Jak vysoké výživné se platí

18.10. 2013 • Tipy a rady

Rozvod není rozhodně žádnou příjemnou záležitostí, zvláště pokud jsou ve hře i děti. Ve většině případů jsou svěřeny matce do péče, pakliže o ně stojí a střídavou péči neuznává. Na druhém, bývalém partnerovi, v tomto případě otci dětí, je aby na své potomky platil výživné. To není pevně stanoveno obecně, ale o jeho výši rozhodne příslušný soud. Dokonce i v průběhu vyplácení výživného, se může tato částka, v závislosti na základě potřeb dětí v součinnosti s příjmem rodičů měnit.

Co je to výživné

Aby měly děti zajištěn stejný životná standart jako rodiče, vyplácí se jim výživné. Tedy konkrétně ne jim, výživné je adresováno jejich zákonnému zástupci, obvykle matce, která je po rozvodu dostala do péče, a to až do doby, než děti dosáhnou plnoletosti. Pak je výživné odesíláno přímo jim, obvykle do doby, dokud nedostudují. V praxi se výživné dá popsat jako postarání se o své děti tak, aby žili ve srovnatelných podmínkách a ne, aby otec byl milionář s luxusní vilou a několika vozy, a děti neměli co jíst.

Výše výživného

Kvůli tomu není také výživné pevně stanoveno a jeho výši musí určit až soud. Závisí vždy na příjmech rodičů, respektive rodiče, kterému nebylo dítě svěřeno do péče. Tento rodič je povinen doložit k soudu veškeré dokumenty o svých příjmech, na základě čehož soud o výši výživného rozhodne. Rozhodující jsou však i jiné faktory a to, pokud má rodič povinnost platit výživné i k dalším osobám, jako například dětem z předchozího partnerství, nemohoucím rodičům aj. taková skutečnost může výší výživného snížit. Dále se přihlíží k potřebám dítěte, tj. škola, koníčky a také zdravotní stav dítěte. Běžně se u nás výživné pohybuje od pět seti korun do pěti tisíc měsíčně, u zámožných to může být mnohem více. Často se také stává, že rodič, který má určenou povinnost výživné platit a podniká, doloží jen určitou část svých příjmů, tedy tu, kterou přiznává. Jednoduše řečeno – vydělává měsíčně do své „kapsy“ statisíce, ale oficiálně má asi deset tisíc. To pak pro druhého rodiče představuje jistý boj, a pokud se takto vydělávající ke své povinnosti vyplácení výživného staví odmítavě, pak nezbude nic jiného, než si najmout dobrého právníka a pokusit se výživné navýšit.

Jak se výživné vyplácí

Částky, jež jsou stanoveny, se nejčastěji vyplácí jednou měsíčně a měli by být určeny na nákup potravin, či jiných, základních potřeb pro dítě. Peníze se také dají ukládat na jisté fondy, střevní spoření apod.

Změna výživného

Jestliže se v průběhu vyplácení dojde ke změně, ať už snížení či zvýšení příjmů toho, kdo výživné vyplácí, anebo prostě a jednoduše se zvýši potřeby dítěte, pak lze požádat o navýšení výživného, což učiní rodič, který má dítě v péči. A naopak pokud tedy rodiči klesnou příjmy a není schopen vysoké výživné platit, může on požádat o snížení částky výživného.

Nejen výživné

Jestliže rodič vyplácí výživné, neznamená, že tím pro něj veškerá starost odpadá a dítěti nemusí a dokonce ani nemůže poskytnout nic jiného. To v žádném případě. Může ho neomezeně podporovat ve sportu a zakoupit mu novou hokejovou výstroj, nebo knihy, zaplatit poznávací zájezd. To vše a samozřejmě i jiné dárky se do výživného nezapočítávají, takže se nemůže rodič ohradit tím, že pokud ho nový počítač pro dítě stál dvacet tisíc, nebude po dobu deseti měsíců výživné v hodnotě dva tisíce měsíčně vyplácet.

Nic se nevrací

Výživné se také nevrací a naopak se může doplácet zpětně. Vždy se přihlíží k potřebám a ku prospěchu dítěte. Tak například začne hrát hokej. Jeho potřeby se navýší na základě dopravy na tréninky, hokejové výstroje a mnoho dalších. Rodič, jež má dítě v péči, požádá o navýšení výživného s tím, že zvýšené nároky trvají od měsíce října, a vše je přezkoumáno a soudem oklepnuto od prosince. Takže i za říjen a listopad musí rodič, s povinností vyplácení výživného, částku doplatit.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články