Úvěry pro začínající podnikatele

09.09. 2014 • Půjčky a hypotéky

Podnikatelské úvěry nalezneme u všemožných bankovních společností a mohou jej získat fyzické i právnické osoby. Zpravidla jsou účelové a slouží k financování podnikatelských záměrů. České banky poskytují podnikatelům spoustu úvěrů tohoto druhu, jež se produkt od produktu odlišuje v mnoha ohledech. Jako první se zde zmíníme o době splatnosti a způsobu ručení. Dále se jedná o účel, pro něhož úvěr potřebujete. Úvěry se vzájemně různí podle předem daných podmínek ve výši úrokových sazeb.

Podmínky pro získání podnikatelského úvěru

Veškeré náležitosti a podmínky, jež musí klient pro úspěšné vyřízení podnikatelského úvěru udělat a splnit, se odlišují dle typu služby a dle požadavků konkrétní banky. Záleží tedy na každé bance, u níž si klient o přidělení úvěru požádá. 

Většinou klient musí splnit podobné podmínky. Žadatel o úvěr musí mít trvalé bydliště na území České republiky, tady též musí stát sídlo firmy. Daná společnost musí mít dokončena alespoň dvě daňová období v oblasti podnikání , nesmí se dostat do likvidace, konkursu ani vyrovnání a její výsledek hospodaření musí být pochopitelně kladný. 

Rovněž se požaduje doložení žadatelovy bezdlužnosti vůči Správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a i Zdravotní pojišťovně.

Půjčka pro podnikatele? Připravte se na složité papírování

K výše uvedeným požadavkům nezbytným pro kladné sjednání žádosti o podnikatelský úvěr se vztahuje poměrně komplikovaná administrativa. Žadatel o podnikatelský úvěr musí mimo žádosti o úvěr odevzdat i další listiny, které dokazují jeho relevantní právo na jeden z podnikatelských úvěrů. Jedná se o doklad potvrzující právní subjektivitu žadatele, a to o úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu o oprávnění k podnikání. 

Dále jsou zapotřebí dokumenty vyjadřující žadatelovu bezdlužnost vůči určeným institucím a jeho plusový výsledek hospodaření. Tady chápeme roční účetní závěrky, daňová přiznání včetně příloh, výroční zprávu a ekonomické výsledky za poslední měsíc a k tomu odpovídající měsíc předešlého roku. Poté se budou velmi hodit listiny s elementárními údaji o firmě, která o udělení úvěru zažádá, potvrzení informací o předmětu financování a doklad podnikatelského záměru. 

K těm úplně posledním společným dokumentům pro téměř všechny typy podnikatelských úvěrů patří prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům vyjma materiálů, které obsahují eventuální navrhované zajištění úvěru.

Rozdělení půjček pro podnikatele

Pestrost služeb pro klienty, kteří podnikají, dokládá hned několik způsobů jejich rozdělování. Podnikatelské úvěry lze rozčlenit z hlediska kritérií, jež definují, proč vlastně jsou poskytnuty (za jakým účelem). Tak předně rozlišujeme úvěry podle příjemce úvěru, dále dle účelovosti úvěru či dle doby splatnosti. Zcela samostatnou skupinku poté vytváří jednotlivé úvěry pro právnické anebo také fyzické subjekty se svými zvláštními požadavky a klady.

Provozní úvěr

Mezi účelové půjčky se dají zařadit úvěry provozní, investiční a podnikatelské kontokorenty. Provozní úvěr slouží k financování krátkodobých provozních potřeb či pohledávek a jen ve výjimečných případech se poskytuje i jako dlouhodobější úvěr, poněvadž se jedná o úvěr terminovaný, se sjednaným plánem využívání a hrazení. Velice často bývá zajištěn nemovitostí anebo směnkou. Všechny náležitosti se vypočítávají individuálně (úroková sazba, výše úvěrové částky, doba splatnosti).

