Seznam nařízených exekucí dlužníků a jak je zjistit

26.03. 2016 • Tipy a rady

Často slýcháváme z nejrůznějších médií, jak některá slavná osobnost byla postihnuta exekucí za své dluhy. Bohužel exekuce se může týkat prakticky každého z nás, kdo nebude splácet své dluhy. Tito dlužníci jsou zapsáni v seznamu nařízených exekucí. Tím se pak snáze vyhledávají. Co se týče již zmiňovaných celebrit, u nich je exekuce většinou jen mediální reklamou. Mnohdy se ani nejedná o skutečnost. U běžných lidí tomu tak není. A skutečnost může být ještě mnohem horší, než si někteří myslí. Na dlužníka se může navalit najednou hned několik exekucí.

JAK ZJISTIT EXEKUCI

Dozví-li se dlužník o exekuci až v době, kdy je u něj exekutor, je to poměrně pozdě. A většinou se s tím nedá moc dělat. Jakmile je exekutor u dlužníka doma, začíná zabavování movitého majetku. Dlužník se většinou s těmito věcmi již nikdy nesetká. Exekutor může sáhnout i na úspory případně strhávat částku z výplaty. Každý člověk by si teda ve svém zájmu měl hlídat, zda má všechny své dluhy pod kontrolou. Důležité jsou doby splatnosti půjček. Na to je nutné brát zřetel.

INFORMACE O HROZÍCÍ EXEKUCI SE DAJÍ OVĚŘIT HNED NA DVOU MÍSTECH:

Okresní soud – exekuce poměrně úzce souvisí se soudnictvím. Proto je velmi snadné si ověřit na okresním soudu v místě trvalého bydliště, zda proti člověku nebylo vedeno exekuční řízení. Spousta lidí ale ani neví, kde se jejich okresní soud nachází. Což je většinou problém. Příslušný soud je možné vyhledat na internetových stránkách, kde najde člověk i další informace. Je to http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Centrální evidence exekucí – další možností, kde informace získat jsou na internetových stránkách Centrální evidence exekucí – CEE. Tuto stránku je možné najít na adrese http://www.crrcr.cz/. Na těchto stránkách se nachází široké informace o dlužnících. Jako například:

-          Jméno pověřeného soudního exekutora

-          Informace o době, kdy je exekuce zahájena

-          Přesné datum nařízení exekuce

-          O jakou exekuci jde

-          Fáze exekuce (odložená exekuce, zastavená exekuce…)

O výpis ze seznamu je možné zažádat. Centrální evidence exekucí je ale zpoplatněna a za onen výpis si bude muset každý zaplatit 60Kč. Částku je nutné uhradit i v případě, že proti němu není vedeno žádné exekuční řízení. Tato částka ale není konečná. Chce-li žadatel získat jakékoliv informace z CEE je nutné se nejdříve zaregistrovat. Pro úspěšnou registraci je nutné si dobít kredit, jehož minimální hodnota je 240Kč. Tuto částku zaplatíte i v případě, že chcete jen jeden výpis z CEE.

Na náhled výpisu z CEE se můžete podívat na internetových stránkách http://www.ceecr.cz/cenik. Nahlíží-li člověk do registru častěji, ceny klesají. Například v počtu od 10 0001 – 1 000 000 stojí jen 15Kč za jeden výpis.

JAK VLASTNĚ MŮŽE DOJÍT K EXEKUCI

Exekuce se může týkat každého člověka. Mnozí si to nepřipouští, ale do dlužné situace se může člověk dostat poměrně snadno a velmi rychle. Exekuční řízení je nařízeno proti člověku, který včas nezaplatí své dluhy a ani při opakované výzvě není ochoten spolupracovat a dluhy uhradit. Exekuce může být nařízena i proti dlužníkovi, který chce sice své dluhy řešit, ale nemá finance nebo jiné řešení pro věřitele.

Věřitel se může rozhodnout pro exekuční řešení v době, kdy mu nejsou spláceny dluhy, tak jak bylo dohodnuto. Věřitel nejprve bude muset získat exekuční titul. Tímto titulem se nejčastěji rozumí pravomocný platební rozkaz od soudu. Výjimečně to může být i něco jiného. V tomto rozkazu je uvedeno, že je dlužník povinen uhradit stanovenou částku. S exekučním titulem může věřitel oslovit exekutora, který se již postará o vedení exekuce. Exekutor následně podává návrh o prověření k udělení exekuce. Od tohoto okamžiku hovoříme o exekučním řízení. Soud je povinen tento návrh prověřit a to nejvýše do patnácti dnů. Je-li vše podle zákona, soud nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. V tomto nařízení je stanoven exekutor, který bude na vše dohlížet.

JAK POSTUPOVAT PŘI EXEKUCI

Dozví-li se člověk, že na něj byla uvalena exekuce, neměl by otálet, ale začít rychle jednat. Na prvním místě je urychlené kontaktování exekutora. Jméno exekutora je zjistitelné u Okresního soudu nebo v Centrální evidenci exekucí. Dále je možné najít všechna jména exekutorů na internetových stránkách http://ekcr.cz/seznam-exekutoru.

V této fázi exekučního řízení je možné se s exekutorem dohodnout na uhrazení dlužné částky. Samozřejmě pokud má dlužník na to finanční prostředky. V případě že nemá dlužník dostatek financí, je možné u nebankovních společností vyžádat půjčku na exekuci. Záleží již na situaci konkrétního dlužníka, zda mu bude půjčka poskytnuta či nikoli. Není dobré ale zoufat. Pokud půjčku neposkytne jedna společnost, je možné žádat i u jiné společnosti, kde se třeba na člověka usměje štěstí. Půjčky na exekuci jsou poměrně riskantním krokem. Každý by měl zvážit, da se touto půjčkou nedostane do ještě horší situace.

CO MŮŽE EXEKUTOR ZABAVIT

Dlužník má možnost své dluhy splatit. Záleží na dohodě s exekutorem. Pokud ale nemá z čeho, exekutor podnikne náležité kroky. Těmi je zabavená majetku. Exekutor vybírá formu, jakou se bude dále postupovat. Je hned několik možností. Exekutor může sáhnout na úspory dlužníka, obstavit mu bankovní účty. Poté dochází k exekuci platu. Jediné, na co nesmí exekutor sáhnout, je na částku povinného životního minima. Dále je možné přímo zabavit majetek a to jak jen movitý, tak i nemovitý. Exekutor má právo vstoupit do domova dlužníka, aniž by musel být dlužník přítomen. Následně má exekutor právo naúčtovat potřebnou částku za vniknutí do domu dlužníkovi. Tímto se rozumí částka za zámečníka, alespoň ve většině případů.

NAŘÍZENÉ EXEKUCE DLUŽNÍKŮ

Člověk většinou nepočítá s tím, že by se mohl do nějaké dlužné situace dostat. Chce-li se skutečně vyhnout nepříjemnostem, není nic snazšího, než platit včas všechny závazky. Někdy se stane situace, že člověk přecení své možnosti splácet, nabere si větší množství půjček, než je skutečně schopen splácet, a dostane se do situace, kdy již neví, jak z toho ven. V tomto případě není čas na hrdost. Je nutné okamžitě informovat věřitele a snažit se s ním nějak domluvit. K dohodě bohužel nemusí dojít. Na druhé straně se stávají případy, že dlužník o dluhu vůbec neví. Není teda na škodu se jednou za čas podívat na nařízené exekuce dlužníků, kde zájemce najde seznam dlužníků. Odtud je možné zjistit, zda mu hrozí riziko exekuce, či nikoli. 

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články