Tvorba finančních rezerv a rodinné výdaje

21.10. 2013 • Spoření

Dnešní doba úplně nepřeje velkým rodinám, protože peněz není nadbytek a pořízení rodiny něco stojí. Ale určitě je také zapotřebí si rodinné výdaje nějakým způsobem rozvrhnout a vytvářet si ještě finanční rezervy na horší časy, protože v současnosti člověk nikdy neví, jestli nepřijde o práci nebo se mu snad dokonce něco nepříjemného nestane. 

Určitě nezáleží ani na tom, jestli se jedná o vícečlennou rodinu nebo o jednotlivce, ale o výdajích a příjmech by měl mít dostatečný přehled každý člověk. V současné době přitom velká část českých domácností nedokáže vyjít s penězi a někteří nemají ani vytvořenou žádnou finanční rezervu. Pokud se takovým potížím chcete vyhnout, měli byste se naučit se získanými penězi dobře hospodařit. Když na konci měsíce zjistíte, že už nemáte žádné peníze, je načase zkontrolovat veškeré položky na rozpočtu a nalézt příčinu prázdné peněženky.

Sestavení rozpočtu

Úplně každý rozpočet vytváří příjmy a výdaje, to je nad slunce jasné. Jestliže se obě základní složky rozpočtu rozepíšou po jednotlivých položkách, ihned získáte jasný pohled na vlastní hospodaření, což se označuje jako bilance. Jako ideální časový úsek pro sledování se jeví přesně jeden měsíc. Do příjmů zařazujte veškeré příjmy všech členů domácnosti. Nejedná se pouze o plat, ale také o případné alimenty či přídavky na děti, včetně různých sociálních dávek. Kolonka s výdaji bude pravděpodobně mnohem obsáhlejší a zapisovat do ní tedy budete asi o něco více položek. 

Pečlivě si zaznamenávejte každý výdaj a nezáleží na tom, jestli je pravidelný nebo výjimečný. Určitě musíte zaznamenat kolik stojí bydlení i se všemi službami a poplatky, kolik peněz měsíčně vydáte za jídlo a drogistické zboží, kolik utratíte za případný provoz automobilu, oblečení, domácí zvířata, léčiva, kuřivo a další. Rozhodně nesmíte zapomenout ani na pravidelné platby pojistného u všech druhů pojištění, které máte. Také nepravidelné výdaje za hobby, sport nebo úpravu zevnějšku musíte pečlivě zapisovat, aby neutíkaly malé položky, které by v důsledku znamenaly velkou neznámou. Musíte být velice důslední a započítávat i ty opravdu nejmenší položky jako třeba pití z automatu. Jako vhodný formát pro zapisování se jeví obyčejný papír, excelová tabulka nebo příslušná mobilní aplikace.

Výsledky zkoumání rozpočtu

Již po prvním měsíci zkoumání výdajů a příjmů byste měli zjistit, jestli jsou příjmy vyšší než výdaje. Pokud ano, pak je všechno v nejlepším pořádku a neměli byste mít žádné problém s tím, abyste ukládali volné finanční prostředky a navyšovali si peněžní rezervu na horší časy. Valná část domácností se však potýká s opačným problémem, totiž se příjmy rovnají výdajům. V takové chvíli hovoříme o nulové bilanci a do budoucna pro rozpočet hrozí potíže. Stávající životní úroveň sice může být poměrně slušná, ale kvůli nemožnosti vytváření finančních rezerv se může jako obrovský problém jevit i relativně krátkodobý výpadek příjmů. A nejhorší skupinu tvoří lidé, kteří mají vyšší výdaje než příjmy. U nich se dá hovořit o situaci, kdy stojí nad okrajem dluhové pasti, jež je může poměrně jednoduše a rychle zachytit a nepustit. Takové lidi může zachránit čerpání z rezerv, které si našetřili v minulosti, nebo navýšení příjmů či rapidní snižování výdajů.

Tvorba finančních rezerv

Jestliže máte k dispozici volné finance, můžete si z nich udělat dostatečnou rezervu na horší časy. Ideální bude, pokud si je uložíte třeba na termínované účty, spořicí účty nebo na dlouhodobější spořicí produkty, jako je třeba stavební spoření. Rezervy se dají rozdělit na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé, přičemž právě ty krátkodobé se dají označit za nejdůležitější. Dovedou totiž rodinu či jednotlivce ochránit v případě nečekaného snížení příjmů, nebo jejich úplného výpadku. Stačí totiž na čas onemocnět a problémy mohou být na světě, pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu. Taková vhodná krátkodobá rezerva by měla přibližně odpovídat šestinásobku potřebných měsíčních výdajů na běžný chod domácnosti. Tato rezerva musí být zároveň dobře a rychle dostupná, takže se vyplatí ji ukládat na spořicí účet, ze kterého se peníze dají kdykoliv vyzvednout bez sankčních poplatků.

Střednědobá rezerva by se měla tvořit na pokrytí výdajů spojených s průběhem jednoho až pěti roků. Slouží hlavně k větším nákupům, což může být nové vybavení bytu nebo třeba dovolená v zahraniční destinaci. Podobně může střednědobá rezerva napomáhat s pokrytím dlouhodobých léčebných výdajů. Lidé, kteří takovou střednědobou rezervu nemají vytvořenou, musí často sahat po spotřebitelských úvěrech, jež je v konečném součtu vyjdou podstatně dráž. Rezerva by měla dosahovat minimálně stejné výše jako krátkodobá rezerva, nicméně v případě střednědobé máte více času na její vytvoření. Ke zhodnocení úspor se zde dají opět využívat spořicí účty nebo termínované vklady.

Ideální variantu představuje schopnost mít dlouhodobou rezervu, jež dovede zajistit klidné stáří pro rodiče a dobrá studia pro děti. Hradit se z ní také dá první bydlení potomka. Pro takové účely by se za odborné pomoci mělo dobře nastavit životní pojištění, penzijní připojištění nebo by se mělo investovat do vhodných podílových fondů. U výdajů je zapotřebí se vždycky důkladně zamyslet na tím, co opravdu člověk nutně potřebuje, a co naopak může obětovat. Velkým problémem totiž v případě řady domácností nebývá nedostatečný příjem, ale nedisciplinovanost ve výdajích. Z toho důvodu se vyplatí nastavit si určité limity na útratu. Ty mohou být týdenní, měsíční, ale klidně i dlouhodobější. Nekontrolované výdaje mohou představovat opravdu velký problém, protože každý člověk v sobě nemá tu správnou míru sebezapření a rád si pořizuje všechno, co jenom vidí. Z toho důvodu je vhodné si vytvořit statistiku, ve které se budou sledovat příjmy a výdaje.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Spoření'
Tipy na jiné články