Jaké existují druhy dluhopisů?

24.10. 2013 • Půjčky a hypotéky

Přemýšlíte o tom, že byste obchodovali s dluhopisy, ať už sami či prostřednictvím finančního poradce? V tom případě byste o nich měli něco vědět. My se nyní seznámíme s jednotlivými druhy dluhopisů.

Druhy dluhopisů

Rozlišujeme různé druhy dluhopisů. Přibližme si alespoň ty nejčastější.

Státní dluhopisy

Vydavatelem státních dluhopisů je stát. U nás je vydává Ministerstvo financí ČR. Jsou zajištěné Českou národní bankou, která se stará i o vyplácení úroků. Výhodou státních dluhopisů je jejich nízká míra rizika. Stát tyto dluhopisy používá k financování nákladných investičních projektů či k umoření státního dluhu.
Státní dluhopisy mají garantovaný výnos a garanci splacení dlužné částky. Navíc lze investované peníze získat zpět díky možnosti předčasného splacení, samozřejmě bez penalizace.

Komunální dluhopisy

Komunální dluhopisy vydávají územně samosprávné celky. V ČR je možné tyto dluhopisy vydávat pouze se souhlasem ministerstva financí. Finance získané z dluhopisů používají obce zpravidla na zdokonalení infrastruktury.

Zaměstnanecké dluhopisy

Některé firmy vydávají dluhopisy pro své vlastní zaměstnance – zaměstnanecké dluhopisy. Pokud je pracovní poměr rozvázán, majitel má nárok na prodej dluhopisu a podíl úroků. Práva ze zaměstnaneckých dluhopisů jsou dědičná.

Pokladniční poukázky

Pokladniční poukázky jsou krátkodobými dluhopisy. Jejich vydavatelem je stát či orgán veřejné správy, někdy i banky. Tyto dluhopisy kryjí pouze přechodný nedostatek peněz. Jejich nominální hodnota je větší, takže si je zpravidla nemohou dovolit drobní investoři. Nelze s nimi obchodovat na burze cenných papírů.

Podnikové dluhopisy

Podnikové dluhopisy vydávají různé podniky stejně jako zaměstnanecké s tím rozdílem, že nejsou určené zaměstnancům, ale široké veřejnosti. U podnikových dluhopisů je větší riziko nesplacení. Mají vyšší úrok, ovšem za cenu vyššího rizika.

Bankovní dluhopisy

Bankovní dluhopisy představují obligace vydané bankou. Lze je nakupovat na pobočkách bank. Mají specifické právní a finanční možnosti. Někdy jsou považované za podskupinu podnikových dluhopisů.

Existují ještě další druhy obligací. Uveďme si ještě dluhopisy konvertibilní, prioritní, vypověditelné, naturální, s odloženou platbou, svlečené, podřízené atd.

Další členění dluhopisů

Dluhopisy nečleníme jen podle typu, ale také dle dalších kritérií. Jsou jimi především:
dle splatnosti: Rozlišujeme dluhopisy krátkodobé (do 5 let), střednědobé (do 10 let) a dlouhodobé (nad 10 let).
dle zúročení: Máme dluhopisy s pevným zúročením, proměnlivým a nulovým. Pevné úročení znamená, že po celou dobu mají dluhopisy stanovenou fixní úrokovou sazbu. U proměnlivých se mění a dluhopisy s nulovým zúročením jsou emitovány pod nominální hodnotu.
podle zajištění: U nás představují obdobu hypotečních zástavních listů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články