Jaké faktury platit v insolvenci?

23.04. 2019 • Tipy a rady

Každé podnikání je dobrodružství s otevřeným koncem a příběhy podnikatelů mohou končit happy-endem, stejně jako velkými problémy. Úspěch i neúspěch ale k podnikatelskému prostředí patří úplně stejnou měrou a jsou jeho přirozenou součástí. Oba možné konce mohou mít mnoho různých podob. Pojem insolvence (jinými slovy platební neschopnost) si potom většina z nás určitě spojuje spíše s těmi špatnými konci. Až příliš málo lidí má ale opravdu jasno v tom, co insolvence pro firmu skutečně znamená, jaké jí způsobí problémy či jaké jí naopak dává možnosti. Skutečnost je taková, že firma v platební neschopnosti může poměrně obstojně fungovat. Pro každého, kdo se v podnikatelském prostředí pohybuje, je vhodné, aby základní fakta a pravidla týkající platební neschopnosti znal. Jednou ze zásadních otázek potom je, jaké faktury má firma v insolvenci platit? Na tuto otázku odpovídají vývojáři fakturačního programu ImBoss.

Platební neschopnost firem

Firma se do platební neschopnosti může dostat v zásadě dvěma způsoby. Jedná se nejčastěji o situaci, kdy společnost není schopna splácet své závazky dvěma a více věřitelům po dobu 30 dní a více. Druhým způsobem je tzv. předlužení, tj. stav, kdy dluhy společnosti převyšují její majetek. Návrh na zahájení insolvenčního řízení přitom podává buď sám podnikatel, nebo věřitel. Na tomto místě je vhodné zmínit, že v některých případech je tento návrh podáván spíše jako nástroj konkurenčního boje a podnikatelské šikany v případě sporů. Ne vždy je tak možné ze zahájeného insolvenčního řízení usuzovat na finanční problémy společnosti a je na místě k podobným informacím přistupovat s jistou opatrností.

Fungování firmy v insolvenci a platby faktur

Firma v insolvenci může za určitých podmínek díle provozovat své aktivity, v jistém smyslu má dokonce ulehčenou situaci. V této chvíli především není třeba dočasně platit staré závazky a společnost získá čas na zlepšení své ekonomické situace. Není to ale samozřejmě zadarmo, společnost bude pod přísnou kontrolou určeného insolvenčního správce a o zásadních otázkách jejího dalšího směřování se bude rozhodovat prostřednictvím většinového hlasování věřitelů.

Z výše uvedeného tedy plyne i odpověď na otázku uvedenou v názvu tohoto textu: jaké faktury platit v insolvenci? V této situaci není třeba platit faktury vystavené před vstupem firmy do insolvence. Tyto pohledávky budou předmětem celého procesu oddlužení. Faktury spojené s běžným provozem firmy po vstupu do insolvence je na druhou ale třeba platit, bez toho by koneckonců firma nemohla dále pokračovat. Jak již bylo zmíněno, vše se navíc děje pod bedlivým zrakem insolvenčního správce (a na jeho povolení), který rozhoduje o způsobu řešení insolvence (reorganizace, konkurz, oddlužení).

Článek připraven redakcí týmu ImBoss – online programu na faktury.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články