Investiční úvěr

Investiční úvěr se stanovuje na koupi investičního majetku. Maximální možná výše úvěrové sumy se určuje z hlediska schopností klienta a způsobu zajištění úvěru, k tomuto kroku výborně poslouží směnka, ručení třetí osoby anebo nemovitý majetek. Investiční úvěr má dopředu stanovený plán čerpání a splácení.

Kontokorent

K běžnému podnikatelskému účtu banky automaticky nabízí třetí druh účelového úvěru, mluvíme tu o kontokorentním úvěru. Tento kontokorent  slouží jako taková menší finanční rezerva na krátký čas, používá se v případě mimořádných výdajů. Nejvyšší možná výše půjčky se v tomto ohledu určuje na základě ročního obratu klienta a obyčejně se nemusí tento úvěr pojišťovat.

K jiným typům podnikatelských bankovních služeb se řadí i speciální verze, například takový eskontní úvěr zakládající se na odkoupení směnky od klienta. Výše úvěru se rovná výši směnečné hodnoty. Úvěr je splatný ke dni splatnosti směnky, dále má velice nízkou úrokovou sazbu a pojí se s celkem složitou administrativou.

Dodavatelské a odběratelské úvěry

Dodavatelské a odběratelské úvěry probíhají, jak už se samotného názvu úvěrů vyplývá, mezi dodavatelem a odběratelem. Když se odběratel dostane do finanční tísně a nemůže tedy zaplatit požadovanou sumu dodavateli, ten mu vystaví směnku. Hovoříme tedy o dodavatelském úvěru, který bývá zajištěný uvedenou směnkou, přičemž dodavatel může se směnkou dále zacházet a odběratel se stává úplným vlastníkem předmětu koupě. Odběratelské úvěry fungují na bázi uhrazení zálohy ze strany odběratele. Dodavatel se tímto postupem zavazuje k tomu, že předá hotový výrobek, jakmile k tomu dojde, celková pohledávka se poté sníží právě o onu zálohu, čili o odběratelský úvěr.

Lombardní a emisní úvěry

Lombardní a emisní úvěry spadají do skupiny docela složitých produktů. Fungují tak, že se odkoupí emise cenných papírů, či krátkodobé úvěry jsou zaručeny zmíněnými cennými papíry. Banky je sjednávají individuálně, posuzují každého klienta samostatně.

Hypotéka pro podnikatele

Podnikatelská hypotéka představuje speciální účelový úvěr sloužící k financování nemovitostí, jež jsou určeny k podnikání. Oproti jiným hypotékám můžeme spatřovat výhodu v razantně nižší úrokové sazbě. Ta se pohybuje takhle nízko díky silnému zajištění úvěru. Maximální výše úvěrové sumy se v této oblasti orientuje kolem sedmdesáti procent odhadní ceny zajištěné nemovitosti.

GE Money Expres půjčka

Nedávno se na českém trhu objevily relativně nové produkty, jež se chtějí přiblížit osobním potřebám jednotlivých klientů. Mezi jednu takovou službu patří také express půjčka od společnosti GE Money Bank. Značí neúčelový úvěr bez nutnosti ručení. GE Money bank  nabízí tento produkt úplně všem podnikatelům, tedy nejen těm dosavadním klientům, a garantuje zřízení ihned a převod peněz do 24 hodin. Minimální možná půjčka je 40 tisíc a ta maximální bývá pak až půl milionu českých korun. Úvěry a RPSN se stanovují u každého klienta zvlášť.

Téměř veškeré bankovní instituce u nás se také zabývají úvěry, jež jsou souhrnně známy jako nabídky bank. Jde o tři základní služby pro klienta - spolufinancování anebo předfinancování projektu, služby v poradenské činnosti a též pomoc při vypracování nějakého projektu. Odlišnosti mezi nejrůznějšími bankami jsou zejména ve výši poplatků za konkrétní služby a ve výši úrokové sazby. Poplatky se klasicky odvíjejí od individuálních parametrů klientova úvěru.

Klient by si sám měl s ohledem na velikost, podmínky a prostředky společnosti firmy stanovit, jaký úvěr, a především u jaké bankovní instituce by o něj měl zažádat.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články