Zvyšování cen povinného ručení

17.10. 2013 • Pojištění

Pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vžil častěji používaný pojem povinné ručení. Povinné ručení poskytuje ochranu při ztrátách vzniklých kvůli dopravní nehodě. Majitel musí povinné ručení uzavřít dle zákona číslo 168/1999 Sbírky, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z pojištění se v případě pojistné události hradí škody na majetku a zdraví, které způsobí pojištěný jinému člověku při provozování vozidla. Jedná se tedy o pojištění odpovědnosti. V nedávné minulosti bylo trendem snižování cen povinného ručení. To ovšem zůstane minulostí, protože většina pojišťoven se začala přizpůsobovat změnám, které povedou k většímu podražení v roce 2014. Dle vyjádření pojišťoven můžeme čekat podražení povinného ručení zhruba o deset až dvacet procent.

A co je vlastně hlavním důvodem pro navyšování ceny povinného ručení? Jedná se o legislativní změny, které jsou obsaženy v novém občanském zákoníku a také o novou povinnost pojišťoven odvádět tři procenta pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škody. Prostředky z Fondu zábrany škody se posléze budou rozdělovat mezi požárníky, záchranáře a další subjekty. A ještě od září 2013 hradí pojišťovny požárníkům paušální sumu ve výši 5 600 korun za každou započatou hodinu při zásahu u dopravní nehody. Asi nejzásadněji ceny pojistek ovlivní nový občanský zákoník, jenž v sobě nese hlavně vyšší náhrady škod pro poškozené zákazníky. Nejvýrazněji se změny ukážou u náhrady újmy na zdraví, kde se bude odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění posuzovat mnohem individuálněji a ne striktně podle vyhlášky. Výsledným efektem bude mnohem vyšší výplata bolestného než doposud. Podobná právní úprava platí ve většině evropských států již delší dobu. Očekává se, že průměrná škoda na zdraví vzroste přibližně o čtvrtinu, což bude mít za následek, že poměrně výrazně porostou náklady spojené s povinným ručením, a to přibližně o tři miliardy korun v celkovém součtu, což představuje nárůst asi dvacet procent. Vždy bude záležet na konkrétní pojišťovně, jak se tento nárůst nákladů promítne do cen, ale bez významné úpravy pojistného se tyto změny jistě neobejdou. Pojišťovny začnou navíc více rozlišovat jednotlivé motoristy.

Zdražování povinného ručení se dotkne hlavně těch motoristů, kteří nejezdí dostatečně opatrně a relativně často způsobují havárie. U nich bude zvýšení pojistného mnohem větší než u bezproblémových řidičů. Už v roce 2013 se ovšem začaly objevovat první rozdíly mezi lepšími a horšími řidiči, protože zatímco kvalitním řidičům se v letošním roce sazby povinného ručení zvedly v průměru pouze asi o tři procenta, u těch horších řidičů se jednalo o zdražení citelněji se dotýkající jejich peněženky. Do budoucna se navíc rozdíly ve výšce pojistného mezi špatnými a kvalitními řidiči ještě více prohloubí, což je ve výsledku jedině dobře, že existuje pravidlo, které odlišuje lidi jezdící bez nehod a lidi, kteří se o bezpečný silniční provoz příliš nestarají. A ono cenové zvýhodňování nedisciplinovaných motoristů je trend, který bude řidiče v rámci povinného ručení provázet i v dalších letech, přičemž poskytovatelé povinného ručení tvrdí, že ani jinou možnost v podstatě nemají. Řidiči bez nehod se navíc mohou těšit určitě i na nějaké lákavé benefity.

Zdražení povinného ručení ovšem může být také ideálním impulsem pro přehodnocení aktuální nabídky a ke změně pojišťovny. Rozhodujícím kritériem pro změnu určitě bude cena povinného ručení, ale také rozsah nadstandardních připojištění, které se do pojistky zahrnují. Určitě není na škodu využít různých internetových porovnávačů cen, kde si zájemce o povinné ručení vyplní všechny potřebné údaje a z databáze se mu ukáže, co mu může která pojišťovna nabídnout. Se zjištěnými informacemi se vyplatí obrátit na pojišťovacího zprostředkovatele, který by měl dokázat nabídnou ještě o něco lepší cenu nebo více připojištění. Právě  nadstandardní podmínky hrají při výběru toho pravého povinného ručení důležitou roli a pojišťovny si to ve většině případů moc dobře uvědomují. V nabídkách pojišťoven se tedy můžete setkat s krytím střetu se zvěří, pojištěním skel, úrazovým pojištěním řidiče a přepravovaných osob, fixací ceny, asistenčními službami nebo třeba se zapůjčením náhradního vozidla. Pojišťovna se dá ovšem klasicky změnit jenom jednou do roka. Povinné ručení se většinou sjednává na dobu neurčitou a automaticky se prodlužuje dále, dokud ho jedna ze smluvních stran nevypoví. Pro řádné ukončení pojistné smlouvy musí pojišťovna výpověď obdržet minimálně šest týdnů před jejím výročím. Výpověď se tedy dá také podat kdykoliv během pojistného roku a smlouva bude pokaždé ukončena až k datu konce pojistného období. V případě zdražení povinného ručení si ovšem klient pojišťovny může prosadit změnu, protože zákon pojišťovnám ukládá povinnost informovat klienty o jakékoliv změně pojistného na další pojistné období. Musí se to stihnout alespoň dva měsíce před ukončením daného pojistného období a v okamžiku, kdy pojišťovna povinné ručení zdraží, se dá smlouva ukončit. Smlouva následně zanikne ke konci pojistného období. Poté už nic nebrání sjednání nového povinného ručení u jiné pojišťovny za lepších podmínek. Většina pojišťoven také nabízí možnost sjednání levnějšího povinného ručení přes internet.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články