privátních údajů (trvalé bydliště – jeho úprava).

Půjčka pro lidi bez práce? Počítejte s limitem 40 000

Nejvyšší možná výše úvěrové částky se obvykle pohybuje zhruba 40 000 Kč  (bez povinnosti garance). U značných úvěrových obnosů (jsou-li firmou poskytovány) je požadována garance imobilie (nemovitost) či jiným hodnotným jměním (vůz, domácí spotřebiče aj.). Převážně to znamená, že je tento druh produktů, vzhledem k citelné riskantnosti zákazníků pro firmy, vyvažován notným tarifem za úroky. Ovšem je velmi obtížné se před sepsáním smlouvy dozvědět konkrétní výši úrokové sazby (majorita firem určuje výši úroků dle osobitých nároků zákazníka. Nepochybně je dobré být nachystán na prudce vysoký úrok, než jaké se vám dostane u úvěrů s prokázáním výše platu, ba i u produktů bank. Relativně každodenně lze narazit na to, že zákazník překročí výši vypůjčené peněžní částky ve výsledném součtu o  50 % - 100 % její původní výše.

Splatnost půjčky - dny až půl roku

Obdobně jako výše sazby za úroky i doba splatnost je určena klient od klienta. Nejkratší interval se nachází v rozmezí 1 měsíc a nejdelší doba může být přibližně 6 let. Osobitě se stanovuje i výše splátky za týden nebo měsíc. V majoritě případů následně platí, že vyšší je vypůjčený obnos a čím delší je časový interval ke splacení, tím větší je sazba za úroky.

Pozor na pokuty při včasném neplacení splátek

Bezmála všechny instituce požadují nezbytně konkrétní realizaci dojednaného splátkového kalendária. Pokud zákazník neuhradí částku v určený termín, je mu udělena pokuta a může být vystaven jiným komplikacím. Navzdory tomu, že je úrok neměnný, může nastat stav, kdy následkem opožděného zaplacení se ocitnete až na mnohonásobku své počáteční hodnoty.

Pozor na lichváře, skryté poplatky a nejrůznější podvody

Některé z firem dobře vědí, jak je peněžní situace zákazníků neúnosná a mají tendenci z toho profitovat. V takovém případě jde téměř o lichvaření, proto je zásadní, aby si případný uchazeč nejdříve důsledně prozkoumal smlouvu dříve, než ji stvrdí svým podpisem. Nejvhodnější verzí je předložit ji k revizi samostatnému specialistovi na finance. Tento proces bude uchazeče stát další peníze, ovšem stále je to kvalitnější, než poté plakat nad ziskem a lstivostí smlouvy. Zásadní je soustředit svou pozornost převážně na podobu úrokové sazby  – je určen ve smlouvě jako týdenní, měsíční či roční. Další částí přezkoumání je čas splácení – rozvrh a výše splátek. Je potřeba zrevidovat a být si vědom výše ostatních poplatků, které spadají k uzavření smlouvy (př. Odhad jmění v případě ručení, platba za sjednání konta aj.). Následuje podrobné obeznámení s potenciálním trestem při zpoždění splátky a také s taxou za brzké jednorázové zaplacení sumy, kterou dlužíte (je-li to vůbec součástí smlouvy).

Pojďme si tedy vše sumarizovat. Úvěry pro osoby bez práce disponují větším množstvím negativ, než pozitiv. Jakmile se uchazeč dostane do postavení, kdy není schopen jiného východiska, měl by si pečlivě promyslet, jak velkou částku skutečně vyžaduje a s jakým tempem je zdatný ji splácet. Nezaměnitelnou skutečností setrvává, že pokud nemá zákazník regulérní měsíční mzdu, racionálně nemá z čeho půjčku platit. Již před podepsáním dohody tedy vyplývá hrozba, že zákazník nebude schopen půjčku uhradit a v katastrofálních záležitostech tedy může nastat i exekuce jmění.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články