Hypotéka - pojištění schopnosti splácet

11.10. 2013 • Půjčky a hypotéky

V případě, že si vezmeme hypoteční úvěr od některé banky, bychom se měli raději zajistit proti možnosti, že nebudeme moci dodávat splátky. Člověk totiž nikdy neví, co se může v následujícím období stát a s čím se v životě potká. Existují různé situace, kvůli nimž by se dalo klidně přijít o vlastní nemovitost, když nebudeme splácet hypoteční úvěr. Právě proti takovým situacím je vhodné si pořídit pojištění schopnosti splácet. Princip takového pojištění není vlastně v důsledku vůbec složitý. Pojišťovně platíme za to, že v okamžiku, kdy nebudeme schopní dostát svým závazkům, převezme pojišťovna naše povinnosti. Ovšem ve skutečnosti to může vypadat poměrně komplikovaně. Zaplacené pojistné totiž může ve výsledku dosahovat poměrně vysokých částek, které se budou pohybovat i v řádu statisíců. To je případ zvláště u dlouhodobých úvěrů, jakými je právě hypoteční úvěr. Pojišťovny si samozřejmě striktně stanovují, za jakých podmínek budou plnění vůbec poskytovat. Z toho vyplývá, že klidně můžeme dlouhá léta pojišťovně platit, abychom se proti nebezpečí nemožnosti splácet zajistili, nicméně ve chvíli, kdy opravdu dojde k potřebě, zůstaneme na to sami, protože pojišťovna najde nějakou právní kličku, aby nemusela platit.

Obecně se dají pojistit různé produkty a jejich splátky, přičemž se každá pojišťovna trochu odlišuje. Pojistit si tedy konkrétně můžeme splátkový prodej, hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, finanční leasing, spotřebitelský úvěr, osobní bankovní půjčku či revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou. Jak už to tak bývá, bankovní instituce často nabízí ve spolupráci s některou pojišťovnou balíčky, jež v sobě obsahují kombinaci krytí invalidity třetího stupně, pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání a smrt. V rámci zmíněné invalidity si musíme dát pozor na to, že pojištění platí pouze pro daný stupeň. Nejlevnější variantou proto bývá pojištění jen na riziko invalidity a smrti. V případě pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání si pořádně připlatíme, protože ze statistického hlediska se klientů pojišťoven týkají mnohem více, než zmíněné levnější varianty jako invalidita či smrt. Kromě bank se s pojištěním schopnosti splácet můžeme setkat také v případě některých dalších finančních společností, které poskytují spotřebitelské úvěry. Třeba známá firma Home Credit nabízí možnost pořízení jednoho ze dvou balíčků - buď pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu, invalidity třetího stupně následkem úrazu či nemoci a smrti úrazem, nebo pro případ ztráty zaměstnání.

Výše pojistného závisí také na výši úvěru a pojištěném riziku. Samozřejmě se také odlišuje pojišťovnu od pojišťovny. Některé banky je počítají z měsíční splátky, zatímco jiné je berou z celkové výšky úvěru. Klient většinou splácí v měsíčních intervalech a jenom u UniCredit Bank je zaplatí automaticky ihned při podpisu smlouvy a více se o ně nemusí zajímat. Klient může zaplatit přímou úhradou z běžného bankovní účtu, nebo formou navýšení úvěru, takže si může zvolit, která z variant je pro něho zajímavější. Banka si účtuje tři procenta z počáteční výše úvěru v případě úvěru nového, nebo tři procenta z aktuální výše úvěru v případě pojišťování již běžícího úvěru. Komerční banka nabízí u svého spotřebitelského úvěru s názvem Perfektní půjčka možnost si zdarma vzít pojištění proti nesplácení úvěru pro všechny případy, tedy dlouhodobou nemoc, invaliditu, smrt či ztrátu zaměstnání. Raiffeisenbank si za pojistnou variantu Typ A neúčtuje také nic, přičemž se jedná o základní pojištění, které se vztahuje na trvalé následky úrazu a smrti.

Nebezpečí ztráty zaměstnání je v dnešní hektické době stále větší, a proto se celkem hodí pojištění neschopnosti splácet v takovém případě. Pokud o práci skutečně přijdeme, nebo se v důsledku zdravotních obtíží ocitneme v dlouhodobé pracovní neschopnosti, pak za nás většinou pojišťovna zaplatí maximálně dvanáct měsíčních splátek, a to ještě ke všemu jenom v případě, že nezaměstnanost či pracovní neschopnost trvá delší dobu, než určitý počet dnů, které má pojišťovna stanovena v podmínkách smlouvy. Některé pojišťovny nezajistí ani oněch dvanáct měsíců a třeba v případě mBank můžeme očekávat pouze šest měsíců. V okamžení, kdy dlužník opět začíná pracovat nebo pojištěná doba skončí, musí automaticky začít splácet dluh. Pojištěný samozřejmě též musí dokazovat snahu o hledání zaměstnání, protože jinak by nárok na pojistné plnění neměl.

Životu se nevyhýbají ani špatné věci, jakými je invalidita či smrt. V případě invalidity se většinou plní čtyři až osmnáct po sobě následujících splátek, přičemž nejčastěji se jedná o splátek dvanáct. Jen v případě, že nedojde ke zlepšení zdravotního stavu, zaplatí pojišťovna zbytek úvěru, nicméně invalidita musí být v takovém případě označena za trvalou. Kdyby snad klient s uzavřeným pojistným plněním zemřel, pak pojišťovna zaplatí nesplacený zůstatek úvěru ke dni smrti klienta. Zde nezáleží na způsobu úmrtí na rozdíl od životního pojištění. Jednotlivé banky ovšem splacený zůstatek limitují. U Hypoteční banky se dočkáte maximálně pěti miliónů, zatímco Sberbank zaplatí maximálně 1,8 milionu korun.

Rozhodně se nedá očekávat, že uvidíte peníze již chvíli poté, co se nahlásíte na pracovním úřadě. Bankovní instituce totiž mají různě nastavenou dobu, po níž se teprve pojistné začne klientovi vyplácet. Jedná se o takzvanou karenci. Ta má při pracovní neschopnosti a v případě ztráty zaměstnání přibližně šedesát dnů. Pojistné podmínky často navíc obsahují výluku, že pojišťovna nemusí platit peníze v případě událostí na následky nemocí či úrazů, k nimž došlo před začátkem pojištění, nebo byly diagnostikovány před počátkem pojištění. Jestliže tedy máme důkaz o nemoci ještě před uzavřením pojistné smlouvy a nikomu o tom neřekneme, pak tím porušujeme smluvní podmínky a je jasné, že pojišťovna žádné peníze hradit nebude. Další ze záludností pojištění schopnosti splácet je vysoký poplatek za jeho zrušení. V některých bankách tento poplatek nutí ke změně celé hypoteční smlouvy, což v konečném důsledku znamená zaplacení i několika tisíc korun, což už je opravdu velká částka.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články