Finanční potíže seniorů

21.10. 2013 • Zajímavosti

V poslední době narůstá počet starších lidí, kteří mají obavu z exekučního řízení. Za dobu posledních deseti roků se počet důchodců zatížených exekucí zvedl přibližně čtyřikrát. Na konci roku 2013 může počet nebezpečně zadlužených seniorů stoupnout až někam ke stu tisícům. 

Příčiny finančních problémů u důchodců

Za rostoucí zadluženost lidí v důchodovém věku a jejich neschopností dlužné částky splácet často můžeme hledat poměrně kritizované předváděcí akce, nebo třeba i snahu pomoci blízkým příbuzným, kteří jejich pomoci zneužijí. Poměrně problémovou věcí je také finanční negramotnost seniorů. Do finanční tísně mohou důchodce dostat také přehnaně vysoké účty za telefonní hovory. Důchodci si také velmi často vezmou na svojí osobu půjčku, jejíž splácení jim může velice rychle přerůst přes hlavu. 

Dalším zásadním problémem důchodců je, že nemají našetřený dostatek financí na klidné stáří. Nízká penze a minimální úspory komplikují životy více než 300 tisícům důchodců. Každý nečekaný výdaj pro ně představuje poměrně velkou komplikaci. Dostatečně finančně zajištěno na důchod je asi jenom zhruba šedesát procent českých seniorů. Část důchodců si dokonce přináší dluhy ještě z doby, kdy byli ekonomicky aktivní. Většinou jde o dlouhodobější úvěry na koupi nebo rekonstrukci bytu nebo na nový automobil. Po odchodu do penze dochází k citelnému propadu příjmů a rozpočet je o to zranitelnější.

Pomalý růst důchodů

Poměrně problémové pro důchodce je to, že se zadluženým jednotlivců citelně snižují jejich skutečné příjmy, kvůli čemuž klesá i jejich schopnost splácet půjčky. Každá vláda důchodcům něco naslibuje, ale plnění slibů už tak aktuální nebývá. Zpřísnění valorizačního schématu penze o něco více znehodnotilo. Pracovně aktivní důchodci nemají od roku 2013 nárok na slevu na dani z příjmů. Počet exekucí na důchodce stoupá také kvůli snižujícím se reálným příjmů a navyšujícím se výdajům seniorů. Senioři častokrát do úplné chudoby nespadnou jenom díky tomu, že kvůli exekučnímu řízení jim není možné sebrat celou výplatu důchodu, protože jim musí zůstat alespoň takzvaná nezabavitelná částka. 

Od ledna roku 2013 musí dlužné osobě zůstat na uspokojování potřeb něco málo přes šest tisíc korun a na každou vyživovanou osobu poté ještě dalších zhruba patnáct set korun. Odborníci doporučují, aby si lidé na důchod šetřili tolik peněz, aby měli k dispozici částku odpovídající přibližně sedmdesáti až osmdesáti procentům příjmů, na něž jsou zvyklí. Díky našetřeným penězům poté nebývá propad životní úrovně až tak zřetelný. Část seniorů ovšem i v dnešní době dovede ušetřit nějaké peníze i ze samotné penze. Jelikož penze nerostou příliš razantně a stoupají spíše ceny základních potřebných věcí, musí si mnoho českých důchodců k penzi ještě přivydělávat. 

Ovšem v rámci evropských zemích patří Česká republika k těm s nižším podílem aktivně činných seniorů. U nás pracuje asi třetina důchodců ve věku mezi šedesátkou a pětašedesátkou. Dluhy seniorů nebývají zanedbatelné a nejvíce zadlužených seniorů na našem území se podle statistických údajů nachází v Moravskoslezském kraji, dále ve středních Čechách. Nejméně zadlužených seniorů statisticky najdeme v Plzeňském kraji.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články