Co je to povinné ručení

17.01. 2014 • Pojištění

Máte-li automobil, jistě máte i povinné ručení. Je to pojistný produkt daný zákonem. Víte o něm vše, co potřebujete? Je to důležité nejen pro splnění zákonné povinnosti, ale i pro vybrání optimálního produktu pro vás.

Povinné ručení

Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) je základním pojištěním auta. Jedná se o pojistnou ochranu zdraví a majetku třetích osob.

Pojistné plnění nastává, pokud je pojištěným automobilem způsobená dopravní nehoda. Chrání tak motoristy před finančními dopady, které by mu hrozily, kdyby ze svého musel platit škody na zdraví či majetku účastníkům nehody.

Povinné ručení nepokrývá škody způsobené na vlastním vozidle. Chcete-li být chráněni i před těmito škodami, musíte mít sjednané havarijní pojištění.

Připojištění k povinnému ručení

K základnímu povinnému ručení si můžete sjednat i mnohá doplňková připojištění. Těmi nejčastějšími jsou pojištění skel, pojištění proti živlům, úrazové pojištění, nájem náhradního vozidla po dobu opravy vašeho vozidla atd. V různém rozsahu si můžete sjednat i asistenční služby, které za vás vyřeší nebo vám alespoň pomohou řešit mnohé svízelné situace, které vás na silnici mohou potkat.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení

Povinné ručení poskytuje mnoho pojišťoven a samozřejmě každá je jinak výhodná. Liší se nejen cenou, ale i tím, co ji ovlivňuje. Dříve byla při stanovení ceny brána v potaz jen kubatura vozidla. Dnes ji ovlivňují i další parametry. Obecně je rozdělujeme do dvou skupin:

parametry týkající se vozidla: Patří sem především druh vozidla, objem válců, výkon motoru, hmotnost auta, jeho stáří, ale i to, jestli ho používáte pro soukromé či pracovní účely. Cenu ovlivňuje i výše pojistných limitů.

parametry týkající se pojistníka: Některé pojišťovny berou v potaz věk a bydliště pojistníka. 

Nejvíce znevýhodněni jsou mladí řidiči z velkých měst. Dále cenu ovlivňuje počet měsíců bez nehod a frekvence placení. Ušetříte, budete-li povinné ručení platit jednou ročně.

Důležité je hledat pojišťovnu, jejíž kritéria ceny povinného ručení vám budou nejvíce nahrávat. Orientačně si můžete porovnat jednotlivé nabídky pojišťoven pomocí online kalkulaček. Najdete je na mnohých internetových stránkách. Pro objektivní zhodnocení je důležité, aby porovnávaly nabídku všech pojišťoven.

Co je to zelená karta

Dokladem o zaplacení povinného ručení je zelená karta, která neplatí jen u nás, ale i v zahraničí. Bude vám platit v mnohých zemích Evropy. Všechny země, kde je akceptovaná, jsou vyznačené přímo na zelené kartě. Mějte tento doklad vždy při sobě - u nás i v zahraničí. Při zahraničních cestách je nutné mít i duplikát. Kdybyste v cizí zemi havarovali, policie si ho nechává.

Výluky z povinného ručení

Výluky z povinného ručení znamenají, že i přes uzavřené povinné ručení vám nebude v případě, že způsobíte škody třetí osobě, vyplacená pojistka.

Abyste tomu předešli, přečtěte si pečlivě podmínky před podpisem smlouvu a vyvarujte se situacím, které by vám znemožnily pojistné plnění.

Pojistné plnění se nevztahuje na škody, které pojistník způsobí sobě či svým blízkým ve společné domácnosti. Dále vám škoda nebude uhrazená, prokáže-li se úmysl, požití alkoholu či drog, řízení bez řidičského průkazu atd. Konkrétní výluky si určuje pojišťovna.

Shrnutí výhod povinného ručení

Povinné ručení je dané zákonem, což má své opodstatnění. Přináší vám řadu výhod, především vás chrání v případě způsobené škody. Umožňuje vám také doplnit si ho různým doplňkovým připojištěním a oceníte i evropskou platnost a možnost slev, především těch za jízdu bez nehod.

Co byste ještě měli vědět o povinném ručení

O povinném ručení by se toho dalo napsat hodně, pojďme se ještě alespoň ve stručnosti zmínit o tématech, které by vás měli v rámci pojištění vozidel zajímat:

limity plnění: Jde o částku, do které pojišťovna pokryje škody, které způsobíte jiným účastníkům dopravní nehody. Minimální limit je dán zákonem a je 35 milionů korun na škodu na majetku a 35 milionů na škodu na zdraví či na životě. Některé pojišťovny nabízí i větší limity plnění, nejčastěji jde o 50 či 100 milionů korun. Pojistný limit byste měli dobře zvážit. Pokud ho škody přesáhnou, budete zbytek muset zaplatit ze svého. Čím větší si stanovíte pojistné limity, tím více zaplatíte na pojištění.

bonusy: Všechny pojišťovny odměňují řidiče bez nehod. Díky tomu můžete získat zajímavou slevu. Některé pojišťovny poskytují slevy i dalším členům rodiny. Pokud nejezdíte bezpečně a máte nehody, tak vás pojišťovna naopak znevýhodní malusy.

pokuty: Pokud provozujete vozidla na pozemní komunikaci bez povinného ručení, hrozí vám vysoká pokuta a další postihy v případě, že se dopustíte dopravní nehody.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články