Osobní bankrot je tvrdý začátek bez dluhů

23.01. 2014 • Půjčky a hypotékyOddlužení

Vyhlášení firemního bankrotu není příjemný a už vůbec  jednoduchý krok, ale v tržním konkurenčním hospodářství se to stává. Od roku 2008 díky zákonu o úpadku všech právnických i fyzických osob může dojít ke „zbankrotování“ osoby, ovšem pouze za určitých předpokladů a podmínek, které jsou dost tvrdé.

Vysoké dluhy, jejichž splácení již nezvládáte, vás mohou dovést až k osobnímu bankrotu. Cesta k němu je dost složitá a život po bankrotu také není procházka růžovou zahradou, ale jsou tu i pozitiva. Zaplatíte pouze 30% svých dluhů, zabráníte exekuci a dalšímu nezvladatelnému narůstání úroků.

Oslovit Institut oddlužení můžete coby fyzická osoba, která má dluhy minimálně u dvou věřitelů, navíc jejich finanční závazky musí být  delší dobu než 30 dní po lhůtě splatnosti, což se stane, když splátkové kalendáře se pro vás z důvodu obrovských dluhů stanou pouhým papírem s daty. Aby toho nebylo málo, tak o bankrot můžete požádat pouze tehdy, pokud jste nebyli v posledních pěti letech pravomocně odsouzeni za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Využitím insolvenčního zákona můžete být oddluženi dvěma způsoby. Buď prodejem majetku, který jste nabyli do chvíle, kdy soud povolil vaše oddlužení. Nebo splácením určitých finančních částek, jejichž výše je předem určena.

Z toho vyplývá, že důležitou podmínkou pro  vyhlášení bankrotu je  majetek, který je dlužník ochoten prodat, což odpovídá výše zmíněnému prvnímu případu. Výtěžek z prodeje ale musí dosáhnout minimálně 30% z celkové dlužné částky. Pokud takový majetek nevlastníte, tak je třeba mít příjem ( může se jednat o mzdu, plat, důchod jakéhokoliv typu ), pomocí kterého budete schoni po dobu pěti let pravidelně splácet minimálně 30% svých závazků. Může nastat případ, že váš příjem je nízký a tudíž ho nelze použít na oddlužení. Potom se nabízí možnost vyhlásit osobní bankrot s účastí třetí osoby, která bude ochotna přispívat na splácení. Vždycky ale počítejte s tím, že po dobu minimálně pěti let budete žít na hranici životního minima.

Ještě než se rozhodnete využít institut oddlužení, tak mějte na paměti, že nemá cenu se na něj obracet se zajištěnou pohledávkou, leasingem, hypotékou, dluhy pojištění u VZP, daňovými nedoplatky a závazky vůči státu.

Prvním krokem ososbního bankrotu je poslání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na příslušný krajský soud, který působí v oblasti vašeho trvalého bydliště. Návrh musí být vyhotoven v tištěné nebo elektronické podobě, ovšem je třeba ho úředně ověřit, v případě cesty „mailem“ ho opatřit elektronickým podpisem.

Aby byl váš návrh úspěšně posouzen, tak musí obsahovat některé „povinné“ položky. Mezi ně patří přehled o příjmech a seznam vašeho majetku včetně všech pohledávek s uvedenými dlužníky. Soupis majetku doložte znaleckým posudkem. Dále nezapomeňte na seznam vašich závazků doplněný o věřitele, písemný souhlas nezajištěného věřitele ( uvádí se pouze tehdy, když nejste schopni věřitelům nabídnout umoření pohledávek ve výši 30% ) a návrh způsobu, jak bude provedeno oddlužení.

Poté vám soud přidělí insolvenčního správce a začne běžet třicetidenní lhůta pro uplatnění pohledávek.

Když splníte veškeré náležitosti ( k sepsání návrhu si raději povolejte odborníka z právní oblasti ) a soud vám oddlužení schválí, tak nezajištění věřitelé rozhodnou, zda se bude prodávat váš majetek nebo dojde na plnění splátkového kalendáře.

Samozřejmě je možné, že insolvenční soud povolení oddlužení zamítne nebo ho neschválí. Pak o vašem úpadku rozhodne forma konkursu. Ještě se podle insolvenčního zákona můžete proti rozhodnutí soudu odvolat. Ten poté do dvou měsíců rozhodne ve věci vašeho odvolání.

Po dobu  plnění splátkového kalendáře ( pravidelné měsiční splácení dluhů ) jste povinni vykonávat výdělečnou činnost. Jestliže jste bez práce, tak aktivně usilovat o získání příjmu. Kdybyste získali hodnoty například dědictvím nebo darem, tak je nutné je zpeněžit a takto získané příjmy použít na mimořádnou splátku nad rámec určeného kalendáře. Každou změnu bydliště nebo zaměstnání během doby „placení“ musíte bez prodlení nahlásit insolvenčnímu správci a výboru věřitelů. Počítejte s tím, že vždy k 15. lednu a k 15. červenci předkládáte insolvenčnímu správci, a výboru přehled příjmů za posledních 6 měsíců. Může se stát, že insolvenční správce, soud nebo věřitelský výbor bude po vás vyžadovat předložení daňových přiznání v období vašeho oddlužování. A po dobu plnění „bankrotu“ se vyhýbejte  všem dalším závazkům ( především finančního charakteru ), které byste nemohli plnit !

Když splníte plán oddlužení, tak soud rozhodne, že vám budou zbylé dluhy prominuty. Ani v případě, že „nedoplatíte“ věřitelům celých 30% pohledávek nemusíte házet flintu do žita – stačí, když prokážete, že jste tak neučinili úmyslně, nýbrž díky okolnostem, které nešlo ovlivnit. A doložte, že ani případný konkurz nezajistí vyšší plnění.

Bohužel, ani po úspěšném oddlužení nebudete bez označení. Počítejte s tím, že jakákoliv finanční instituce bude hodně zvažovat, zda vám, člověku s osobním bankrotem, půjčí peníze.

A dobrá rada nakonec - dávejte si pozor na různé oddlužovací společnosti. Ony sice nabízejí „záchranné lano v nouzi“, ale současně jim zaplatíte nehorázné poplatky za sepsání návrhu. Smutné je, že tito „dobrodinci“ získávají spousty klientů z jejich obavy před administrací. Stačí si jen uvědomit, že konečné slovo má vždycky soud a ten prakticky třetinu žádostí zamítá. Čímž nejenže neuspějete se svým návrhem, ale navíc přijdete o spoustu peněz za pouhé sepsání ní žádosti.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články