Evropské dotace pro podnikatele

17.02. 2014 • Tipy a rady

Evropská unie se snaží podporovat různé činnosti a podnikání mezi ně rozhodně patří. O tom se můžeme přesvědčit, když se začneme zajímat o evropské dotace pro podnikatele. Máte-li zájem o podnikatelskou činnost, ale nemáte dostatek financí, možná právě vám by se hodily dotace z Evropské unie. Zájem podnikatelů o finanční dotace se postupně zvyšuje, nicméně pravidla pro tvorbu žádostí jsou poměrně komplikovaná, takže celkem komplikují fungování menších firem či samostatných podnikatelů.

Jak získat dotaci na podnikání 

Pokud se však složitým papírováním prohrabete, získáte za odměnu celkem slušnou dotaci, která může podnikání nakopnout tím správným směrem. Finanční zdroje chybí téměř pokaždé, a proto představují dotace z Evropské unie celkem vítané zpestření. Základem je mít dobrý podnikatelský záměr a chybět nemůže ani trochu toho pověstného štěstí.

Existuje celá řada internetových stránek, kde se o aktuálně probíhajících programech Evropské unie na podporu podnikatelů můžete dozvědět. Vždycky si dopředu musíte precizně nastudovat, jestli byste měli na případnou finanční injekci z Evropské unie vůbec nárok a posléze když zvážíte všechny aspekty se můžete dát do vypracovávání žádosti o dotaci. 

Evropská unie nastolila politiku hospodářské a sociální soudržnosti, s jejíž pomocí se snaží zajistit, aby se jednotlivé regiony, kde rozvoj zaostává za evropským průměrem, dostaly na stejnou úroveň, což je naplňováno díky dvěma fondům. Jedná se o Strukturální fondy a Fond soudržnosti. V rámci každého z fondů se rozdělují peníze, ale vždy na jiné účely. Evropské strukturální fondy se dělí na Evropský sociální fond, kde jsou podporovány neinvestiční projekty, mezi které se dají zařadit speciální programy pro etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením či rekvalifikace nezaměstnaných. Další částí evropských strukturálních fondů je Evropský fond pro regionální rozvoj, která podporuje hlavně investiční projekty, jakými je odstraňování ekologických zátěží, rozvoj cestovního ruchu, výstavba silnic a železnic, výsadba zeleně a podobné projekty. Fond soudržnosti se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států a ne regionů.

Chyby v žádostech o dotaci

Pokusíme si shrnout několik základních chyb, které se v žádostech o dotaci od Evropské unie poměrně často objevují, takže se jich můžete vyvarovat. Rozhodně si musíte dávat pozor na rozpočet projektu, který nesmíte nadhodnotit ani podhodnotit. Popis projektu by měl být dostatečně konkrétní a v souladu s vyhlášeným programem. Často se objevují i formální chyby u příloh či jejich úplná absence. Pokud nebude dostatečným způsobem doložena potřebnost projektu, nemusí být schválena dotace. Důkladně popište zvolenou technologii či udržitelnost projektu. Měly by být dostatečně popsány kompetence jednotlivých členů realizačního týmu. Stanovte jasný harmonogram celého projektu i jeho záměr. 

Dávejte si pozor i na to, aby souhlasily jednotlivé údaje v rámci žádosti. Dodejte kvalitní marketingovou studii. Musíte také dodat dostatečné ekonomické analýzy projektu s dostatečnými komentáři vypočtených výsledků a tabulek. Každopádně musí projekt obsahovat podložená fakta, statistické údaje či parametry. Ze statistického pohledu tvoří nejčastější důvod pro zamítnutí žádosti o dotaci nekvalitní a nedostatečný projektový záměr, takže na to si dávejte skutečně dobrý pozor. Navíc každý záměr musí být realizovatelný i bez evropských dotací, protože jinak by nemělo smysl uměle vytvářet projekt jenom proto, aby žadatel vytáhnul nějaké finance z Evropské unie. Nesmíte zapomenout také na příslušný podpis v kolonce formuláře a předložení prosté kopie namísto kopie ověřené.

Úspěšné fungování dotace

Pokud by podnikatel nedokázal splnit dané podmínky, za nichž je grant schvalován, může očekávat, že o dotace přijde a navíc bude muset zaplatit ještě tučné penále. Pokud existují dva podobné typy grantových programů, pak je výhodné se rozhodnout pro ten, kde se o dotaci uchází menší počet žadatelů. To by se žadatel teoreticky měl dozvědět od příslušných státních úředníků. Velice důležité pro úspěch je, aby si podnikatel ve svojí společnosti vyčlenil jednoho člověka, který se mu o žádost bude starat a připravovat ji ve spolupráci s úředníky či s poradenskou firmou. 

Manažer projektu by měl být jasnou zárukou kvalitní komunikace a pojistkou, že pohlídá veškeré náležitosti spojené se žádostí o dotaci z Evropské unie. Jakmile už něco odevzdáte, neměli byste to měnit, protože kvůli tomu může dojít k nějaké nesrovnalosti v jednotlivé části žádosti. Podanou žádost o dotaci berte jako závazek, protože podáním samotné žádosti už se zavazujete, že projekt a jeho parametry splníte. U některých dotačních programů existuje nařízení, že se nesmí začít s realizací projektu dříve, než bude dotace oficiálně schválena. Většinou se v takové situaci neuhradí náklady, které podnikatel musel zaplatit ještě před přidělením grantu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články